265134 - CKE-A-24.46747 - Dyrhaugesminde, Skovvej 10A-C, GAS til Fjernvarme konvertering (VVS) Tender

Description

Gas til fjernvarme konvertering 2024.

46747, Dyrhaugesminde, Skovvej 10A-C- Korsør, varmeveksler og VVBAfleveringsforretning senest dato torsdag i uge 34. Dog ikke arbejder i ugerne 29-30-31.

Opgaven der udbydes omhandler:

VVS-arbejde med følgearbejder, der nærmere beskrives i udbudsmaterialet.

Udbudsformen er laveste pris i Underhåndsbud med mindst 3 indkomne bud.

Iht. Afsnit 1 Bygge- og anlægskontrakter i LBK nr. 1410 af 07/12/2007, Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, samt Afsnit 3 Klage og ikrafttræden m.v.

Ved samlet entreprisesum på mere end 1 mill. Danske kr., skal der laves sikkerhedsstillelse uden mer omkostning for bygherre.

Kontraktforhold for arbejdet: AB18 – Forenklet.

ILO94-Konvention:

Slagelse Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konventionen nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos Entreprenøren af de udbudte ydelser. Entreprenøren forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte som denne og eventuelle underentreprenører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre vilkår, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres.

Udfyldte tilbudsliste og dokumenter skal sendes på mail til klahovil@slagelse.dk ved tilbudsfrist

Tender procedure

Tender below the Directive's threshold value

The Contracting Authority / Contact details

Slagelse kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Klaus Højbjerg Villumsen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project