Udbud af rengøringsydelser i Odense Kommune

Open/public
Start date: 03-03-2014 - 00:00
End date: 07-03-2014 - 23:59

Odense Kommune er i gang med at forberede et udbud af daglig rengøring. Rammeaftalen planlægges med start fra 1.8.2014.


Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, med en prækvalifikationsfase samt en efterfølgende tilbudsfase.

 

Prækvalifikationsmaterialet har været i høring og Odense Kommune ønsker nu at få inputs samt tilkendegivelser om evt. uhensigtmæssigheder ift. det øvrige materiale, herunder kravspecifikation, tildelingskriterier, mindstekrav mm.

 

Høringsfristen er desværre reletiv kort, men vi håber I vil tage jer tid til at stille de kritiske spørgsmål.