Archive

Keyword:
Select goods / services:
Id Name
Participant Info
5093
20815 - VASAC Industrivej 7, 4200 Slagelse - Optegning af P-båse
01-08-2019
5099
35382 - Antvorskov Skole - Ny støttemur ved flagstang
29-05-2020
5097
35391 - Stillinge Skole - Belægnings arbejder
11-12-2019
5098
35392 - Marievang SFO - Ny flisebelægning
01-11-2019
5129
35495 - VASAC Industrivej 7, TAKST - Fjerne udluftningstårn og rep tag
19-12-2019
5100
35534 - Slagelse Rådhus - OB belægning
01-08-2019
49701
37541 Eggeslevmagle Skole Ny belysning med LED-lys (HJ2020SK)
14-10-2020
3248
222900-01 Landinspektørydelser, cykelsti mellem Slagelse og Vemmelev
04-04-2018
2854
222900-01 Totalrådgivning - Cykelstiforbindelse mellem Slagelse og Vemmelev
01-02-2018
1727
Byggemodning Tidselbjerget (Rådgiverudbud)
31-01-2017
1030
CKE 15.02 Tude Ådal
27-09-2016
2847
CKE 15.05 Nedrivning af godsbanebygningen, rådgiver
02-10-2017
2556
CKE 16.05 Halsskov Færgehavn - Nedrivning fenderværk
10-04-2017
2555
CKE 16.05 Halsskov Færgehavn - Tilgængelighedsprojekt
12-05-2017
2849
CKE 17.07 Valmuevej 27, Slagelse. Tilbygning Skovbørnehuset. Fagentreprise
15-03-2018
2848
CKE 17.10 Udbygning af daginstitution Lilleskovvej i Korsør, rådgiver
15-12-2017
3721
CKE 17.11 Renovering af aktivitetscenteret Midgård
04-03-2019
3867
CKE 18.02 Skanderborgvej 9 - Nybygning daginstitution
29-03-2019
4053
CKE 18.05 Havrebjerg Skole, entrepriseudbud.
03-06-2019
4054
CKE 18.05 Havrebjerg Skole, rådgiverudbud
16-11-2018
6206
CKE 19.33 Skulptur på Solens Plads, Korsør
10-07-2020
28843
CKE - D 35446 Korsørhallen, Tovesvej 30 A-C
13-04-2020
22903
CKE - D - 35447 - Korsørhallen, Tovesvej 30 A-C, 4220 Korsør
11-05-2020
31491
CKE - D - 37095 - Søndermarksskolen, Rep af udv. fuger salt skadet.
01-07-2020
45390
CKE - D - Vestre skole, Sct. Pedersgade 18, 4200 Slagelse. Udskiftning af gulv i 2 trappetårne
21-10-2020
40099
CKE-A 20.03 Frikløveren Etape 2 - Rådgivning
14-08-2020
21279
CKE-D 20.300 Udskiftning & programmering af armaturer og sensorer
27-04-2020
21280
CKE-D 20.301 B & U forvaltningen, Torvegade 22-24-26, Slagelse, Udskiftning af ovenlys på bagsiden
20-04-2020
22204
CKE-D 20.306/Benediktevejens specialbørnehave, Benediktevej 1, Slagelse/Udskiftning af gulve (FM2020)
01-07-2020
22205
CKE-D 20.307/Benediktevejens specialbørnehave, Benediktevej 1, Slagelse/Malerbehandling af udhæng og sternkanter (FM2020)
02-07-2020
21969
CKE-D 20.311/Skovbrynet Børnehave., Kirkerupvej 18A/Udskiftning af hegn på legepladsen ( FM 2020 )
15-05-2020
22206
CKE-D 20.313/Troldebo Børnehave, Skovvej 122B/Afvanding af vejareal (FM2020)
20-04-2020
21972
CKE-D 20.318/Korsørhallen, Tovesvej 30 A-C/Udskiftning af facader og vinduer på Klubhus (FM2020)
20-04-2020
21973
CKE-D 20.319/Korsørhallen, Tovesvej 30 A-C/Renovering af omklædningsrum og baderum (FM 2020)
20-04-2020
22210
CKE-D 20.324/Slagelse Museum, Bredegade 11A, Slagelse/Gennemgang af vinduer ( FM 2020 )
01-07-2020
21977
CKE-D 20.326/Vestre skole, Musik & Sprogskole, Sct. Pedersgade 18/Murerarbejder udv. ( FM2020 )
01-10-2020
22219
CKE-D 20.329/Alliancehaven, Sdr. Stationsvej 6, Slagelse/Nyt paptag på længer (FM2020)
01-07-2020
22225
CKE-D 20.343/Antvorskov skole, Sejerøvej 1/Vindues udskiftning bygning A-B-C (FM2020)
01-10-2020
22000
CKE-D 20.348/Familiecenter, Bragesvej 6/Udskiftning af 2 stk. EBM ventilatorer. Demontering af eksisterende, og montage at nye . (FM2020)
17-07-2020
22184
CKE-D 20.350/Familiecenter, Bragesvej 6/Udskiftning af blandekredse i teknikrum + indregulering af radiatorer.
15-07-2020
22186
CKE-D 20.352/Flakkebjerg skole, Flakkebjerg hovedgade 34/Udskiftning vinder 4 stk. ved billedkunst (FM2020)
20-04-2020
22227
CKE-D 20.353/Marievangsskolen, Holmstrupvej 3-5/Nye Aludøre parti til Sløjd (FM2020)
31-07-2020
22228
CKE-D 20.356/Skælskør skole, Gammelgade 10, Leaset/Udskiftning af Brugsvandsanlæg i teknikrum
04-06-2020
22232
CKE-D 20.358/Skælskør skole, Gammelgade 10, Leaset/Udskiftning af varme og ventilationsanlæg til hal/gymnastiksal
04-06-2020
22190
CKE-D 20.361/Søndermarksskolen, Byskov Alle 41/Udskiftning af støttemur (FM2020)
03-11-2020
22235
CKE-D 20.367/CPUS Værested Birkehuset, Egersundvej 30 TAKST/Udskiftning af eternittag (FM 2020).
24-08-2020
22195
CKE-D 20.370/CPUS Østergården, Østervej 34A TAKST/Fritlægning af tagrender 2 sider ( etape 2 og 3 af 4) (FM 2020 ).
30-10-2020
22199
CKE-D 20.377/Sundhedscenter, Smidstrupvej 7 Udlejning/Renovering af trapper mod vest og øst (FM2020)
01-05-2020
21524
CKE-D 20.381 Jobcenter, Kalundborgvej 59A, Slagelse, Skiftning af gulve etape 5.
20-04-2020
40677
CKE-D 20.394/opstilling af pavillon til 15 børnehavebørn
20-09-2020
46938
CKE-D 20.41652 Etablering af høreklinik i eksist. lokaler (tidligere storkøkken) på Nørrevangsskolen.
12-10-2020
21981
CKE-E 20.337/Kulturhuset Korsør/Energi renovering af ventilation/varme i Marmorsalen
20-04-2020
21985
CKE-E 20.340/Storebæltskolen/Lysprojekter kontorbygningen (etape 3)
17-04-2020
46511
CKED 20.06 - Varmepumpe - Skovbrynet
24-09-2020
3332
Ejds. 01.18 Renovering af personelevator Slagelse Rådhus
01-08-2018
3432
Ejds. 06.18 Ny vinduer A-bygning Marievangsskolen
20-08-2018
3467
Ejds. 06.18 Ny vinduer Stenstuegade 14
03-09-2018
3548
Ejds. 07-2018 Udskiftning af tag på tandklinik ved Skælskør skole
03-09-2018
3580
Ejds. 10.18 Nye vinduer Skovsøgade 10-12 A-bygning
01-10-2018
3697
Etablering af malerrum på Broskolen
17-12-2018
4694
Fjernvarme konvertering - Broskolen
05-08-2019
3426
Rådgiverudbud Daginstitutionen Firkløveren Skanderborgvej 9 Slagelse
01-05-2018
4695
Varmepumpeprojekt - Eggeslevmagle skole
19-08-2019
4699
Varmepumpeprojekt - Tårnborg skole
05-08-2019
4697
Ventilationsprojekt - Eggeslevmagle skole
19-08-2019