Archive

Follow Fredericia Kommune
Keyword:
Select goods / services:
Id Name
Participant Info
124004
22/10369 Nye skifer sålbænke
31-10-2022
142161
"2022 Fræs-Lap"
30-05-2023
32848
- Madsby Legepark - Ny Gedestald samt Maskinhus
24-08-2020
1853
2 stk. nye familieboliger på Martine Christoffersens Vej
04-04-2017
2704
3 nye legeredskaber til Madsbylegepark
11-12-2017
3856
14-04 18/4568 Renovering af ventilationsanlæg på I.P.Schmidt
03-12-2018
152935
16-01 Etablering af køl på 3-5 etage på Othello plejecenter
09-10-2023
2865
18-293 Restaurering af Krudtmagasinet
15-03-2018
3935
18-9318 Fredericia Idrætscenter - Udskiftning af ovenlysvinduer
03-12-2018
4028
18-10364_ Nedrivning af ejendomme i Fredericia Kommune 2019
14-01-2019
2872
18/228 Fuglsangvej 30 - Udskiftning af stråtag
15-02-2018
2904
18/871 Dg Korskærparken - Omlægning af belægningssten
05-02-2018
2983
18/2053 Udskiftning af døre og vinduer på Øster Elkjær plejecenter
04-06-2018
2989
18/2085 Tagrenovering bygning A - Gl. hovedbygning 1954 (Fjordbakke)
25-06-2018
3043
18/2384 Dg Klokkefrøen - Udskiftning af 23 stk. ovenlysvinduer
01-05-2018
3044
18/2401 Udskiftning af 42 stk. ovenlysvinduer - Viaduktvej 9
01-05-2018
21136
18/2586 - Taulov Skole - Tagrenovering 2020
04-05-2020
3195
18/2958 Nyt tag - Skærbækhus - Skolevej 1, 7000 Fredericia
15-05-2018
3264
18/3621 Facaderenovering Købmagergade 40
11-06-2018
3271
18/3707 - FIC Stadion - Teknikhus og støttemur
11-06-2018
3845
18/3849 Videnparken - Demontering af betonelementer og efterfølgende lukning af facaden - Cancelled
01-07-2019
3719
18/4338_Akustik og udsugning i Dg Korskærparken
15-10-2018
3405
18/4424 Vinduer - Randalgård Børnehave
01-07-2018
3612
18/6592 Den Kreative Skole - Fredericia - Fejlretning på elinstallationer
06-09-2018
3883
18/8721 Udskiftning af vinduer - Kongengade 111, 7000 Fredericia
03-12-2018
3886
18/8785 Renovering af carport
05-11-2018
3252
18_2990_Asgårdsvænget 1-31_Etablering af fliseterrasser samt græsafgrænsning
02-07-2018
3247
18_3164 Ullerupbæk fællesskole afd. Skjoldborgsvej - Skjoldborgsvej 25 - Vandskade
15-05-2018
4108
19/765 Kirstinebjerg Skolen afd. Indre Ringvej - Delvis udskiftning af vinduer
01-07-2019
4166
19/1523 Nye vinduer - Ungdomskollegiet
04-03-2019
4693
19/4766 Fjordbakke Skolen afd. Taulov - Udskiftning af 5 eltavler.
01-07-2019
49692
19/9797 Cykelsti Skærbækvej
20-11-2020
9348
20 / 387 Toiletrenovering - Norgesgade 12 - 7000 Fredericia
10-02-2020
24159
20-3495_ Nedrivning af ejendomme i Fredericia Kommune 2020
25-05-2020
9459
20/196 Valhalla - Udskiftning af 26 radiatorer
10-02-2020
9202
20/196 Valhalla - Udskiftning af døre og vinduer 2020
10-02-2020
23108
20/3395 Ny legeplads Nørre Voldgade
01-10-2020
29915
20/5293 Nyt tag HAL 4 - Frederica Idrætscenter
07-09-2020
59821
20/5997 Cykelsti Treldevej - Lodsejerforhandlinger
15-01-1900
81522
20/6585 Vejlbyvej Sideudvidelse
05-07-2021
44931
20/7680- Nyt krybberum Bissensvej 1A, 7000 Fredericia
14-12-2020
47164
20/8189 Nedrivning af 7 ejendomme 2020-2021
09-11-2020
51159
20/9084 Skærbæk Skole, Skolevej 1, 7000 Fredericia Facaderenovering og vinduesudskiftning
14-12-2020
57417
20/9295 Forlængelse af Bundgårdsvej og cykelstier på Tonne Kjærsvej
18-12-2020
54844
20/9986 Udskiftning af loftbeklædning i teatersal
05-07-2021
66437
20/10554 Byggemodning Fuglsang Vest, etape 2
01-04-2021
15451
20_1623 Erritsø Fællesskole afd. Krogsagervej - Udskiftning af vinduer
29-06-2020
19803
20_2835 udkradsning/udfræsning af mørtelfuger samt fugning - Nørre alle skolen
17-04-2020
25040
20_3763 Skjoldborgsvej - Udkradsning/udfræsning af mørtelfuger samt fugning
25-05-2020
29700
20_3799 Kloakrenovering - Agerleddet 1
29-06-2020
28995
20_4330 Renovering af lade - Fuglsangvej 30
16-08-2021
65236
21/361 Restaurering af belægning ved Nørre Port
12-04-2021
65728
21/361 Restaurering af murværk ved Nørre Port
14-04-2021
65729
21/361 Restaurering af Nørre Port - Malerarbejde
14-04-2021
73226
21/3048 Udbud af projekt Naturrum ved Gl. Havn
02-08-2021
75938
21/3975 Kalkning af 6 fredet ejendomme i Fredericia Kommune
10-05-2021
81499
21/4317 - Nyt krybberum Idrætsbørnehaven Ta Fat, 7000 Fredericia
28-06-2021
80163
21/5447 Renovering af Pavillon - Nørre Allé 5
28-06-2021
87205
21/7800 Nedrivning af 2 ejendomme
11-10-2021
101328
22/989 Nye døre og vinduer – TRI Klubben FIC
21-03-2022
103342
22/1662 Udskiftning af vinduer
04-04-2022
108402
22/3321 Udskiftning af vinduer i gård - Nørre Allé 5
01-07-2022
108247
22/3605 Facade samt vindues og døre udskiftning - Dronningensgade 95, 7000 Fredericia
01-06-2022
112530
22/4952 Murerarbejde på stormskadet vestgavl
04-07-2022
112103
22/5234 Tagrenovering Fjordbakkeskolen afd. Taulov
15-08-2022
113945
22/5795 Fjordbakkeskolen afd. Taulov Taulovkirkevej 35A, 7000 Fredericia. Udskiftning af vindueselementer
17-10-2022
113835
22/6019 Udskiftning af vinduer på administrationsbygningen ved MesseC
01-09-2022
114099
22/6139 Fjordbakkeskolen afd. Skærbæk Skolevej 1, 7000 Fredericia Udskiftning af vindueselementer og udskiftning af eternit beklædning
17-10-2022
124674
22/10609 Udbud af murerarbejde vedr. renovering af Anes Hus
14-11-2022
125930
22/10609 Udbud af VVS arbejde vedr. renovering af Anes Hus
22-11-2022
130384
22/12619 Ny Legeplads til ny daginstitution - Madsby Parken i Fredericia
01-01-2024
141565
22_1662 Udskiftning af vinduer - Bakkely
03-07-2023
103733
22_1858 Udskiftning af tagrender og nedløb
08-04-2022
114342
22_6288 Tagrenovering Blok 2 & 3 - Erritsø Fællesskole afd. Bygade
15-08-2022
144364
22_8411 Kloakrenovering - Dg Peter Aagegården
26-06-2023
123714
22_10238 Fornyelse af terrasser og beplantning
01-11-2022
147842
23/659 Sct. Joseph - Betonrenovering
04-09-2023
153854
23/659 Sct. Joseph - Facaderenovering - Hovedentreprise
23-10-2023
141636
23/659 Sct. Joseph - Malerarbejde
01-06-2023
136162
23/2312 Facaderenovering Strandparken Brandsøvej 35, 7000 Fredericia
23-03-2023
139202
23/3703 Facaderenovering Videnparken Vesterballe vej 5, 7000 Fredericia
20-06-2023
139718
23/4072 Facaderenovering Videnparken Vesterballe vej 5, 7000 Fredericia
06-06-2023
141597
23_4799 Udvendig malerarbejde - Bakkely
22-05-2023
141627
23_4810 Udskiftning af vinduer og døre - Erritsø Fællesskole afd. Krogsagervej
26-06-2023
189962
24/25941 Nedrivning af 3 ejendomme 2024
03-06-2024
266127
24_8501 Mørtelfugning af teglvægge 312 m2
26-06-2024
154468
31-37_Opførelse af ny Street Hal
20-11-2023
143697
31-60 Etablering af belysning Sct. Joseph
12-06-2023
56897
31-75 Bülows kaserne - ombygning nordfløj
21-12-2020
123371
32-07_Etablering af nye P-pladser
07-11-2022
120099
32-07_Nedrivning af pavilloner på Sundhedshuset
30-09-2022
96414
32-07_Ombygning af bygning C & D, 2. & 3. sal - Lokal & Social samt Tandpleje & Tandregulering
17-01-2022
81777
32-07_Ombygning til psykiatri og tandpleje/tandregulering
23-08-2021
118787
32-07_Renovering af 3. sal - øst, Bygning D
05-09-2022
85655
32-07_Renovering af elevator Fredericia Sundhedshus
01-09-2021
26326
32-07_Sundhedshuset i Fredericia_Bygning C - Kiropraktor
15-06-2020
23123
32-07_Sundhedshuset i Fredericia_Udskiftning af eksisterende elevatorer til nye.
15-06-2020
119785
35-07 Udskift belysning Messe C hal C, D og E
03-10-2022
247116
41-08-24 Etablering af nyt belysning Skjoldborgvejens skole
24-05-2024
58629
42-00_Udskiftnng af blandingsbatterier
17-01-2021
5281
42-09 Kirstinebjerg afd. Havepladsvej - Genopretning efter vandskade
26-08-2019
92464
42-15 Erritsø fællesskole afd. Højmosen - Udskift af belysning
15-11-2021
4628
42-16 Skolevej 1, renovering af varmeanlæg
01-07-2019
5293
42-17 Fjordbakkeskolen afd. Taulov - Indvendig vedligehold Malerarbejde
14-10-2019
57461
42.02 Erritsø Fællesskole afdeling Bygaden - tagrenovering
04-01-2021
119292
44-24 Udskift af belysning Lynghøjen
19-09-2022
119462
44-33 Udskift belysning i Olympiaden
26-09-2022
113228
44-36 Udskift belysning Dupontsgård
01-08-2022
27816
53-02 - FIC Ombygning af cafë område.
24-08-2020
27815
53-02 - FIC Omklædningsrum
29-06-2020
27074
53-02 - FIC VVS-enterprise
23-06-2020
132615
53-07_Renovering af Badeland & Terapi, FIC, Fredericia Kommune
27-02-2023
3585
3207_18-6369_Sundhedshuset - Nedbrydning A3-A7 + B2-B4
27-08-2018
4677
3207_18-9765_Sundhedhuset
13-06-2019
4549
3207_18/9774 Gardiner bygning DS og D1
24-06-2019
30176
3207_Sundhedshuset bygning DS - Vareindlevering - Varmtvandsbassin - Omklædning - Trappe
29-06-2020
100075
Afvanding af parkeringsplads - Ullerupbæk Fælleskole afd. Skjoldborgsvej
14-02-2022
107130
Asfaltudbud 2022-2025
16-05-2022
245225
Asfaltudbud 2024
21-05-2024
20009
Brohaven Tagrenovering - Rådgiverudbud
14-04-2020
145817
Busdepot - installationer
26-06-2023
139993
Busdepot, Industrivej 26 - Hegnsentreprisen
27-04-2023
140301
Busdepot, Industrivej 26 - ombygning
27-04-2023
41589
Bülows - Eksercerhus ombygning
21-09-2020
143557
Bülows - Makerspace Ventilation
12-06-2023
32616
Bülows Kaserne - sydfløj
17-08-2020
43253
Bülows kasserne - CTS
05-10-2020
42834
Cykelsti - Børupvej og Stakkesvang syd - Projektering
01-10-2020
42821
Cykelsti - Børupvej og Stakkesvang syd
21-09-2020
25280
Cykelsti - Røde Banke (Landmåler)
18-05-2020
54094
Cykelsti - Røde Banke
11-12-2020
25281
Cykelsti Røde Banke - Projektering
26-05-2020
38248
Cykelsti Treldevej
17-08-2020
38428
Cykelsti Treldevej - Rådgiverydelse
02-09-2020
39175
Cykelsti Ydre Ringevej
08-09-2020
2691
Daginstitution Stendalen - Udskiftning af rytterlys
01-05-2018
103858
Daginstitutionen Pro Aktiv Entreprenørvej 2, 7000 Fredericia Nye lofter i Robinson
04-04-2022
3907
Depotgården - Omfugning af murværk - Garage bygning
01-01-2019
75946
Eksercerhus - Etablering af forsatsvinduer.
16-06-2021
57418
Etablering af kunstgræsbane
03-01-2021
211928
Etablering af ventilation
22-04-2024
17008
Facaderenovering mod nabo efter nedrivningsarbejde
01-04-2020
92722
Facaderenovering udskiftning af mørtelfuger
01-11-2021
58684
Fjordbakkeskolen Taulov Kirkevej 35A Indv. vedligehold Maler
16-12-2020
17236
Fjordbakkeskolen Taulov: Udskiftning af belysning i 8 klasselokaler.
29-06-2020
128681
FK Tilbudsindhentning (193) - Cykler til plejen og andre
01-01-2024
40072
Frederica rådhus - Indretning af nordfløjen
31-08-2020
17873
Fredericia Bibliotek - Udskiftning af belysning på 1. sal
14-04-2020
42253
Fredericia Bibliotek - Udskiftning af belysning på 2. sal
01-12-2020
48793
Fredericia rådhus - Renovering af sydfløjen
16-11-2020
33091
Fredericia Rådhus renovering af sydfløjen
17-08-2020
91167
Fredericia Stadion - Ny banebelysning
09-12-2021
2932
Fredericia Sundhedshus - etape 1, Nedbrydning og Konstruktioner
21-02-2018
92027
Fredericia Sundhedshus - Ny brugsvandledning i kælder -B-bygning
28-10-2021
3553
Fredericia Sundhedshus - ombygning A6
21-08-2018
3616
Fredericia Sundhedshus - ombygning bygning B
28-08-2018
2993
Fredericia Sundhedshus - ombygning bygning H
24-01-2018
2887
Fredericia Sundhedshus, indgangsparti
01-03-2018
49973
Fredericia Teater - Installation for ADK
09-11-2020
200823
Fredericia Vold - Nørre Voldgade
01-04-2024
42033
Gl. Tårupvej, vejudvidelse.
21-09-2020
32634
Glas-/alufacade Fredericia Idrætscenter
21-08-2020
45121
Grusparkeringsplads på Voss-grunden, 4600 m²
01-10-2020
45369
Grusparkeringsplads ved Kommunikationsvej , 6200 m²
01-10-2020
55605
Hannerup Plejecenter - Indvendig malerarbejde
01-03-2021
100895
Kaalundsvej 1, 7000 Fredericia. Ombygning Murerentreprisen
17-02-2022
101277
Kaalundsvej 1, 7000 Fredericia. Ombygning Tømrerentreprisen
07-03-2022
101890
KomUdbud - Opbygning af handicapbiler
01-04-2024
111947
Kongens Port, Fredericia Kommune
01-08-2022
249867
Kortlægning af spildevand & regnvandsledninger-Nørre Allé 5, 7000 Fredericia
24-06-2024
144404
Kortlægning af spildevand & regnvandsledninger
03-07-2023
92079
Krydsombygning Kongens Kvarter
15-03-2022
111122
Krydsombygning Skærbækvej - Vejle Landevej
06-06-2022
42640
KRYDSOMBYGNING SNOGHØJ LANDEVEJ - VESTERBALLEVEJ
24-09-2020
47648
Krydsombygning: Vejlevej og Søndermarksvej & Vejlevej og Bredstrupvej
09-10-2020
10885
Landinspektørudbud Cykelsti Skærbækvej
02-03-2020
20331
Landinspektørudbud for opmåling på Fredericia Vold.
14-04-2020
111946
Landsoldatpladsen Fredericia Kommune
01-08-2022
1755
Levering og tilslutning 6 komfurer - Fjordbakkeskolen afd. Skærbæk
07-02-2017
3280
Malerarbejder i Kirstinebjerg Distriket 2018
28-05-2018
2738
Maling af vægge - Indre Ringvej skole
04-12-2017
4029
Montage af gadenavneskilte i Fredericia
01-02-2019
68752
Nordensvej - Forlægning
22-03-2021
84236
Ny Daginstitution Lumbyesvej - Bygherrerådgiver
06-09-2021
26903
Ny Legeplads Madsby Legepark
01-10-2020
27318
Nyt Aktivitets/Lege/Fitness område ved Fredericia Idrætscenter
01-10-2020
251861
Nørre Allé Ombygning 2024
27-05-2024
3234
Nørre Voldgade 8 - Fjernelse af væg
22-05-2018
113942
Ombygning af vejkrydset - Heerupsvej - Treldevej - Nordre Ringvej
30-06-2022
2599
Omfangsdræn, Randalsvej 51
11-12-2017
33473
p-plads v. Sundhedshuset, indgang Øst
12-08-2020
39163
Parkeringsplads Norgesgade Nord
01-09-2020
224743
Prangervej, Fredericia Kommune
27-05-2024
32852
Renovering caféfacade Fredericia Idrætscenter
21-08-2020
6567
Renovering toiletter daginstitutioner
27-11-2019
2910
Rottesikring af skure
06-02-2018
112687
Rundkørsel Vejlevej - Vejle Landevej
23-06-2022
11054
Rådgiverudbud for Cykelsti Skærbækvej
16-03-2020
110764
Sag 22/4896 Fjordbakke skolen afd. Taulov - 7000 Fredericia Facaderenovering udskiftning af mørtelfuger og forhøje murværk
27-06-2022
132970
SKI 09.01 - Fødevarer
16-03-2024
94648
SKI 50.03 - Servere og storage
25-09-2023
94649
SKI 50.07 - Kommunikationsprodukter
01-10-2023
94646
SKI 50.70 - Av udstyr
01-01-2024
31129
Soceller Fredericia Idrætscenter
15-09-2020
119558
Solceller
01-11-2022
211183
Tagrenovering
22-04-2024
33851
Tagrenovering af Dg Brohaven og Damvej 1
04-08-2020
81919
Tagrenovering Nymarksvej 205-215
16-08-2021
144408
Tagrenovering og etablering af ventilation
26-06-2023
35071
Taulov Skole - renovering skolekøkken og toiletter
18-08-2020
58685
Taulov Skole Indvendig vedligeholdelse dec. 2020 Tømrer
16-12-2020
2750
Thygesminde allé 3, maling af gangarealer
18-12-2017
135213
Toiletrenovering - Naturcenter Lundingsvej
13-03-2023
26898
Udbud af Cykelsti Dronningens Kvarter
15-06-2020
176478
Udbud af Strategisk Trafikplan, Skærbækvej
01-02-2024
175712
Udbud af Strategisk Trafikplan, Snoghøj Landevej
01-02-2024
58413
Udskift af belysning Skærbæk skole
03-01-2021
51918
Udskift af belysning stueetage - 3. Sal Fredericia bibliotek
01-12-2020
138676
Udskiftning af Glas-alufacader, Fredericia Idrætscenter
07-08-2023
125943
Udskiftning af oliefyret kedel Skovløberhuset
05-12-2022
118376
Udskiftning af oliefyret kedel Strandparken
12-09-2022
58161
Udskiftning af tag ved teknikum til badeland – Fredericia Idrætscenter
15-12-2020
134012
Udskiftning af vindueselementer og terrassedøre, Pro-Aktiv Entreprenørvej 2, 7000 Fredericia
01-05-2023
186692
Udskiftning ovenlysvinduer – MesseC - Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia
15-02-2024
92583
Udskiftning til LED-belysning på Tøjhuset
26-10-2021
2648
Uranusvænget 12 - Ombygning
01-12-2017
113812
Vestervoldgade 11 Hellestedet afrense, rep. og pudse væg
20-06-2022
34513
Videnparken - Renovering af hovedtrappe
24-08-2020
2215
Øster Elkjær - Renovering af køkkengulv
05-10-2017