Høring vedr. erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp

Open/public
Start date: 26-05-2023 - 14:30
End date: 02-06-2023 - 23:59

Udbuddet vedrører indkøb af levering af erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp.

Udbuddet omfatter psykologisk bistand og rådgivning til ordregivers medarbejdere i forbindelse med aktuelle psykosociale problemer, som påvirker arbejdsindsatsen negativt, herunder alvorlige arbejds-relaterede hændelser som stress, chikane, mobning, udbrændthed, omstruktureringer, fyringer, ulyk-ker, dødsfald, vold eller trusler.

Formålet med at yde medarbejderne psykologisk rådgivning og krisehjælp er at sikre, at de ansatte forbliver mentalt sunde, og undgår at blive psykisk nedslidte af det arbejde, de udfører.

Ved psykologisk krisehjælp (herefter benævnt krisehjælp) forstås akut psykologisk bistand, der ydes i forbindelse med voldsomme og traumatiske hændelser, herunder eksempelvis situationer, hvor medarbejderen har været udsat for trusler, vold, overfald, voldsomme arbejdsulykker, trafikuheld eller lignende.


2. Juni 2023 - Anonymous
Idea
Gennerelle forslag og tanker til materialet

Kravspecifikationen:

2. - Der står at de psykologer der anvendes til krisepsykologi på ordningen skal have en uddannelse i krisepsykologi. Dette vil vi gerne have uddybet i materialet. Er der tale om specialistuddannelsen fra Danske Psykologer? For i så fald, vil det være svært at skaffe, og være fordyrende for ordningen. 


4. - I kan evt. overveje om det skal være et krav med mulig telefonisk kontakt 8-17. Fra sammenlignelige ordninger er vores erfaring at det er meget få der benytter sug af muligheden for at kunne ringe efter 16. Og I vil kunne få en lavere timepris på ordningen, ved at have rammerne til at hedde 8-16.


5. Vores erfaring er at trepunktssamtaler er en smule forældet som koncept. Det er meget ressourcetungt, og ikke særlig effektfuldt. Vi oplever ofte at det kan være svært at få lederen til at deltage i disse. Så vi vil foreslå at det ikke re et krav, men en mulighed. 


6. - Vi har fuld forståelse for at der ydes fleksibilitet omkring oplysning af formalia i forbindelse med rekvirering af krisesager. Men for at undgå usikkerheder vil vi foreslå at der skrives en sikkerhed ind for leverandøren. I tilfælde hvor man starter krisepsykolog op uden at have fået fuld information fra rekvirenten. 


7. - Vi vil bede jer overveje kravet om at der skal afholdes separate opstartsmøder med alle seks ordregivere, hvor samtlige psykologer skal deltage. Dette vil blive fordyrende for jer, da det kun kan indregnes i timeprisen på ordningen. 


Tjenesteydelser

3.3 - Såfremt I ønsker at et forløb ved en krisepsykolog skal kunne fortsætte ved den samme psykolog, når samtalerne er kommet ud over hvor de afregnes til taksten for krisepsykolog, vil dette forventeligt blive afspejlet i en stigning i den almene takst for samtalerne. Samtidig vurderer vi ikke at dette vil være at bruge ressourcerne bedst muligt. Vi foreslår derfor at I genovervejer denne, og om ikke andet ændrer det til en mulighed i stedet. 


8.4 - Med krav om størrelse og type af nuværende kunder, kan det være en begrænsning for muligheden for at byde ind, da der ikke er mange andre kommunale ordninger af den størrelse. Vi foreslår derfor at i sænker kravet en smule, og enten tillader andre typer af kunder som værende gældende, eller sænker kravet om omsætning en smule.


Rammeaftalen

§14 stk. 2 - Vi vil bede jer overveje jeres faktureringskrav. Som det er sat op, kommer leverandøren til at agere bank for ordregiver i en unødig lang periode. Leverandøren har udgifter til lønninger løbende, men ud fra dette kan der gå op til et halvt års tid, før der falder betaling fra ordregiver. 

Vi foreslår en løsning med månedlige afregninger på afholdte behandlinger i stedet.