67080 - Biblioteksmaterialer 2024 Tender

Description

Aftalen er et genudbud af de eksisterende SKI-aftaler med biblioteksmaterialer. 50.05 Biblioteksmaterialer indgår i det fælleskommunale indkøbsprogram, og derfor er aftalen målrettet folkebibliotekerne, centralbibliotekerne og PLC’erne (de pædagogiske læringscentre) i kommunerne.


Aftalen skal dække bibliotekernes behov for at købe nye bøger og andet materiale samt klargøringen heraf, så det kan holde til udlån til mange forskellige brugere.

Aftalen vil bestå af seks delaftaler:

Delaftale 1: Danske bøger og noder

Delaftale 2: Udenlandske bøger og noder

Delaftale 3: Danske og udenlandske seriepublikationer

Delaftale 4: Musik, film og spil

Delaftale 5: Klargjorte klassesæt og taskebøger

Delaftale 6: Ikke-klargjorte klassesæt og taskebøger


Offentliggørelsen af delaftale 1 bliver udskudt til august 2024 (pga. en verserende klagesag ved domstolene om muligheden for at opdele delaftale 1 i to delaftaler – den såkaldte øst/vest-model). Mere info herom kan læses på SKI's hjemmeside. 


Tender procedure

SKI-agreement

The Contracting Authority / Contact details

Odense Kommune
Flakhaven 2
5000 Odense C
Cayan Cetin

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project