3 Slamsuger til Odsherred forsyning Tender

Description

Ordregiver modtog i oprindelig udbud 2022/S 017-040134 ingen antagelige tilbud.

Dette medfører at indkøbet overgår til udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse. jf. udbudsloven §§ 80-83.

Ordregiver har valgt at invitere den leverandør, der med sit tilbud på udbud 2022/S 017-040134 afgav det bedst mulige tilbud, der lå tættest på det udbudsmateriale der var annonceret.

Bucher Municipal

Forhandlingsmøde vil finde sted på Teams tirsdag den 29. marts 2022.

Forhandlingen tager udgangspunkt i det oprindelige udbudsmateriale fra udbudsrunden 2022/S 017-040134 og Bucher Municipals tilbud.


Indkøb og levering af 3 slamsuger for Odsherred Forsyning.


Indkøb og levering af en slamsuger herunder chassis med tilhørerende opbygning af et slamsugeranlæg.


Tilbudsgivers ydelse, chassis og opbygning af slamsugeranlæg, skal opfylde gældende lovgivning og normkrav. Herunder skal tilbudsgiver sikre sig, at slamsugeren er indregistreret og godkendt til brug på danske veje.


Alle komponenter skal være CE- mærkede, og slamsugeranlægget skal CE-mærkes som en helhed med tilhørende lovpligtige tekniske dossier.


Produktet skal følges af en:


• Teknisk dossier


• Støjmærkning


• Drifts- og vedligeholdelsesvejledning, som skal affattes på dansk og indeholde regler for almindeligt drift- og vedligehold.


• Drifts- og vedligeholdelsesvejlednings materialer skal udformes med beskrivelse af omfang af regelmæssig kontrol og eftersyn samt omfang af periodisk vedligeholdelse herunder smøring, motionering, rengøring o.l.


• Tilbehørsspecifikationer.


• Behandlingsspecifikationer for overfladebehandling.


Kravspecifikationen indeholder en beskrivelse af de krav, som gælder for tilbudsgivers leverance.


Kravspecifikationen indeholder en beskrivelse af de krav, som gælder for tilbudsgivers leverance . Krav er ikke grundlæggende elementer og kan ændres indtil "Frist for meddeles konkrete supplerende oplysninger eller dokumenter".


Kravspecifikationen indeholdende beskrivelser af de ønskelige krav, som kun kan ændres i forbindelse med accept ved besvarelse af spørgsmål og svar, som gælder for tilbudsgivers leverance under aftalen.

Tender procedure

Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

The Contracting Authority / Contact details

C. Hardam ApS
Lindvedvej 71
5260 Odense S
Charlotte Hardam
cgh@chardam.dk
42607900

Deadlines / timeline

28-03-2022 - 09:00
Date of publication
30-03-2022 - 16:00
Tender phase (Deadline)
18-08-2022 - 01:39
<<< Today

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Gully emptiers