Udbud af rengøringsydelser i Odense Kommune

Open/public
Start date: 03-03-2014 - 00:00
End date: 07-03-2014 - 23:59

Odense Kommune er i gang med at forberede et udbud af daglig rengøring. Rammeaftalen planlægges med start fra 1.8.2014.


Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, med en prækvalifikationsfase samt en efterfølgende tilbudsfase.

 

Prækvalifikationsmaterialet har været i høring og Odense Kommune ønsker nu at få inputs samt tilkendegivelser om evt. uhensigtmæssigheder ift. det øvrige materiale, herunder kravspecifikation, tildelingskriterier, mindstekrav mm.

 

Høringsfristen er desværre reletiv kort, men vi håber I vil tage jer tid til at stille de kritiske spørgsmål.

4. Marts 2014 -
Questions
Kravspecifikation
Vurdering af kvaliteten

Odense Kommune ønsker kommentarer til måden vi ønsker at vurdere rengøringskvaliteten. Se beskrivelsen i kravspecifikationen.

6. Marts 2014 - flemming sindberg, FORENEDE SERVICE A/S
Questions
Tildelingskriterier
Kommentarer og spørgsmål

Vi foreslår følgende

”Beskriv en kundeportal hvor Odense Kommune kan følge dels leverandørens egenkontrol dels bestille ydelser” og hvor kommunikation mellem kunde og leverandør kan foregå. Odense kommune kan selv påføre andre ønsker til kundeportalen.

Leverandøren bør beskrive ansættelsesproceduren for sikring af social dumping.

6. Marts 2014 - flemming sindberg, FORENEDE SERVICE A/S
Questions
Rammekontrakt
Spørgsmål og kommentarer

§ 7 Ved tilføjelse af nye enheder vil m2priserne være højere end m2priserne for udvidelser og reduktioner da der ikke er ændringer i opstart, ej heller ændringer i ledelsesmæssige omkostninger. Kan man tage højde for det?

 

§ 16 Hvad menes der med konventionelle ydelser og miljøcertificerede ydelser?

 

§ 17 Har kommunen til hensigt at sende priserne ud til konkurrenterne ved et genudbud?