CKE-A 19.34-2 Nyt 50-meters bassin Slagelse svømmehal - Bassinleverance 25x50 meters bassin (bygning, vandbehandling og ventilation udbydes i egne entrepriser) Tender

Description

Levering  af nyt 25x50-meters bassin i EU udbud med forhandling

Opførelse af bygning, vandbehandling samt ventilation udbydes i egne entrepriser

Et nyt 50-meters bassin i Slagelse indgår som et centralt element i en samlet vision om at gøre Slagelse Kommune til Danmarks Aktive Vandkommune.

Projektet ”CKE 19.34-2 Nyt 50-meters bassin” er opførelse af et nyt byg med et 25x50-meters bassin og tilhørende faciliteter”. Bygningen vil have et grundareal på ca. 3000 m2, og udføres som en tilbygning til den eksisterende svømmehal på adressen: Antvorskov Allé 133, 4200 Slagelse, matrikel nummer: 4dm.

Projektet har en samlet budgetsum på 94,1 mio. kr. Heraf er entreprenørydelserne budgetteret til 66,2 mio. kr

Bekendtgørelse af udbud - PQ 21.02.2022

Opfordring til afgivelse af tilbud 31.03.2022

Meddelelse om tildeling 04.07.2022

Kontrakt 01.09.2022

Tender procedure

Udbud med forhandling, jf. §§ 61-66
International

The Contracting Authority / Contact details

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Johnny Boye Busch

Deadlines / timeline

07-01-2022 - 15:00
Published - Current
21-02-2022
Agreement start
21-02-2022 - 23:59
Date of publication

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project