136494 - Krydsombygning Treldevej - Heerupsvej Tender

Description

Anlægsopgaven omfatter etablering af nyt signalreguleret vejkryds, hvor der i dag er et almindeligt ligebenet vejkryds. Vejkrydset udvides i alle 4 hjørner og der etableres cykelstier og fortove på de tre af hjørnerne. Det nordvestlige hjørne forsynes kun med cykelbaner. Overkørsler til ejendomme ændres.

Arbejdet omfatter bl.a. jordarbejder, vejafvanding, sætning af rabatkantsten, udførsel af overkørsler, stibelægninger, afmærkninger og skiltninger, nedgravning af belysningskabler og styrekabler.

Signalmaster og ny gadelysbelysning udføres i samarbejde med henholdsvis ITS og Teknik Grupppen.

4 entreprenører er indbudt på opgaven
Tender procedure

Restricted tender
SMV-friendly

The Contracting Authority / Contact details

Fredericia Kommune
Gothersgade 20
7000 Fredericia
Karsten Kiehn

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project