Høring af udbudsmateriale til kloak og slamsugningsydelser

Consultation
Start date: 09-09-2022 - 13:00
End date: 23-09-2022 - 12:00

Udbuddet kommer efter planen til at omfatte:


* Fast, årlig tømning af rendestensbrønde

* Fast rensning af afvandingssystemer udvalgt af Kolding kommune 2 gange årligt

* Diverse ad hoc opgaver som løbende opstår

* Muligvis nødberedskab, jf. kravspecifikationen herom.


Kolding kommune gør opmærksom på at dette materiale ikke er færdigt og at det forventes at der fortsat vil blive ændret en del ting i det.