Archive

[T] "Følg Nordsjællands Park og Vej"
Keyword:
Select goods / services:
Id Name
Participant Info
118953
3 belægningsentrepriser i Fredensborg kommune
124904
Anlæg til naturpleje og publikumsfaciliteter i Rørtangfredningen
49690
Benediktevej cykelsti/vendeplads
3582
Buslæskærme i Fredensborg kommune for NSPV
85859
Busstoppesteder Fredensborg kommune / NSPV 2021
112278
Egedalsvej i Kokkedal, Nyt slidlag
2354
Espergærde Havnetorv
106083
Etablering af Vippedyr og redegynge
43601
Farttilpasning på landet, Lokalområde 4.
3386
Flishugning på fem lokationer - Cancelled
109964
Fortovsrenovering ved Strandpromenaden i v. Helsingør Nordhavn.
28990
Fredensborgvej-Holmegårdsvej
122202
Genudbud af Naturgenopretningsprojekt i Rørtang syd. Helsingør kommune
2258
Genudbud. Heller på Humlebæk strandvej
120323
Grusstier til etablering / retablering i Helsingør kommune
5848
Helleanlæg på Kirkeltevej og Vejenbrødvej. Fredensborg kommune
3634
Helsingør Skolevejsprojekter 2018
108007
Høslæt i Fredensborg og Helsingør kommuner
3518
Krydsombygning Rønnebæralle/Smakkevej, 3000 Helsingør
111828
Landskabsplejeudstyr til brug for anlægs-, drifts og vedligeholdelsesopgaver
70012
Legeplads inspektion NYT BUD 2021-2022 i Helsingør og Fredensborg kommuner for NSPV
4233
Legepladsinspektion for NSPV 2019
3668
Legepladsinspektioner i Helsingør Kommune 2018
3655
Lokal trafikområde 7, Fredensborg kommune
3573
Naturpleje af vandhul i Kelleris
4299
Naturpleje Langesømose
3575
Niverødvej, vejafvanding
6488
Nyt ud bud på Trafiksanering af Grønholt og Lønholt samt stiforbedringer i Kokkedal, Nivå og Humlebæk
106084
Omvendt licitation på Motionslegeplads og parkurebane
3246
P-Plads Gefionsbakken 3 3060 Espergærde
105839
Rammeaftale på indkøb af plantematrialer
4060
Regulering og restaurering af Grønholt Å - Fredensborg Kommune
138042
Rengøring af Mariegårde For Nordsjællands Park og Vej beliggende i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune
108258
Renovering af 11 stk. Chaussestensoverkørsler i Fredensborg kommune
3723
Slåning af græsrabatter i Fredensborg og Helsingør kommuner efterår 2018
4704
Strandfortov og baderampe ved Nivå strandpark, Fredensborg kommune
116399
Styrret underboring og afretning af grøft.
144902
Trafiksanering opdelt i 3 belægningsentrepriser
113093
Trafiksanerings projekt på Mariehøj i Nivå.
112286
Trafiksaneringsprojekt på Holmegårdsvej
108009
Tv inspektion af vejbrønde og stik 2022-2025
67401
Udgravning af sand på Bjerre Strand og Nivå strandpark
4027
Udskiftning af hegn på Kratbjerg Overdrev
12275
Ukrudtsbekæmpelse langs kantsten og helle anlæg i Helsingør og Fredensborg kommuner
91262
Underhåndsbud på entreprise 465 m Flisefortov v. Nivåvej i, Fredensborg kommune
106520
Underhåndsbud på entreprise . Udskiftning af 27 vejbrønde og stik Nivå og Fredensborg
90858
Underhåndsbud på entreprise Asfaltfortove på Slotsvænget og Gl Strandvej, Fredensborg kommune
35569
Underhåndsbud på entreprise basis serviceaftale for glatføremålestationer
131109
Underhåndsbud på entreprise ny etablering af sandfang og olieudskiller
3578
Underhåndsbud på entreprise P-pladser Gl Hellebækvej og gangsti til 10 klasse skolen
35408
Underhåndsbud på entreprise Solvangsvej, Humlebæk skole
35565
Underhåndsbud på entreprise Tv inspektion af 100 stk. vejbrønde og stik.
86471
Underhåndsbud på entreprise Tv inspektion af 123 stk. vejbrønde og stik.
91628
Underhåndsbud på entreprise. Strømpning og udskiftning af vejbrønde i Humlebæk
35781
Underhåndsbud på entreprise: Sti ved Kasserollen ml Svend Poulsens vej og Grydemose-skolen