Archive - Consultancy services

[T] "Følg Jammerbugt Kommune"
Keyword:
Select goods / services:
Id Name
Contact
Award criterion
Participant Info
Follow tenders
2238
Offentligt udbud
Administrative tjenester på boligområdet
Henrik Houmøller Sprøgel
spr@jammerbugt.dk
41812
Begrænset licitation med prækvalifikation
Anlæg af rundkørsel Vesterhavsvej/Faarupvej/Kvorupvej
Kristian Olsen
32370
Begrænset licitation med prækvalifikation
Asfaltudbud 2020
Kristian Olsen
50005
Begrænset licitation med prækvalifikation
Asfaltudbud 2020 - 2
Kristian Olsen
88752
Begrænset licitation med prækvalifikation
Asfaltudbud 2021
Kristian Olsen
119573
Begrænset licitation uden prækvalifikationer
Asfaltudbud 2022
Kristian Olsen
150179
Begrænset licitation uden prækvalifikationer
Asfaltudbud 2023
Kristian Olsen
55318
Underhåndsbud
Biersted skole - madkundskab/undervisningslokaler
Tina Engstrøm Laursen
154331
Begrænset licitation uden prækvalifikationer
Bro nr. 115 - Fristrupvej Brodæksudskiftning
Kristian Olsen
8319
Begrænset licitation med prækvalifikation
Byggemodning Engkrogen, Biersted
Marie Moselund Haar Vad
56090
Begrænset licitation med prækvalifikation
Byggemodning, Horsbækken etape 3
Marie Moselund Haar Vad
97374
Begrænset licitation uden prækvalifikationer
Børnehaven Gl. Dalhøj - tilbygning/ombygning
Tina Engstrøm Laursen
88858
Begrænset udbud
De fire kommunale administrationsbygninger
2231
Offentligt udbud
Diabetesprodukter §112
Anne Fanøe Nilsson
aen@jammerbugt.dk
84047
Begrænset licitation med prækvalifikation
Ekstra basislokale Aabybro skole
Magnus Bøgh Enevoldsen
76992
Begrænset udbud
Energirenovering 2021 - Biersted Skole
Magnus Bøgh Enevoldsen
2202
Underhåndsbud
Etablering af vuggestuer i Birkelse, Nørhalne og Gjøl
2204
Underhåndsbud
Etablering af vuggestuer Saltum og Vester Hjermitslev
2199
Underhåndsbud
Etablering af vuggestuer Ørebro og Tranum
30945
Underhåndsbud
Facaderenovering Skolegade 12, Fjerritslev
71209
Underhåndsbud
Fjerritslev Genbrugsplads - ændring af afvanding fra haveaffaldsplads
Tom Hansen
119064
Begrænset licitation uden prækvalifikationer
Flytning af flydebro
Magnus Bøgh Enevoldsen
8723
Offentligt udbud
Forbrugsartikler SKI 50.20
Anne Fanøe Nilsson
aen@jammerbugt.dk
2227
Offentligt udbud
Frit valg af personlig og praktisk hjælp
Henrik Houmøller Sprøgel
spr@jammerbugt.dk
64146
Begrænset licitation med prækvalifikation
Gadefejning og tømning af rendestensbrønde 2021-2022 i Jammerbugt Kommune
Mathias Pilgaard Wriedt
142164
Begrænset licitation uden prækvalifikationer
Lille Norge - Udskiftning af oliefyr med varmepumpe
Magnus Bøgh Enevoldsen
2228
Offentligt udbud
Madservice til visiterede borgere i eget hjem og døgnkost på plejecenter
Henrik Houmøller Sprøgel
spr@jammerbugt.dk
2185
Underhåndsbud
Maling af servicebygningen Attrup havn
32849
Begrænset udbud
Nolsvej 2, 9493 Saltum
92461
Begrænset licitation med prækvalifikation
Ny varmeinstallation - Øland medborgerhus
Magnus Bøgh Enevoldsen
8400
Underhåndsbud
Ombygning af Gl. Fakta, Aabybro, til genhusning
9711
Underhåndsbud
Opførelse af depot og mødelokaler på Klokkestøbervej 4, Pandrup
66262
Underhåndsbud
Oprensning af inderhavnen Gjøl Havn
56875
Underhåndsbud
Oprensning og vedligeholdelse af dybdeforholdene i sejlrender, og indsejlinger, til Attrup- og Haverslev lystbådehavne
94888
Begrænset udbud
Oprensning og vedligeholdelse af dybdeforholdene i sejlrender, og indsejlinger, til Attrup- og Haverslev lystbådehavne 2022-2025
Magnus Bøgh Enevoldsen
83890
Begrænset licitation med prækvalifikation
Renovering af bro nr. 138 , Banestien, UF af Ryå
Kristian Olsen
4154
Underhåndsbud
Renovering af tagkonstruktion Brovst busterminal
4151
Underhåndsbud
Reparation af tag ved redskabsrum Ørebro skolen
53356
Underhåndsbud
Rådgiverudbud på 3 cykelstier
Mathias Pilgaard Wriedt
3238
Underhåndsbud
Serviceaftale ventilation Nørhalne Skole og SI
83505
Begrænset licitation med prækvalifikation
Skaterbane - Fællesparken, 9460 Brovst
Magnus Bøgh Enevoldsen
33668

Tagrenovering Biersted hallen Idrætsvej 15, 9440 Aabybro
21493
Underhåndsbud
Tagudskiftning Trekroner skolen
2203
Underhåndsbud
Tilbygning til Tranum Børnehave
4283
Begrænset udbud
Totalrådgiver udbud Biersted skole
125903
Begrænset licitation uden prækvalifikationer
Udskiftning af airmaster - Gjøl SFO
40378
Begrænset licitation med prækvalifikation
Udskiftning af brodæk - bro nr. 5, Alvejen
Kristian Olsen
4143
Underhåndsbud
Udskiftning af døre - Skovsgård skolen
137671
Begrænset licitation uden prækvalifikationer
Udskiftning af eternittag - Ørebro skole
Thomas Nielsen
50417
Underhåndsbud
Udskiftning af MgO-plader DGI huset
2967
Underhåndsbud
Udskiftning af tag Fjerritslev bibliotek
40104

Udskiftning af vinduer og døre Pandrup Adm.
7193

Udvidelse og modernisering af Aabybro Genbrugsplads - prækvalifikation vedrørende anlægsentreprisen
Tom Hansen
tha@jammerbugt.dk
3371
Underhåndsbud
Varmeflader til Jammerbugt Rådhus
107098
Begrænset licitation uden prækvalifikationer
Ørebro kanal
Stine Kold