CKE-A 19.40.118 Trelleborg - multihus Tender

Description

Der skal opføres 160 kvm stort hus (i grundplan) til personale og frivillige ved museet på Trelleborg. Arbejdet udbydes i hovedentreprise.

Multihuset udføres isoleret og opvarmet i en træskeletkonstruktion i 1½

plan. Terræn omkring bygningen reguleres, så det nye Multihus og den

eksisterende museumsbygning får samme gulvkote.

Facader og gavle beklædes med lodret træbeklædning uden

malerbehandling, så træet vil patinere gråt over tid. Tagbeklædning udføres

som pandeplader i stål med en aluzink-legering. Tagfladen vil være

reflekterende de første par måneder, men vil hurtig patinere mat sølvgrå.

Indvendigt beklædes de fleste overflader med krydsfiner, som klasse 2

beklædning. Fugtfølsomme rum og vådrumszoner med malet gips og

vådrumsgips.

1. sal/spidsloft indrettes som depot for primært dragter, telter m.v. som de

frivillige anvender. Personer har kun kortvarig ophold i dette rum.

Bygningen isoleres med isoleringstykkelser anbefalet i BR18.

Opvarmning af bygningen udføres med et luft-til-vand anlæg. Varmepumpen

etableres i materielgården. Stueetagen udføres med indstøbt gulvvarme og

spidsloftet med radiatorer.
Tender procedure

Begrænset udbud

The Contracting Authority / Contact details

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Bettina Müller

Deadlines / timeline

18-03-2021 - 17:09
Published - Current
14-06-2021 - 23:59
Deadline
01-07-2021
Agreement start

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project