147689 - EU-Udbud af Børneadministrationssystem til Vejen Kommune Tender

The deadline for applying for prequalification for the project has been exceeded.

Description

Vejen Kommune ønsker et sammenhængende velfungerende system til børneadministration der på en intelligent og digital måde, skaber ensartet kvalitet i anvisning og administration på skole og dagtilbudsområdet.


Systemet skal kunne anvendes af administrationen, skoler, institutioner og dagplejen. Systemets funktionaliteter skal gøre det muligt for Vejen Kommune at have en effektiv sagsbehandling med en høj grad af automatik, så det er muligt at skabe høj kvalitet i opgaveløsningen for medarbejdere, forældre og andre samarbejdspartnere med berøring til systemet.

IT-platformen skal understøtte alle funktioner i arbejdet med:

• Brugeradministration

• Pladsanvisning og tilskud

• Skoleindskrivning

• Dagplejens Morgenvagt

• Skolernes skemalægning, arbejdstid og vikardækning

• Ledelsesinformation

Der vil i udbuddet ikke blive stillet specifikke krav til bæredygtighed eller evalueret på bæredygtighed, da Løsningen udbydes som en Software as Service løsning.


Udbuddet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/24/EU, som implementeret i dansk ret i Udbudsloven ved lovbekendtgørelse nr. 19 af 19. november 2015 om offentlige udbud.


Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling jævnfør udbudslovens §61, stk. 1, nr. 1, d, da kontrakten vedrører indkøb af software/materiale, som er i hastig teknologisk udvikling, hvorfor Udbyder ikke kan fastlægge de tekniske specifikationer tilstrækkeligt præcist til at imødekomme udviklingen og udbyders fremadrettede behov.


Tender procedure

Negotiated procedure

The Contracting Authority / Contact details

Vejen kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen
Cansu Yurdaer

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Software package and information systems
  • IT services: consulting, software development, Internet and support