Høring vedrørende forestående udbud af kaffe, the, tilbehør, kaffemaskiner, serviceaftaler og flydende kaffe

Open/public
Start date: 02-02-2017 - 00:00
End date: 14-02-2017 - 23:59

Potentielle tilbudsgivere kan indskrive kommentarer ved at logge ind på comdia.

Der kan kommenteres på det fulde udbudsmateriale, men det tilrådes at fokusere på udbudsbetingelserne, som danner rammen for selve udbudsforretningen, bilag 1 Kravspecifiktation, hvori de generelle krav til kontraktens genstand er beskrevet, og bilag 9 Særlige vilkår, hvori betingelserne for levering er beskrevet. Tilbudsgiver bør derudover læse bilag 2 Leverandørens tilbud igennem, da det er dette dokument, som tilbudsgivere skal udfylde ved tilbudsafgivelsen.  

1. Februar 2017 - Martin Koopmann Jensen, Københavns kommune
Questions
Spørgsmål og kommentarer til udbudsmaterialet
Kommentarer og spørgsmål til udbudsmaterialet

Tilbudsgiver kan her kommentere og stille spørgsmålet til udbudsmaterialet. Ordregiver vil i videst muligt omfang forsøge at svare på spørgsmål inden tidsfristen for høringen udløber.

Attached documents