ERHVERVSSERVICE I ODSHERRED KOMMUNE

Erhvervskonsulenter

Odsherred Kommune har to erhvervskonsulenter. Du kan kontakt os om alt, der har med forholdet mellem virksomhed og kommune at gøre. Det kan være ved:

  • Vejledning og sparring i forhold til start af virksomhed og udvikling af virksomhed.
  • Hjælp til at finde relevante erhvervsfremme aktører.
  • Spørgsmål, som du ikke lige ved, hvem i kommunen, der kan hjælpe dig med.
  • Sagsbehandling, der ikke forløber optimalt.
  • Ændringsforslag og idéer til udvikling af den kommunale erhvervsservice eller til erhvervssiderne på www.odsherred.dk.
  • Ønsket om en fast kontaktperson for din virksomhed eller ønske om et møde om samarbejdsmuligheder mellem kommune og erhvervsliv.
  • Behovet for et tema- eller brancherelevant møde mellem kommune og erhvervsliv.

Erhvervskonsulenterne har ansvaret for at organisere, tydeliggøre og udvikle erhvervsindsatsen i kommunen og for at være bindeled mellem kommune, andre myndigheder og erhvervsliv.

Erhvervskonsulenterne er ikke sagsbehandlere og kan ikke ændre på afgørelser.

Se mere på odsherred.dk/indhold/erhvervskonsulent

Kontakt

www.facebook.com/erhverviodsherred

Tilmelde nyhedsbrevet Erhvervsnyt

Væksthus Sjælland
Marienborgvej 132, 1. sal
4760 Vordingborg
Tlf.: 5535 3035
Mail: info@vhsj.dk
Website: www.vhsj.dk

Hos Væksthusene kan virksomheder på Danmarks regning få lagt deres vækstplan og gjort udfordringer til muligheder

Som virksomhed får du hos Væksthus Sjælland fokus på dit potentiale og kortlagt dine forretningsmuligheder. Vi tilbyder sparring fra et stærkt hold af uvildige vækstkonsulenter med indgående viden om finansiering, innovation, ledelse, salg markedsføring og internationalisering.

Vækstkonsulenterne stiller skarpt på, hvor du skal sætte ind for at skabe vækst, og åbner dørene til et stort netværk af rådgivere, der hjælper med at implementer din vækstplan.

Derudover driver Væksthus Sjælland en række andre projekter i samarbejde med relevante aktører. Aktiviteterne har alle på forskellig måde fokus på erhvervsudvikling og vækst i virksomheder.

Ydelser

I Væksthuset får du et skræddersyet forløb. Sammen med dig lægger vi en plan for, hvordan du udvikler din virksomhed.

Har du vilje til at skabe vækst, står vores specialiserede konsulenter klar - uden beregning.

Fakta

Væksthus Sjælland er ejet og finansieret af kommunerne i Region Sjælland. De overtog fra d. 1. januar 2011 det fulde ejerskab fra staten. Væksthuset er styret af en resultatkontrakt, som indgås mellem Kommunernes Landsforening og staten.

Latest activity