Archive

[T] "Følg SamAqua"
Keyword:
Select goods / services:
Id Name
129118
Indbudt licitation - Levering af Entreprenørydelser til afløbsledningsarbejder
150250
Indbudt licitation - Seperatkloakering af Aunslev og vejprojekt Kertemindevej
142173
Indkøb og levering af analysekits til spildevand - Cancelled
144363
Indkøb og levering af analysekits til spildevand
150744
Indsamling af affald - Cancelled
111118
Kørsel med affaldscontainere fra tre genbrugsstationer i Odense
149073
Leverance af præisolerede fjernvarmerør og komponenter til et fuldt funktionsdygtigt ledningsanlæg med alarmsystem - Kerteminde Forsyning - Varme A/S - Cancelled
138068
Levering af spildevandspumper, reservedele og tilbehør til spildevandspumper
114330
Omdeling og hjemtagning af diverse beholdere m.v.
119654
Rengøringsydelser Provas - Haderslev Forsyning A/S
149572
Strømpeforing af trykledning
152609
Tilbudsindhentning på jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter
136754
Tilbudsindhentning på et indkøbs- og fakturahåndteringssystem
136147
Tilbudsindhentning på et kontraktstyringssystem
143580
Tilbudsindhentning vedr. vedligeholdelse af grønne områder
109946
Udbud af afsætning af husholdningsplast med mad- og drikkekartoner
112539
Udbud af afsætning af plast fra genbrugspladser
129864
Udbud af distributørydelser til infrastruktur, licenser og backup
124001
Udbud af forsikringsmæglerydelser
154438
Udbud af Landinspektørydelser - Cancelled
139712
Udbud af leje og vask af arbejdstøj til Provas
128986
Udbud af modtagelse og behandling af KOD og afsætning af pulp og afgasset biomasse
148012
Udbud af modtagelse og behandling affaldsfraktion (Mineraluld, Madrasser, Imprægneret træ, Flasker og glas, Jern og metal)
148209
Udbud af modtagelse og behandling affaldsfraktion (Vinduer med og uden ramme, gips, rent træ, beton og tegl, porcelæn og sanitet) - Cancelled
148910
Udbud af modtagelse og behandling affaldsfraktion (Vinduer med og uden ramme, gips, rent træ, beton og tegl, porcelæn og sanitet)
118139
Udbud af modtagelse og forbrænding af forbrændingsegnet affald
138033
Udbud af nyttiggørelse af biogødning
120672
Udbud af overløbsfilter på Søndersø Renseanlæg til håndtering af ubehandlet regnvand
149705
Udbud af Rammeaftale for etablering og renovering af fjernvarmeledninger - Kerteminde Varme A/S - Cancelled
150428
Udbud af Revisionsydelser
139836
Udbud af Transport af forbrændingsegnet affald for Langeland Forsyning
127214
Udbud af transport af tyndslam
120330
Udbud af tømninger af bundfældnings- og samletanke
128737
Udbud af vedligeholdelse af grønne områder
129359
Udbud på arbejdstøj og profiltøj
114343
Udbud på arbejdstøj- og sko - Cancelled
109947
Udbud på installation af vandmålere
115469
Udbud på måtteservice
129965
Udbud på plastposer og plastsække
136955
Udbud vedr. indkøb og levering af slamsuger til Fredericia Spildevand og Energi