Skadesadministration

Open/public
Start date: 20-06-2014 - 00:00
End date: 11-07-2014 - 23:59

Visse spørgsmål er omformuleret / præciseret, se "Fokusområder". 

Den udbudte ydelse forventes at omfatte aftale om levering af administration af ansvars- og kaskoskader forvoldt af og/eller på Dansk Politis motorkøretøjer, herunder personskader. 

For at opnå indsigt i markedsforholdene og dermed gøre det muligt at beslutte, hvordan løsningen mest hensigtsmæssigt udbydes, ønsker Rigspolitiet at gennemføre en teknisk dialog med relevante markedsaktører.

Denne tekniske dialog skal danne grundlag for beslutninger om centrale elementer i tilrettelæggelse af et snarligt udbud, give inspiration til hvordan ydelserne mest hensigtsmæssigt udbydes samt give indsigt i kommercielle forhold, som kan sikre Rigspolitiet attraktive leverancer i aftalt kvalitet.

Rigspolitiet er ikke forpligtet til at følge specifikke forslag og ideer. Deltagere i den tekniske dialog modtager intet honorar i forbindelse med deltagele i dialogen.

Dialogen er åben i perioden 20. juni 2014 – 11. juli 2014.

FREMGANGSMÅDE:

1. Login og vælg den relevante dialogside: "Skadesadministration"

2. Klik herefter på et emne i vinduets venstre side

3. Herefter kan der oprettes ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori

BEMÆRK at der kræves login for at kunne deltage.

Brugeroprettelse sker ved at følge dette link: http://www.offentligprivatdialog.dk/opret-bruger.aspx

 
Attached documents
20. Juni 2014 -
Questions
Standardydelse
Hvor meget er standardydelse

Er skadesadministration en standardydelse selvom denne ikke inkluderer en forsikringsdel og muligheden for at anvende tilbudsgivers egne fordelsværksteder? 

20. Juni 2014 -
Questions
Beskrivelse af krav
Er beskrivelse af krav dækkende

Er beskrivelsen af krav, som angivet i ”Udkast til beskrivelse af krav” under Dokumenter, dækkende, eller er det nødvendigt at tilføje yderligere?

20. Juni 2014 -
Questions
Andre forhold
Andre relevante forhold

Er der andre forhold, der kan få betydning for afgivelse af tilbud, når skadesadministrationsydelsen er stykket sammen som her?

20. Juni 2014 -
Questions
Udlæg
Størrelse på udlæg

Som det ses af kravbeskrivelsen er det tænkt, at tilbudsgiver skal foretage udbetaling af erstatning til modpart samt betaling til værksted for reparation af skadede køretøjer. Hvad er et realistisk udlægsniveau at kunne kræve af tilbudsgiver? 

20. Juni 2014 -
Questions
Mulige tilbudsgivere
Interesserede virksomheder

Hvilke virksomheder vil finde det interessant at afgive tilbud? 

20. Juni 2014 -
Questions
Leverandører på markedet
Leverandørmarkedet

Hvor mange leverandører er der på markedet af den beskrevne ydelse?

20. Juni 2014 -
Questions
Kunder på markedet
Kundemarkedet

Hvor mange kunder, der er selvforsikrede, er der på markedet af den beskrevne eller tilsvarende ydelse? 

7. Juli 2014 -
Questions
Forbrugsdata
Egnede forbrugsdata

Er følgende forbrugsdata som beskrevet i dokumentet "Forbrugsdata" tilstrækkelige til, at en tilbudsgiver med mening vil kunne afgive tilbud i en tilbudsproces? Hvis ikke hvilke data mangler?

Attached documents