202599 - CKE-D 24.47033 Omø Skole, Husmandsstræde 4, 4245 Omø - Kalkning af gavle og facader (Mur) Tender

Tender procedure

Tender below the Directive's threshold value

The Contracting Authority / Contact details

Slagelse kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Michael Gyldenhøj Madsen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project