Entities

Fredericia Kommune

Keyword:
Search

Name
Participant Info
20/3395 Ny legeplads Nørre Voldgade
01-10-2020
2 stk. nye familieboliger på Martine Christoffersens Vej
04-04-2017
3 nye legeredskaber til Madsbylegepark
11-12-2017
14-04 18/4568 Renovering af ventilationsanlæg på I.P.Schmidt
03-12-2018
18-293 Restaurering af Krudtmagasinet
15-03-2018
18-9318 Fredericia Idrætscenter - Udskiftning af ovenlysvinduer
03-12-2018
18-10364_ Nedrivning af ejendomme i Fredericia Kommune 2019
14-01-2019
18/228 Fuglsangvej 30 - Udskiftning af stråtag
15-02-2018
18/871 Dg Korskærparken - Omlægning af belægningssten
05-02-2018
18/2053 Udskiftning af døre og vinduer på Øster Elkjær plejecenter
04-06-2018
18/2085 Tagrenovering bygning A - Gl. hovedbygning 1954 (Fjordbakke)
25-06-2018
18/2384 Dg Klokkefrøen - Udskiftning af 23 stk. ovenlysvinduer
01-05-2018
18/2401 Udskiftning af 42 stk. ovenlysvinduer - Viaduktvej 9
01-05-2018
18/2586 - Taulov Skole - Tagrenovering 2020
04-05-2020
18/2958 Nyt tag - Skærbækhus - Skolevej 1, 7000 Fredericia
15-05-2018
18/3621 Facaderenovering Købmagergade 40
11-06-2018
18/3707 - FIC Stadion - Teknikhus og støttemur
11-06-2018
18/3849 Videnparken - Demontering af betonelementer og efterfølgende lukning af facaden
01-07-2019
18/4338_Akustik og udsugning i Dg Korskærparken
15-10-2018
18/4424 Vinduer - Randalgård Børnehave
01-07-2018
18/6592 Den Kreative Skole - Fredericia - Fejlretning på elinstallationer
06-09-2018
18/8721 Udskiftning af vinduer - Kongengade 111, 7000 Fredericia
03-12-2018
18/8785 Renovering af carport
05-11-2018
18_2990_Asgårdsvænget 1-31_Etablering af fliseterrasser samt græsafgrænsning
02-07-2018
18_3164 Ullerupbæk fællesskole afd. Skjoldborgsvej - Skjoldborgsvej 25 - Vandskade
15-05-2018
19/765 Kirstinebjerg Skolen afd. Indre Ringvej - Delvis udskiftning af vinduer
01-07-2019
19/1523 Nye vinduer - Ungdomskollegiet
04-03-2019
19/4766 Fjordbakke Skolen afd. Taulov - Udskiftning af 5 eltavler.
01-07-2019
20-3495_ Nedrivning af ejendomme i Fredericia Kommune 2020
25-05-2020
20/196 Valhalla - Udskiftning af 26 radiatorer
10-02-2020
20/196 Valhalla - Udskiftning af døre og vinduer 2020
10-02-2020
20/387 Toiletrenovering - Norgesgade 12 - 7000 Fredericia
10-02-2020
20_1623 Erritsø Fællesskole afd. Krogsagervej - Udskiftning af vinduer
29-06-2020
20_2835 udkradsning/udfræsning af mørtelfuger samt fugning - Nørre alle skolen
17-04-2020
20_3763 Skjoldborgsvej - Udkradsning/udfræsning af mørtelfuger samt fugning
25-05-2020
20_3799 Kloakrenovering - Agerleddet 1
29-06-2020
32-07_Sundhedshuset i Fredericia_Bygning C - Kiropraktor
15-06-2020
32-07_Sundhedshuset i Fredericia_Udskiftning af eksisterende elevatorer til nye.
15-06-2020
42-09 Kirstinebjerg afd. Havepladsvej - Genopretning efter vandskade
26-08-2019
42-16 Skolevej 1, renovering af varmeanlæg
01-07-2019
42-17 Fjordbakkeskolen afd. Taulov - Indvendig vedligehold Malerarbejde
14-10-2019
53-02 - FIC Omklædningsrum
29-06-2020
53-02 - FIC VVS-enterprise
23-06-2020
3207_18-6369_Sundhedshuset - Nedbrydning A3-A7 + B2-B4
27-08-2018
3207_18-9765_Sundhedhuset
13-06-2019
3207_18/9774 Gardiner bygning DS og D1
24-06-2019
Brohaven Tagrenovering - Rådgiverudbud
14-04-2020
Cykelsti - Røde Banke (Landmåler)
18-05-2020
Cykelsti Røde Banke - Projektering
26-05-2020
Daginstitution Stendalen - Udskiftning af rytterlys
01-05-2018
Depotgården - Omfugning af murværk - Garage bygning
01-01-2019
Facaderenovering mod nabo efter nedrivningsarbejde
01-04-2020
Fjordbakkeskolen Taulov: Udskiftning af belysning i 8 klasselokaler.
29-06-2020
Fredericia Bibliotek - Udskiftning af belysning på 1. sal
14-04-2020
Fredericia Sundhedshus - etape 1, Nedbrydning og Konstruktioner
21-02-2018
Fredericia Sundhedshus - ombygning A6
21-08-2018
Fredericia Sundhedshus - ombygning bygning B
28-08-2018
Fredericia Sundhedshus - ombygning bygning H
24-01-2018
Fredericia Sundhedshus, indgangsparti
01-03-2018
Landinspektørudbud Cykelsti Skærbækvej
02-03-2020
Landinspektørudbud for opmåling på Fredericia Vold.
14-04-2020
Levering og tilslutning 6 komfurer - Fjordbakkeskolen afd. Skærbæk
07-02-2017
Malerarbejder i Kirstinebjerg Distriket 2018
28-05-2018
Maling af vægge - Indre Ringvej skole
04-12-2017
Montage af gadenavneskilte i Fredericia
01-02-2019
Ny Legeplads Madsby Legepark
01-10-2020
Nørre Voldgade 8 - Fjernelse af væg
22-05-2018
Omfangsdræn, Randalsvej 51
11-12-2017
Renovering toiletter daginstitutioner
27-11-2019
Rottesikring af skure
06-02-2018
Rådgiverudbud for Cykelsti Skærbækvej
16-03-2020
Thygesminde allé 3, maling af gangarealer
18-12-2017
Uranusvænget 12 - Ombygning
01-12-2017
Øster Elkjær - Renovering af køkkengulv
05-10-2017

Fredericia Kommune at Comdia

Supplier

Tender

Market dialog

Innovation

Leverandørliste: 568
Aktuelle udbud: 4
Afsluttede udbud: 74