203425 - CKE-A 23.368 Nedrivning af Sverigesvej 15 - Nedrivning Tender

Description

Slagelse Kommune skal nedrive Sverigesvej 15, der består af 12 pavilloner, på støbte fundamenter og en gymastiksal med kælder, i alt 13 pavilloner. 11 af pavillonerne skal nedrives til fundament således at fundament og installationer kan genanvendes og ny bebyggelse kan opføres på/med disse. Kælder under gymnastiksal opfyldes og fundament og installationer skal genbruges. Den 13 pavillon nedrives fuldt og helt.

Pavillonerne er PCB forurenet og nogle bygningsdele indeholder asbest. Det er således vigtigt at håndtere og bortskaffe disse ordenligt og efter gældende regler.

Enkelte, ikke forurenet bygningsdele, belægningssten og evt. eternittagplader, nedtages for genanvendelse på andet byggeri.

Tender procedure

Not specified

The Contracting Authority / Contact details

Slagelse kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Henrik Sørensen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project