Madservice Tender

Description

Aftalen omfatter produktion og levering af mad til visiterede borgere i egen bolig.

Der er tale om godkendelsesordning hvor leverandører løbende kan ansøge om at blive godkendt.

Odense Kommune har, på baggrund af ansøgninger om godkendelse, godkendt følgende virksomhed/-er som leverandør til borgere i Odense Kommune.:

Det Danske Madhus A/S


Procedure for godkendelse af leverandører

Interesserede leverandører kan indsende deres ansøgninger til Udbud og Kontraktstyring.
Hver gang en ny leverandør opfylder kriterier og Odense Kommune påtænker at godkende denne, offentliggøres dette på Odense Kommunes hjemmeside, hvorefter der skrives kontrakt efter en 10 dages stand-still periode
Senest 30 dage efter udgangen af hvert kvartal, fremsendes bekendtgørelser om de kontrakter der er indgået på grundlag af denne procedure


Hvis du ønsker at ansøge om godkendelse kan du downloade de nødvendige dokumenter her.

Ansøgning og relevante bilag sendes til: viz@odense.dk

Dokumenter og bilag:

Egnethedskriterier 
Udkast til kontrakt 
Bilag 1, Grundlaget for det faglige arbejde_rehabilitering
Bilag 2, Kvalitetsstandard §83- Personlig pleje og praktisk bistand
Bilag 3, Databehandleraftale
Bilag 4 Virksomhedsoplysninger
Bilag 5, Garantierklæring
Bilag 6-Konsortieerklæring
Bilag 7, Kvalitetsstandard og retningslinier for mad ernæring
Bilag 8, Arbejdsklausul
Bilag 8, Arbejdsklausul
Tender procedure

Anden Opgave

The Contracting Authority / Contact details

Odense Kommune
Flakhaven 2
5000 Odense C
Vildana Zubcevic

Deadlines / timeline

01-12-2019
Agreement start
Is updated
Date of publication
10-08-2021 - 14:04
Published - Current

Disciplines

No trades have been added to this project