Follow Fredericia Kommune


Velkommen til Fredericia Kommunes Leverandørportal.


Her kan du registrere dig på Fredericia Kommunes leverandørliste, så du kan byde på de vedligeholdelsesopgaver og renoveringsprojekter, som kommunen udbyder. Gennem denne portal håber kommunen på at skabe mere gennemsigtighed ved valg af leverandører og mere konkurrence på området for håndværkerydelser.
For at komme i betragtning til opgaver på vedligeholdelse og renovering i Fredericia Kommune, skal din virksomhed derfor være at finde på vores leverandørliste. Derfor opfordrer Fredericia Kommune alle interesserede erhvervsdrivende til at tilmelde sig portalen.
  • Bliv optaget på Fredericia Kommunes leverandørliste

    For at sikre en tæt kontakt til det private erhvervsliv og en åben adgang til de mange offentlige opgaver der udbydes i Frederecia Kommune, har vi valgt at tilbyde alle interesserede virksomheder muligheden for at registrere sig på vores leverandørliste.