Begrænset udbud af etablering af dynamisk indkøbssystem på IP-baseret tryghedsløsning til Viborg Kommune Tender

The project has pre-qualification . Application deadline: 25-05-2029 - 12:00

Description

Det begrænsede udbud vedrører etableringen af dynamisk indkøbssystem på IP-baseret tryghedsløsning til Viborg Kommune.

For nærmere beskrivelse af de udbudte delaftaler, herunder de mindstekrav der skal være opfyldt, henvises til udkast til

kontrakt (bilag A-D), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Tender procedure

Dynamisk indkøbssystem

The Contracting Authority / Contact details

Viborg kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Anne Husum Mikkelsen
ahmi@viborg.dk

Deadlines / timeline

11-07-2019 - 08:12
Date of publication
23-06-2022 - 16:01
Published - Current
28-11-2022 - 05:20
<<< Today
25-05-2029 - 12:00
Indkøbssystemet udløber
[T] "* Dette udbud har en indledende prækvalifikation og derfor kan tilbudsfristen for en efterfølgende budrunde ændres senere i processen.​"

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
  • Telecommunications equipment and supplies
  • Telecommunications cable and equipment
  • Telecommunications facilities
  • Telephone equipment
  • Alarm systems