Follow Jammerbugt Kommune


Velkommen til Jammerbugt Kommunes Leverandørportal.

Her kan du registrere dig på Jammerbugt Kommunes leverandørliste, så du kan byde på de vedligeholdelsesopgaver og renoveringsprojekter, som kommunen udbyder. Det er også på denne portal at du kan gå i dialog med kommunen om kommende projekter, samt indgå konsortier med andre leverandører.

  • Bliv optaget på Jammerbugt Kommunens leverandørliste

    For at sikre en tæt kontakt til det private erhvervsliv og en åben adgang til de mange offentlige opgaver der udbydes i Jammerbugt Kommune, har vi valgt at tilbyde alle interesserede virksomheder muligheden for at registrere sig på vores leverandørliste.

  • Jammerbugt Kommunes Indkøbs- og Udbudsplan

    Få et overblik over kommende indkøb og udbud i Jammerbugt Kommune. I vores indkøbs- og udbudspan kan du se relevante oplysninger om det enkelte indkøb/udbud.

Konsortier og samarbejde
Opgaver der udbydes af Jammerbugt Kommune er mangeartede og forskellige i måden de udbydes på, samt i størrelse og kompleksitet. Derfor opfordrer små og mellemstore virksomheder til at indgå i konsortier og samarbejde omkring de opgaver hvor dette giver mening. Læs mere om mulighederne her