Skadesadministration

Open/public
Start date: 20-06-2014 - 00:00
End date: 11-07-2014 - 23:59

Visse spørgsmål er omformuleret / præciseret, se "Fokusområder". 

Den udbudte ydelse forventes at omfatte aftale om levering af administration af ansvars- og kaskoskader forvoldt af og/eller på Dansk Politis motorkøretøjer, herunder personskader. 

For at opnå indsigt i markedsforholdene og dermed gøre det muligt at beslutte, hvordan løsningen mest hensigtsmæssigt udbydes, ønsker Rigspolitiet at gennemføre en teknisk dialog med relevante markedsaktører.

Denne tekniske dialog skal danne grundlag for beslutninger om centrale elementer i tilrettelæggelse af et snarligt udbud, give inspiration til hvordan ydelserne mest hensigtsmæssigt udbydes samt give indsigt i kommercielle forhold, som kan sikre Rigspolitiet attraktive leverancer i aftalt kvalitet.

Rigspolitiet er ikke forpligtet til at følge specifikke forslag og ideer. Deltagere i den tekniske dialog modtager intet honorar i forbindelse med deltagele i dialogen.

Dialogen er åben i perioden 20. juni 2014 – 11. juli 2014.

FREMGANGSMÅDE:

1. Login og vælg den relevante dialogside: "Skadesadministration"

2. Klik herefter på et emne i vinduets venstre side

3. Herefter kan der oprettes ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori

BEMÆRK at der kræves login for at kunne deltage.

Brugeroprettelse sker ved at følge dette link: http://www.offentligprivatdialog.dk/opret-bruger.aspx

 
Attached documents