38877 - Pleje og praktisk bistand Tender

Description

Odense Kommune har, på baggrund af ansøgninger om godkendelse, godkendt følgende virksomheder som leverandør af pleje og/eller praktisk bistand i Odense Kommune fra 1.9.2016:

Pleje og praktisk bistand:

  • Svane Pleje Øst ApS

Praktisk bistand:

  • JJS Rent
  • Danren
  • Skibhus Rengøring og Vinduespolering (SRV)
  • Flenco Rengøring ApS
  • Cenama Service ApS

Procedure for godkendelse af leverandører

• Pleje og rengøring firmaerne kan løbende indsende deres ansøgninger til Udbud og Kontraktstyring.

• Hver gang en ny leverandør opfylder kriterier og Odense Kommune påtænker at godkende denne, offentliggøres dette på Odense Kommunes hjemmeside, hvorefter der skrives kontrakt efter en 10 dages stand-still periode

• Senest 30 dage efter udgangen af hvert kvartal, fremsendes bekendtgørelser om de kontrakter der er indgået på grundlag af denne procedure

Hvis du ønsker at ansøge om godkendelse kan du downloade de nødvendige dokumenter her.

Ansøgning og relevante bilag sendes til: daaba@odense.dk

Dokumenter og bilag:

Bilag 1 - Grundlaget for det faglige arbejde i Ældre- og Handicapforvaltningen - samarbejde med borgeren

Bilag 2 - Kvalitetsstandard

Bilag 3 - Nødkaldeanlæg

Bilag 4 - Omsorgssystem

Bilag 5 - Magtanvendelseskema

Bilag 6 - Markedsføringsmateriale

Bilag 7 - Nøgler og låsesystemer

Bilag 8 - Procedure ved lukkede døre

Bilag 9 - Samarbejdsaftale

Bilag 10 - Leverandørens forpligtigelse ved konkurs

Bilag 11 - Procedure ved fald i eget hjem -dag

Bilag 12 - Procedure ved fald i eget hjem -nat

Bilag 13 - Forløbstakster

Bilag 14 - Arbejdsgange Private leverandører af Personlig pleje

Bilag 15 - Arbejdsgange Praktisk bistand Servicecentre og private leverandører

Bilag 16 - Rehabiliteringsforløb

Bilag 17 -Strategi for rehabilitering_2019

Bilag B - Tro og love erklæring

Bilag C - Virksomhedsoplysninger

Bilag D - Garantierklæring

Bilag E - Arbejdsklausul

Bilag F - Social klausul

Bilag G - Konsortieerklæring

Standardkontrakt for pleje og praktisk bistand

Egnethedskriterier

Spørgsmål og svar version 3


Tender procedure

Other Task