145029 - Totalrådgivning vedrørende opførelse af ny daginstitution i Stilling Tender

Description

Nærværende udbud vedrører anskaffelse af totalrådgivning til Skanderborg Kommune vedr. en ny daginstitution i Stilling.

Daginstitutionen skal opføres iht. Statens Byggeforskningsinstitut kvalitetsniveau C med tilhørende produktionskøkken. Normeringen for den nye daginstitution er 120 børn fordelt på 30 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn samt 30 voksne fordelt på pædagogisk personale og øvrige medarbejdere. Daginstitutionen skal dog indrettes som et fleksibelt dagtilbud til 0-6 årige, så huset over tid kan tilpasse sig de aktuelle behov og rumme variationer af både børnehavepladser og vuggestuepladser. Det nye dagtilbud er i nærhed til skolen og bliver en del af skole- og idrætsområdet i Stilling.

Det kommende byggeri skal planlægges og opføres i henhold til ”Politik for kommunalt byggeri” i Skanderborg Kommune med tilhørende standarder. Byggeriet skal være af en sådan kvalitet, at det også i fremtiden bevarer sin værdi. I materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal projektet være gedigent.

I forbindelse med disponeringen af byggeriet og valg af materialer skal der lægges stor vægt på, at drifts- og vedligeholdelsesudgifter begrænses mest muligt. Det betyder bl.a., at der især skal være opmærksomhed på, at klimaskærmen udføres i vedligeholdelsesvenlige materialer, og at der kan opnås et samlet energiforbrug, som er så lille som muligt.

Foruden at skulle opfylde Skanderborg Kommunes ”Politik for Kommunalt Byggeri” skal den nye tilbygning bygges på bæredygtige principper, hvilket betyder, at tilbygningen skal projekteres efter Den Frivillige Bæredygtighedsklasse samt have et max. klimaaftryk på 10,5 kg. CO2eq/m2/år ved opførelse af de nye tilbygninger.


Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Skanderborg kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Architectural, construction, engineering and inspection services
  • Architectural and related services
  • Engineering services
  • Civil engineering consultancy services
  • Advisory and consultative engineering services
  • Construction-related services
  • Construction consultancy services