Archive

Follow SamAqua
Keyword:
Select goods / services:
Id Name
164715
Afhentning og slutdisponering af spildevandsslam for Middelfart Spildevand
154688
EU-udbud vedr. containerkørsel fra genbrugsstationer for NFS Renovation A/S
173667
EU-udbud Vedr. servicearbejder og el-arbejder på industriel automatik på vand- og spildevandsanlæg til Haderslev Spildevand A/S, Haderslev Vand A/S, Haderslev Forsyningsservice A/S og Haderslev Affald A/S (Provas)
129118
Indbudt licitation - Levering af Entreprenørydelser til afløbsledningsarbejder
150250
Indbudt licitation - Seperatkloakering af Aunslev og vejprojekt Kertemindevej
154336
Indkøb af eldrevet komprimatorbil til Svendborg Affald A/S
205897
Indkøb af indføringsskabe
144363
Indkøb og levering af analysekits til spildevand
142173
Indkøb og levering af analysekits til spildevand - Cancelled
150744
Indsamling af affald - Cancelled
111118
Kørsel med affaldscontainere fra tre genbrugsstationer i Odense
153455
Leverance af præisolerede fjernvarmerør og komponenter - Kerteminde Forsyning - Varme A/S
149073
Leverance af præisolerede fjernvarmerør og komponenter til et fuldt funktionsdygtigt ledningsanlæg med alarmsystem - Kerteminde Forsyning - Varme A/S - Cancelled
138068
Levering af spildevandspumper, reservedele og tilbehør til spildevandspumper
200815
Neddeling af stort brændbart samt neddeling og sortering af have- og parkaffald
132978
Ny gaskedel til Ejby Mølle renseanlæg
114330
Omdeling og hjemtagning af diverse beholdere m.v.
164122
Oprensning af jordbassiner - Nyborg Forsyning og Service
119654
Rengøringsydelser Provas - Haderslev Forsyning A/S
149572
Strømpeforing af trykledning
184237
Tilbudsindhentning - Dieseldrevne kassebiler til BlueKolding
160257
Tilbudsindhentning – Eldrevne varebiler til Langeland Forsyning A/S
152609
Tilbudsindhentning på jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter
136754
Tilbudsindhentning på et indkøbs- og fakturahåndteringssystem
136147
Tilbudsindhentning på et kontraktstyringssystem
143580
Tilbudsindhentning vedr. vedligeholdelse af grønne områder
193130
Tilbudsindhentning vedr. vedligeholdelse af grønne områder - Assens Forsyning
180672
Tilbudsindhentning: Arbejds- og profiltøj til Kerteminde Forsyning
185923
Tilbudsindhentning: Arbejdstøj til Langeland Forsyning
188269
Tilbudsindhentning: Arbejdstøj til VandCenter Syd
254099
Tilbudsindhentning: Transport af jord fra genbrugsstationer
238889
Transport af husstandsindsamlet forbrændingsegnet affald og kildesorteret organisk affald (KOD) for Vand og Affald
153244
TV-inspektion og spuling samt relaterede opgaver
155041
Udbud af Afhentning og bortskaffelse af farligt affald
109946
Udbud af afsætning af husholdningsplast med mad- og drikkekartoner
112539
Udbud af afsætning af plast fra genbrugspladser
129864
Udbud af distributørydelser til infrastruktur, licenser og backup
148548
Udbud af el-artikler
124001
Udbud af forsikringsmæglerydelser
211932
Udbud af intern transport af tyndslam
154438
Udbud af Landinspektørydelser - Cancelled
156869
Udbud af Landinspektørydelser
139712
Udbud af leje og vask af arbejdstøj til Provas
151432
Udbud af Mindre drifts- og anlægsopgaver inden for vand- og kloakforsyning til Provas
128986
Udbud af modtagelse og behandling af KOD og afsætning af pulp og afgasset biomasse
148012
Udbud af modtagelse og behandling affaldsfraktion (Mineraluld, Madrasser, Imprægneret træ, Flasker og glas, Jern og metal)
148209
Udbud af modtagelse og behandling affaldsfraktion (Vinduer med og uden ramme, gips, rent træ, beton og tegl, porcelæn og sanitet) - Cancelled
148910
Udbud af modtagelse og behandling affaldsfraktion (Vinduer med og uden ramme, gips, rent træ, beton og tegl, porcelæn og sanitet)
118139
Udbud af modtagelse og forbrænding af forbrændingsegnet affald
138033
Udbud af nyttiggørelse af biogødning
200821
Udbud af opsætning af solcelleanlæg - Cancelled
120672
Udbud af overløbsfilter på Søndersø Renseanlæg til håndtering af ubehandlet regnvand
149705
Udbud af Rammeaftale for etablering og renovering af fjernvarmeledninger - Kerteminde Varme A/S - Cancelled
150428
Udbud af Revisionsydelser
139836
Udbud af Transport af forbrændingsegnet affald for Langeland Forsyning
127214
Udbud af transport af tyndslam
120330
Udbud af tømninger af bundfældnings- og samletanke
128737
Udbud af vedligeholdelse af grønne områder
129359
Udbud på arbejdstøj og profiltøj
114343
Udbud på arbejdstøj- og sko - Cancelled
152213
Udbud på etablering og renovering af fjernvarmeledninger - Kerteminde Varme A/S
109947
Udbud på installation af vandmålere
205893
Udbud på jernsulfat
152794
Udbud på miljøanalyser til Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø
115469
Udbud på måtteservice
144403
Udbud på nedgravede affaldsbeholdere - Cancelled
246226
Udbud på opsætning af solcelleanlæg for Vand og Affald
129965
Udbud på plastposer og plastsække
136955
Udbud vedr. indkøb og levering af slamsuger til Fredericia Spildevand og Energi