147933 - EU-udbud - Afhentning, behandling og afsætning af pap, papir og husstandsindsamlet metal fra Renovest A/S Tender

Description

Udbud af afhentning, behandling og afsætning af pap, papir og husstandsindsamlet metal indsamlet hos Renovest A/S. Der udbydes en rammeaftale med tre delaftaler – en delaftale for hver affaldsfraktion, der gælder fra 15.09.2023 til 31.12.2024, hvor regler om udvidet producentansvar for emballage forventes at træde i kraft (pr. 01.01.2025). 

Der vil være option på forlængelse af delaftalerne, såfremt ikrafttrædelse af det udvidede producentansvar forsinkes. Ordregiver kan således forlænge aftalerne med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalerne løber frem til den 31.12.2026.

Forlængelse af aftaleperioden forudsætter gensidig accept.

Der vil blive tildelt én leverandør for hver delaftale (affaldsfraktion). Tilbudsgiver kan frit vælge at afgive tilbud på én eller flere delaftaler. En tilbudsgiver kan tildeles alle delaftaler.

Ordregivers estimerede forbrug samt maksimale forbrug fremgår af Udbudsbetingelserne afsnit  5.1. 


Den samlede værdi er estimeret til MINUS DKK 5.490.500 .


Lots

Subcontract Description
Delaftale 1 - Pap Opgaven omfatter afhentning, behandling samt afsætning af kildesorteret pap fra Renovest A/S forsyningsområde, som udgør ca. 20.000 husstande. 

Mængden af pap forventes at udgøre ca. 700 tons pr. år. 

Den forventede kontraktsum (for hele aftaleperioden inkl. optioner på forlængelse) forventes at være MINUS DKK 1.925.000.
Delaftale 2 - Papir Opgaven omfatter afhentning, behandling samt afsætning af kildesorteret papir fra Renovest A/S forsyningsområde, som udgør ca. 20.000 husstande. 

Mængden af papir forventes at udgøre ca. 900 tons pr. år. 

Den forventede kontraktsum (for hele aftaleperioden inkl. optioner på forlængelse) forventes at være MINUS DKK 3.237.500.
Delaftale 3- Metal Opgaven omfatter afhentning, behandling samt afsætning af kildesorteret metal fra Renovest A/S forsyningsområde, som udgør ca. 20.000 husstande. 

Mængden af metal forventes at udgøre ca. 125 tons pr. år. 

Den forventede kontraktsum (for hele aftaleperioden inkl. optioner på forlængelse) forventes at være MINUS DKK 328.000.
Tender procedure

Open procedure
E-commerce required

The Contracting Authority / Contact details

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S
Stengårdsvej 33
9670 Løgstør
Christina Lind

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Refuse disposal and treatment
  • Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services