147414 - Dynamisk indkøbssystem på køretøjer Tender

The project has pre-qualification . Application deadline: 28-05-2043 - 23:59

Description

Varde Kommune etablerer et dynamisk indkøbssystem på indkøb af køretøjer

Udbuddet har til formål at sikre, at Ordregiver får en nemmere, mere attraktiv og mindre ressourcekrævende måde at udbyde køretøjer på – dette gælder både for Ordregiver, men også for Leverandørerne. Derudover giver det bedre mulighed for, at køretøjstyper kan følge med den teknologiske udvikling, fordi der kan stilles specifikke krav til indkøbet hver gang indkøbsbehovet opstår. Derved sikres forskelligartede behov bedre, som Ordregiver har til de køretøjer der bruges i hverdagen.

Systemet ikke er begrænset til de ansøgere, der opnår prækvalifikation ved etableringen af systemet hvilket betyder, at der løbende kan ske optagelse af nye ansøgere

Lots

Subcontract Description
Kategori 1 Personbiler – M1 Biler, som er beregnet til befordring af højst 9 personer inkl. føreren, og som ikke har en tilladt totalvægt på over 3.500 kg – svarende til bekendtgørelsens indregistreringskategori M1

Indeholder alle drivmiddelstyper

Indeholder både hvide og gule nummerplader

Kan indeholde opbygninger
Kategori 2 Personbiler – M2 Biler, som er beregnet til befordring af mere end 9 personer inkl. føreren, og som ikke har en tilladt totalvægt på over 5.000 kg – svarende til bekendtgørelsens indregistreringskategori M2

Indeholder alle drivmiddelstyper

Kan indeholde opbygning – f.eks. lift
Kategori 3 Personbiler (bus) – M3 Bil, (bus), der er beregnet til befordring af mere end 9 personer inkl. føreren, og som har en tilladt totalvægt på mere end 5.000 kg – svarende til bekendtgørelsens indregistreringskategori M3

Indeholder alle drivmiddelstyper

Kan indeholde opbygning
Kategori 4 Varebiler – N1 Biler, som er beregnet til transport af gods, og som ikke har en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg – svarende til bekendtgørelsens indregistreringskategori N1

Indeholder alle drivmiddelstyper

Kan indeholde opbygninger
Kategori 5 Lastbil – N2 Biler, som er beregnet til transport af gods, og som har en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg, men ikke over 12.000 kg – svarende til bekendtgørelsens indregistreringskategori N2

Indeholder alle drivmiddelstyper

Kan indeholde opbygninger
Kategori 6 Lastbil – N3 Biler, som er beregnet til transport af gods, og som har en tilladt totalvægt på mere end 12.000 kg – svarende til bekendtgørelsens indregistreringskategori N3

Indeholder alle drivmiddelstyper

Kan indeholde opbygninger
Tender procedure

Dynamisk indkøbssystem

The Contracting Authority / Contact details

Varde kommune
Bytoften 2
6800 Varde
Rikke Jensen
rjeb@varde.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Motor vehicles
  • Passenger cars
  • Minibuses
  • Other passenger cars
  • Buses and coaches
  • Motor vehicles for the transport of goods