286698 - Forpagtning af Restaurant Furesøbad Tender

" The project is a public tender . Deadline for submission of tenders: 14-08-2024 - 10:00 .

Description

Furesø Kommunes kontrakt vedr. drift af området ved Furesøbad udløber med udgangen af september 2024.

Furesø Kommune skal derfor indgå en ny aftale. Furesø Kommune har besluttet at gå tilbage til en tidligere model, hvor kommunen selv varetager driften af området omkring Furesøbad og i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne annoncerer en forpagtningsaftale vedr. drift af Restaurant Furesøbad.

Nærmere beskrivelse af betingelserne for deltagelse i tilbudsindhentningen og krav til forpagtningen fremgår af det samlede tilbudsindhentningsmateriale.


Tender procedure

Tender

The Contracting Authority / Contact details

Furesø kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Michael Gutzon Børglum
mbo4@furesoe.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project