Vikarydelser til rengøring og Byens køkken & caféer

Open/public
Start date: 09-02-2022 - 12:00
End date: 23-02-2022 - 12:00
9. Februar 2022 -
Questions
Beskæftigelsesklausul

Der planlægges en beskæftigelsesklausul på delaftalen vedrørende rengøring til kommunale bygninger. Der forventes en ansættelse af x antal ”særlige medarbejdere” (dette vil afhænge af kontraktens værdi). Odense Kommune er interesseret i hvordan en sådan klausul vil blive modtaget, samt hvorledes en sådan klausul kan overholdes?

9. Februar 2022 -
Questions
Samarbejde

Det planlægges at der i fremtiden vil foreligge en forventning fra Odense Kommune om, at en vikar har specifik viden omkring den konkrete opgave, som vikaren skal varetage – hertil vil Odense Kommune udarbejde en elektronisk pjece/tjekliste, som vikarbureauet skal udlevere til vikaren (samt sørge for at vikaren har forstået opgaven) inden en vagtstart. Hvordan vil dette blive modtaget, og kan dette lade sig gøre i praksis?

9. Februar 2022 -
Questions
Afbestilling

Det vil i fremtiden være en forventning fra Odense Kommune, at en afbestilling (af vikarbureauet) af en forudbestilt vikar foretages i tidsrummet svarende til den enkelte bestillers normale arbejdstid – i gennemsnit er dette tidsrum fra kl. 7-15, med enkelt afvigelser hertil (dette vil fremgå af de respektive kravsspecifikationer). Vil dette være muligt for vikarbureauet at administrere

9. Februar 2022 -
Questions
Delaftale - opdeling

Odense Kommune overvejer i fremtiden at udbyde to udbud med hver to delaftaler, således at vikarer til rengøring (til kommunale bygninger og til borgere i eget hjem) bliver et udbud for sig, og vikarer til Byens køkken og caféer (køkkenpersonale samt chauffører til udbringning af mad) bliver et udbud for sig. Hvordan vil markedet reagerer på dette? Vil det være lettere for et vikarbureau at opfylde en aftale/aftaler opdelt på denne måde?