128038 - Lovpligtig kommunal rottebekæmpelse til Svendborg Kommune Tender

Description

Udbuddet vedrører lovpligtig kommunal rottebekæmpelse og lovpligtigt tilsyn af ejendomme i månederne oktober til og med februar til Svendborg Kommune.

Udbuddet opdeles i 2 delaftaler således:

• Delaftale 1, Effektiv lovpligtig kommunal rottebekæmpelse efter anmeldelse

Forventet volumen på ca. 2.500 årlige anmeldelser

• Delaftale 2, Lovpligtig tilsyn af ejendomme

Forventet årligt tilsyn af ca. 500 ejendomme.


Lots

Subcontract Description
Delaftale 1, Effektiv lovpligtig kommunal rottebekæmpelse Lovpligtig kommunal rottebekæmpelse efter anmeldelse for samtlige ejendomme i Svendborg Kommune.

Anslået årlig volumen på 2.500 anmeldelser.
Delaftale 2, Lovpligtig tilsyn af ejendomme Lovpligtig tilsyn af særlige ejendomme i landzone i Svendborg Kommune.

Forventede årlig volumen på 500 ejendomme.
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Merete Parsdal

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Rat-disinfestation services
  • Rat-disinfestation services