CKE-D. 21.37624 Tårnborg skole. Udskiftning af tagrender og nedløbsrør. Tender

Description

Tårnborg skole, Tjærebyvej 1, 4220 Korsør. Udskiftning af tagrender og nedløbsrør.
Tender procedure

Tilbudsindhentning

The Contracting Authority / Contact details

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Morten Skriver

Deadlines / timeline

26-02-2021 - 12:06
Published - Current
19-03-2021
Date of publication
26-03-2021 - 10:00
Deadline
01-04-2021
Agreement start

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project