136121 - CKE-E 23.46227 Udskiftning af vej- og stibelysning - Oliemøllen (EL) Tender

Description

Mindre opgaven der omhandler: EL-arbejde.

Tilbudsindhentning fra 2 tilbudsgivere.

Kontraktforhold for arbejdet: AB18 – Forenklet.

ILO94-Konvention:

Slagelse Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konventionen nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos Entreprenøren af de udbudte ydelser. Entreprenøren forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte som denne og eventuelle underentreprenører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre vilkår, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres.

Udbudsmaterialet fremsendes ca. 3 uger før tilbudsfrist til valgte tilbudsgivere, der via Comdia har vist interesse (EOI) for opgaven.

Tender procedure

Tender

The Contracting Authority / Contact details

Slagelse kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Participants / Award information

Winner(s):
  • - A/S AAGE LANGKJÆR
Participants:
  • - EILAND ELINSTALLATION A/S
  • - A/S AAGE LANGKJÆR

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project