Entities
Start 15-10-2018 / End 31-10-2018

Udbud på el-kørestoleAndre kommentarer

Anfør generelle kommentarer, eller specifikke gældende for den enkelte rammeaftale.
Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018

Andre kommentarer

Andre kommentarer, anfør her.
Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018

Bilag 4 - rammeaftale til delaftale 4, mindre børn

§6 tildeling af ordre på parallelle rammeaftaler

Her beskrives, hvordan den enkelte ordre vil blive evalueret. Er dette forståeligt? Er der kommentarer hertil?

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018

Bilag 4 - Levering på delaftale 4, til mindre børn

I §12 er beskrevet, hvordan tidsplanen for dels miniudbud og endelig levering forventes at se ud. Er dette rimeligt?
Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018

Sortimentsbredde

MK til sædebredde er 30-40 cm. Under overskriften "Sortimentsbredde" kan man som tilbudsgiver opnå yderligere point, hvis man kan levere el-kørestole indenfor intervallet 24-40 cm. I fanen "A4 - Tilbudte el-kørestole angives det, hvilke el-kørestole der tilknyttes rammeaftalen, og hvilke dele af intervallet, de hver især kan dække.

Er denne opbygning af kravene forståelig?

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018

Bilag 4 - rammeaftale mindre børn

§3 Betingelser

Her efterspørges dokumentation for crashtest, for de stole, der kan have funktion som sæde i et køretøj. Det der tænkes på her, er at ikke alle kørestole til børn er udviklet til at skulle have funktion som sæde, og at dokumentation kun skal indsendes for de el-kørestole, der kan have en sådan funktion.

Er det forståeligt?

Er der stor forskel på, hvad man som leverandør har af sortiment på børnekørestole, der også kan have funktion som sæde? Her tænkes på, om vi med de formulering omkring dette, der findes i hele materialet, risikere at få tilbudt udelukkende el-kørestole til børn, der ikke kan have funktion som sæde.

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018
Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018

Bod

For alle delaftaler, er der indsat bodsbestemmelser. Er disse forståelige og er de rimelige?
Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018

Bilag 1 - Leveringstid for delaftale 1

Er krav til leveringstid rimelig?
Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018

Aftaleperiode

§5 Aftaleperiode

Aftalen løber i 4 år, og er uopsigelig for leverandøren. Ordregiver kan opsige med 3 mdrs varsel. Er det frist nok?

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018

Tilbehør

Er alle typer tilbehør, der fremgår af listen, tilgængelige for de kørestole, I forventer at kunne byde ind med?
Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018
Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018

Mindstekrav

Mindstekrav skal gælde samtlige kørestole, der tilknyttes rammeaftalen. Er der mindstekrav, som ikke alle kørestole I ønsker at tilknytte aftalen, kan leve op til?
Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018

Alternative krav til ryg

Jf. dokument med alternative krav til ryg.


Venligst se formuleringer omkring ryg igennem samt tilbudslistens udformning. Er dette en bedre måde at sikre god adgang til rygge i aftaleperioden?

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018

Ryg på standardkonfiguaration

Da ca 80% af Odense Kommunes borgere, der bevilges en el-kørestol, har brug for massiv sidestøtte, vil dette være standard i det kommende udbud.

Krav til rygge er blevet drøftet meget, og vi har været igennem mange scenarier. Giver den nuværende formulering mening, eller er der forslag til, hvordan det kan ændres, så Odense Kommune sikrer sig en ryg med massiv sidestøtte i den kommende aftale?

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018

Dokumentation for crashtest

Har I dokumentation for crashtest med godkendt dockingssystem.
Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018

Armlæn

Krav til armlæn er ændret fra svingbare eller opklappelige, til blot opklappelige. Er dette fyldestgørende? Giver det mening at sætte svingbare armlæn på som et muligt tilbehør?

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018

Sæderamme

På opfordring er formuleringen af sæderamme blevet ændret. Er den forståelig, som den er formuleret nu?
Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018

Vægt

Disse to kørestole skal kunne anvendes til borgere med en vægt på op til 135 kg. Dette er ændret fra sidste udbud,  hvor det var en vægt op til 125 kg. Er denne ændring noget markedet kan leve op til? Eller er det et fordyrende krav?
Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018

Delaftale 1 - Kravspecifikation, el-kørestol uden yderligere el-funktioner

Odense Kommune har ikke nogle specifikke spørgsmål til denne delaftale. Er der kommentarer til denne, så kan de anføres her.
Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018

Andre kommentarer til udbudsbetingelser

Her kan andre kommentarer til udbudsmaterialet gives.
Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018

Tidsplan

Afsnit 5 Tidsplan

Er det tids nok at få invitation til afprøvning i uge 51, når den første afprøvning starter d 8. januar? Læg mærke til at tidsplan er vejledende.

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018

Evalueringsmodel

Afsnit 13.2, Evalueringsmodel, særligt for delaftale 4.


I delaftale 4, ønsker ordregiver adgang til tilbudsgivers relevante sortiment til mindre børn.

Evalueringen af delaftale 4 er derfor sat sammen med udgangspunkt i den model, der anvendes til delaftale 1-3, men med en udvidelse så hele tilbudsgivers tilbudte sortiment evalueres. Er modellen forståelig?

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 14. okt. 2018