154202 - Udbud af sundhedsfaglige vikarydelser Tender

" The project is a public tender . Bid deadline: 04-12-2023 - 09:00 .

Description

Udbuddet omfatter levering til Sydjysk Kommuneindkøb (Varde og Vejen Kommune) af sundhedsfaglige vikarydelser indenfor følgende faggrupper:

- Sygeplejersker

- Social- og sundhedsassistenter (SSA)

- Social- og sundhedshjælpere, herunder sygehjælpere, plejehjemsassistenter og hjemmehjælpere

- Sygeplejestuderende

Ansvarshavende sygeplejersker og ansvarshavende social- og sundhedsassistenter er ikke en del af udbuddet.

Nærværende udbud er ikke opdelt i delaftaler på grund af kommunernes geografiske tæthed. Varde og Vejen er nabo, som har lignende behov. Det kan give kommunen stordriftsfordele ved at have én fælles leverandør. Dertil vil det også kunne effektivisere fælleskontraktstyring, hvis der kun er én leverandør.


Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Vejen kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen
Cansu Yurdaer

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Temporary staff for households
  • Services provided by nurses
  • Residential nursing care services