Entities
Start 25-05-2018 / End 15-06-2018

KomUdbuds gen-udbud af udbudssystemForhåndsbekendtgørelse

Se vedhæftede forhåndsmeddelelse fra TED med forventet tidsplan.

Created by Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune d. 31. maj. 2018

Bekendtgørelser og fuld integration til TED

KomUdbud overvejer at stille følgende ”mindstekrav” i kommende genudbud af Udbudssystem:


"Bekendtgørelser (MK)


Systemet skal have fuld integration til TED, således at udbudskonsulenten kan afsende følgende EU bekendtgørelser jf. Udbudslovens kapitel 10:

01 Vejledende forhåndsmeddelelse - Dette må ikke kræve oprettelse af et udbud i systemet.

02 Udbudsbekendtgørelse

03 Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

15 Bekendtgørelse om henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Dette må ikke kræve oprettelse af et udbud i systemet.

20 Bekendtgørelse om ændring

21 Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter


Udfyldelse af bekendtgørelserne skal kunne ske direkte i udbudssystemet, og de oplysninger, som tovholder på udbuddet indtaster i udbudssystemet, skal gå automatisk videre til TED, så snart udbudskonsulenten godkender bekendtgørelsen i systemet. Systemet skal validere, at alle obligatoriske felter er udfyldt inden afsendelse af bekendtgørelse. Bekendtgørelserne skal kunne afsendes hele døgnet alle årets dage.


For at sikre korrekt fremsendelse af bekendtgørelser fra udbudssystemet til TED skal tilbudsgiver være registreret som TED eSender på tidspunktet for tilbudsafgivelse. Tilbudsgiver skal på Ordregivers anmodning kunne fremvise dokumentation herfor.”

Created by Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune d. 24. maj. 2018