86891 - Madservice Tender

Description

Aftalen omfatter produktion og levering af mad til visiterede borgere i egen bolig.

Der er tale om godkendelsesordning hvor leverandører løbende kan ansøge om at blive godkendt.

Odense Kommune har, på baggrund af ansøgninger om godkendelse, godkendt følgende virksomhed/-er som leverandør til borgere i Odense Kommune.:

 • Det Danske Madhus A/S

Procedure for godkendelse af leverandører

 • Interesserede leverandører kan indsende deres ansøgninger til Udbud og Kontraktstyring.
 • Hver gang en ny leverandør opfylder kriterier og Odense Kommune påtænker at godkende denne, offentliggøres dette på Odense Kommunes hjemmeside, hvorefter der skrives kontrakt efter en 10 dages stand-still periode
 • Senest 30 dage efter udgangen af hvert kvartal, fremsendes bekendtgørelser om de kontrakter der er indgået på grundlag af denne procedure

Hvis du ønsker at ansøge om godkendelse kan du downloade de nødvendige dokumenter her.

Ansøgning og relevante bilag sendes til: viz@odense.dk

Dokumenter og bilag:

 • Egnethedskriterier 
 • Udkast til kontrakt 
 • Bilag 1, Grundlaget for det faglige arbejde_rehabilitering
 • Bilag 2, Kvalitetsstandard §83- Personlig pleje og praktisk bistand
 • Bilag 3, Databehandleraftale
 • Bilag 4 Virksomhedsoplysninger
 • Bilag 5, Garantierklæring
 • Bilag 6-Konsortieerklæring
 • Bilag 7, Kvalitetsstandard og retningslinier for mad ernæring
 • Bilag 8, Arbejdsklausul
 • Bilag 8, Arbejdsklausul


Tender procedure

Other Task