Archive

[T] "Følg Herlev Kommune"
Keyword:
Select goods / services:
Id Name
Contact
Participant Info
76647
Afvanding af sti i Herlev Kommune
Kirsten Høi
4682
Asfaltarbejder 1019
Jacob Thorn
81537
Asfaltarbejder i Herlev Kommune i 2021
Sigrun Sigurdardottir
103853
Asfaltering af mindre stier
Cecilie Rimer Juhl
5290
B73 ny omklædningsbygning
4278
Biorenseanlæg ved Hjulmandens Hus
Kirsten Høi
4950
Brochure til Herlev Kommunes Ungdomsskole
30420
Brolægningsarbejder 2020
Sigrun Sigurdardottir
79266
Brolægningsarbejder i Herlev Kommune 2021
Sigrun Sigurdardottir
95783
Bygherrerådgivning - Opretning af løbebaner ved Herlev station
Kamilla Larsen
4635
DGT: Renovering af personalefaciliteter DGT_Gartner-bygning
29452
Diverse opgaver på omklædningsbygninger, Hjorten
20578
E1 Rottespærrer Herlevs institutioner
Uffe Petersen
20571
E5 Klub Elverhøj - Udskiftning af vinduespartier
Uffe Petersen
20949
E8 Rep af liggehal ved Solsikken
Uffe Petersen
90662
El-arbejder på Herlev Byskole afd. ELV og Institution Troldemosen
Christian Lindstrøm
5292
EMS løsning og serviceaftale
94572
Energimærkning af Herlev Kommunes ejendomme
Kenneth Jørgensen
93358
Etablering af frugtlund ved Motorring 3 i Herlev Kommune
Kirsten Høi
24560
Etablering af hybridgræs på bane 2 og kunstgræs langs bane 1
40102
Etablering af nye 40 km/t hastighedszoner i Herlev Kommune, 2020
Nicolai Gertsen
48856
Etablering af nye vejbump på Tvedvangen i Herlev Kommune, 2020
Nicolai Gertsen
69625
Etapevis renovering af Herlev Rideskole
Kamilla Larsen
23118
F3 Herlev Bibliotek - renovering af tag
Uffe Petersen
23120
F12 Byskolen afd. Eng - PCB sanering af Aula A
Uffe Petersen
4382
Fjernelse af overdækning ved indgangsparti på Herlev Byskole afd. Elv.
Uffe Petersen
15277
Fortov ved Knapholm og Vesterlundvej
Martin Richter
4939
Gammel Hjortespring/Kildegårdskolen Øst - Udvidelse af kapacitet
94277
Gulvrenovering Herlev Skole mødesal
Uffe Petersen
4415
Gulvudbud 2019
Uffe Petersen
31748
Herlev Byskole, afd. ELV - El-arbejder
31515
Herlev Byskole, afd. ENG - VVS-arbejder
4393
Hæfter til Musikskolen
Signe Dahlerup
22902
Højbjerggård - Renovering af tag, kælder m.m.
Kamilla Larsen
111825
Indhentning af tilbud på rådgiverydelse vedr. renovering af Toggangen
Sigrun Sigurdardottir
4176
Indsamling af ventilationsanlægsdata
Jacob Thorn
115927
Juvelhuset - Ny brugsvandsinstallation
Jesper Rendil Hess-Nielsen
31518
Kildegårdskolen, afd. ØST - VVS-arbejder
103480
Legestativ til Børneinstitutionen Krudtønden
Cecilie Rimer Juhl
88101
Lindehøjskolen
Nicolai Gertsen
44003
Lindehøjskolen renovering af tage på øst og vestfløje
Uffe Petersen
4414
Malerudbud 2019
Uffe Petersen
109960
Montage af ny gulvbelægning
Jesper Rendil Hess-Nielsen
40375
Nedrivning af Skinderskovvej 52
Kamilla Larsen
5593
Ny beplantning ved nye lege- og opholdsarealer i Hospitalsparken
Kirsten Høi
31325
Nye fartvisere "Din fart" i 2020
Morten Lasse Møller
111823
Ombygning af Hjortespringvej
Heidi Eskesen Møller
111826
Ombygning af Mileparken
Heidi Eskesen Møller
43254
Ombygning og udskiftning af tændskabe, forud for etablering af fjernaflæste el-målere
20084
Opretning af asfalterede stier i Herlev Kommune i 2020
Kirsten Høi
73290
Opretning af asfaltsti i Herlev Kommune, 2021
Kirsten Høi
20960
Opretning af motionsbaser ved Herlev Idrætscenter
Kirsten Høi
10888
Opretninger i Byparken i 2020
Kirsten Høi
4276
Overdækninger ved liggehaller
Uffe Petersen
67447
Overkørsel B73
Martin Richter
103364
Rammeaftale på Trafikregistreringer i Herlev Kommune
Heidi Eskesen Møller
26894
Renovering af badefaciliteter, Lindehøjskolen
5007
Renovering af gulv i flugtvejsområdet og foyer, Herlev Hallen
7065
Renovering af klinker, Hjortespringbadet
27526
Renovering af rutsjebane, Hjortespringbadet
21146
Renovering af Tornerosevej 58
Kamilla Larsen
21501
Renovering og udskiftning af udhæng/inddækning på tag, Herlev Skøjtehal
21499
Reparation af ovenlys og hegnmur på terrassen, Herlevhallerne
21500
Reparation af revner i murværk og fuger, Herlev Skøjtehal
21497
Reparationer i omklædningsbygning, Boldklubben B73
92597
Revneforsegling i Herlev Kommune i 2021
Sigrun Sigurdardottir
82047
Rådgiverudbud til projektering, udbud og tilsyn af udvidelse/ombygning af Mileparken og Hjortespringvej
Heidi Eskesen Møller
71142
Rådgivning til signalanlæg
Morten Lasse Møller
70821
Rådgivning til støjkortlægning
Morten Lasse Møller
64543
Rådgivning vedr. Fra grå villaveje til grønne fællesskaber
97141
Skelopmåling
Anna Aciro Uhlmann
4637
Skinderskovhallen: Renovering af belysning i kampsportslokale i Skinderskovhallen
4638
Skinderskovhallen: Renovering af brugsvandsrør
11161
Skitsering af ekstra vejbane på Hjortespringvej i opmarchen mod Herlev Ringvej
4632
Smøring af vinduer og døre 2019
Kamilla Larsen
22201
Tilbudsindhentning på ressourceperson til Trafik
Helle Lagersted Jørgensen
5033
Tilbudsindhentning vedr. brolægning
Sigrun Sigurdardottir
5307
Tryksager til affaldsafdelingen i Herlev Kommune
Anita Aagaard Kristensen
94563
Træplantning langs Tvedvangen og ved Gammelgård
Kirsten Høi
4978
Udbedring af asfaltarealer ved legeplads ved Kommenhaven 15 i Herlev
Kirsten Høi
4476
Udbedring af asfaltboldbane i Hanevangsparken
Kirsten Høi
5594
Udbedring af legeplads ved Lindehøjskolen
Kirsten Høi
26075
Udbedring af legepladser ved daginstitutioner i Herlev Kommune
Kirsten Høi
4947
Udbedring af legeredskaber og faldunderlag ved legepladser i parker i Herlev
Kirsten Høi
23023
Udbedring af revner i søjler/bjælker, Skinderskovhallen
9462
Udbedring af sikkerhed på legepladser i parker
Kirsten Høi
94446
Udbud af drift og vedligeholdelse af signalanlæg i Herlev Kommune
Morten Lasse Møller
70824
Udbud af rådgivning til arealerhvervelse
Heidi Eskesen Møller
65526
Udskiftning af brugsvandsrør - Skinderskov hallen
Kamilla Larsen
69827
Udskiftning af brusepaneler med tilslutning, Herlev Hallen
Kamilla Larsen
21502
Udskiftning af brusepaneler og håndvasksarmaturer, Herlev Skøjtehal
32372
Udskiftning af Eltavle - Herlev Byskole afd. Elverhøj
Kamilla Larsen
26322
Udskiftning af Eltavler - Kildegårdskolen Vest
Kamilla Larsen
21504
Udskiftning af nød og panikbelysning samt udbedring af ulovlige elinstallationer, Herlev Skøjtehal
27822
Udskiftning af varmtvandsrør, Herlev Skøjtehal
27070
Udskiftning af vinduesinddækninger, Skinderskovhallen
27719
Udskiftning og renovering af tag, Boldklubben B73
39682
Vognmandskørsel
Jacob Thorn
54098
VVS-arbejder på fire skoler
83502
VVS-arbejder, Kildegårdskolen, afd. ØST/Herlevbadet
Christian Lindstrøm