276013 - Naturbesigtigelser på udvalgte lokaliteter i Furesø kommune 2024 Tender

" The project is a public tender . Deadline for submission of tenders: 21-06-2024 - 12:00 .

Description

Furesø Kommune (FK) har foretaget en digital gennemgang af kommunens § 3-arealer i forbindelse med løbende vedligeholdelse af de vejledende registreringer af § 3 beskyttet natur. I forbindelse med den digitale gennemgang blev der observeret 124 polygoner med ”potentiel ny natur” og 17 polygoner af ”ændret §3 type”. FK ønsker de udpegede områder gennemgået ved besigtigelse af tilbudsgiver.


Opgaven er nærmere beskrevet i uploaded dokumenter

Vi forventer at uploade shapefil (Q-gis) over alle polygoner som skal besigtiges i starten af uge 24. 


Spørgsmål til opgaven kan stilles via Comdia. 

Tender procedure

Tender

The Contracting Authority / Contact details

Furesø kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Marianne Andreasen
man1@furesoe.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project