Konsortier og samarbejde

Jammerbugt Kommune, har et ønske om at sikre de bedst mulige vilkår for små og mellemstore virksomheder og deres muligheder for at kunne byde ind på kommende udbud. For at sikre dette, er det af stor betydning at markedet får tid til at forberede sig til de kommende udbud, finde de rette samarbejdspartnere og evt. indgå i konsortier inden der skal bydes ind på opgaverne.

Derfor vil Jammerbugt kommune fremadrettet publicere udbudsplaner og anden relevant information på Comdia, og der er også her at Jammerbugt kommune vil indgå i dialog med markedet.

Det kan være en udfordring for mindre virksomheder at leve op til kravene i et udbudsmateriale på større udbud, og det samme udbud kan rumme en lang række forskelligartede opgaver.

For små og mellemstore virksomheder er konsortiedannelse en mulighed for at kunne vinde attraktive offentlige kontrakter. Det er en mulighed for små og mellemstore virksomheder at lægge deres faglige, tekniske og finansielle formåen sammen med andre, eller alternativt indgå som underleverandør til en større partner.

På disse sider under Jammerbugt kommunes site hos Comdia kan du se de mange udbud som Jammerbugt kommune planlægger at gennemføre over de næste år. Under projekter i menuen til venstre, kan du vælge hvilke projekter du syntes er interessant, og her læse mere om Jammerbugt kommunes krav til leverandører, planer om udbudsstrategier og selvfølgelig hvornår udbuddene på de enkelte projekter vil blive publiceret.

Vil du sikre dig at du løbende bliver opdateret med nyheder og ændringer om de enkelte projekter kan du oprette en profil HER, og klikke FØLG under Jammerbugt kommunes forside.

Herunder kan du også læse mere om dine muligheder for at indgå i konsortier, og se hvor du kan søge rådgivning eksempelvis i forbindelse med tilbudsgivning og oprettelse af konsortier.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning til konsortiedannelse.
Vejledningen berører en række relevante områder ved dannelsen af et konsortium, eksempelvis

  • Hvorfor danne et konsortium?
  • Hvad er et konsortium?
  • Hvordan kommer man godt i gang med samarbejdet?
  • Hvordan lever man op til kravene i et udbudsmateriale?
  • Hvordan skal opgaven prissættes?

Hent vejledningen her...

Vejledning til Oxford Research

Oxford Research har i samarbejde med Industriens Fond og klynge- og netværksorganisationerne CenSec, Offshoreenergy.dk og Copenhagen Finance It Region udarbejdet en guide, der fremhæver otte centrale og praktiske forhold, der skal overvejes nøje for at sikre et succesfuldt konsortiesamarbejde. Guiden gennemgår forhold, som virksomheder skal være opmærksomme på inden selve samarbejdet initieres, i forbindelse med den mere formelle etablering af konsortiet samt når det indledende momentum aftager, og konsortiet skal drives fremad.

Guiden bygger på erfaringer fra nationale såvel som internationale cases og kilder. Bl.a. er der indsamlet erfaringer fra en lang række danske virksomheder, der har indgået i succesfulde såvel som mindre succesfulde konsortier. Et udvalg af disse cases er ligeledes præsenteret i guiden.

For at downloade guiden tryk her..