68116 - Naturgenopretning Aaby Mose vestlige del Tender

Description

Naturgenopretning Aaby Mose vest

På vegne af Jammerbugt Kommune indbyder vi hermed entreprenører til at

give tilbud på arbejdet med naturgenopretning Aaby Mose vest. Arbejdet omfatter

anlæg af 120 m dæmning med membran samt lukning af grøfter mv.

som beskrevet i vedlagte dokument.

Arbejdet planlægges udført i to perioder, idet rydning for at skaffe plads til

maskiner skal være færdiggjort senest 31. marts 2021, mens øvrige arbejder

udføres fra 1. maj og være afleveret senest 30. september 2021.

Tilbuddet skal afleveres senest 4. marts kl. 12.00. Spørgefristen er 20. februar

kl. 12.00.

Gennemførelse af projektet er betinget af, at de indkomne tilbud ikke overstiger

anlægsbevillingen. Hvis indkomne tilbud derfor er højere end den bevilling,

Jammerbugt Kommune har modtaget til gennemførelse af projektet, har kommunen

ret til helt eller delvist at forkaste alle tilbud.

Bygherren har søgt myndighedsgodkendelser. Klagefristerne er ikke udløbet

ved licitationens afholdelse, og der tages forbehold for eventuelle ændringer

som følge heraf, herunder forsinkelser.

Såfremt I ikke ønsker at afgive tilbud, bedes I snarest muligt give meddelelse

herom.

Tender procedure

Tender below the Directive's threshold value

The Contracting Authority / Contact details

Jammerbugt kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
Marianne Lindhardt

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project