Kørsel med affaldscontainere fra tre genbrugsstationer i Odense Tender

" The project is a public tender . Bid deadline: 17-06-2022 - 23:58 .

Description

Kørsel med affaldscontainere i perioden 1. november 2022 til 31. december 2026, fra genbrugsstationerne på Bullerupvej 84B, 5240 Odense NØ (Seden), Energivej 10, 5260 Odense S (Lindved) og Niels Bohrs Allé 148B, 5220 Odense SØ (ved Bilka), i Odense Kommune og til anviste modtageanlæg.

Derudover option på tømning af enkelte restaffaldskomprimatorkasser rundt om i byen samt transporter af tekstilaffald til Skanderborg fra fire genbrugsstationer.


Tender procedure

Offentligt udbud, jf. §§ 56- 57

The Contracting Authority / Contact details

SamAqua
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Ole Fuglsang

Deadlines / timeline

25-05-2022 - 07:05
<<< Today
09-06-2022 - 23:59
Deadline for questions (Quotation phase)
17-06-2022 - 23:58
Tender phase (Deadline)

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Refuse transport services