Totalrådgivning vedrørende renovering af Veng Skole Tender

" The project is a public tender . Bid deadline: 08-02-2023 - 10:00 .

Description

Nærværemde udbud vedrører anskaffelse af totalrådgivning til Skanderborg Kommune ved renovering af Veng Skole.

Veng Børnehus er i dag placeret i utidssvarende pavillonbygninger placeret øst for Veng Skole. Det ønskes at Børnehuset flytter fra pavillonbygningerne og ind på skolens ene fløj – Fløj C, der i dag huser skolens SFO samt faglokaler. Fløjen skal derfor renoveres og tilpasses de fremadrettede behov.

Børnehuset vil på denne måde blive fysisk placeret i nærhed til indskolingen, så overgangen fra børnehus til indskoling understøtter ovenfor beskrevne pædagogiske sammenhæng.

Pavillonbygningerne tænkes nedrevet, dog er der et ønske om at toiletfaciliteter istandsættes/genetableres.

Børnehusets indflytning i Fløj C, betyder mindre ombygning i Fløj B for indskolingen samt SFO.

Der skal indrettes til fire grupper, svarende til 15 vuggestuebørn samt 60 børnehavebørn.


Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Skanderborg kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Pernille Lynge

Deadlines / timeline

22-12-2022 - 09:33
Date of publication
07-02-2023 - 18:18
<<< Today
25-01-2023 - 23:59
Deadline for questions (Quotation phase)
08-02-2023 - 10:00
Tender phase (Deadline)

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

 • Civil engineering consultancy services
 • Architectural, construction, engineering and inspection services
 • Architectural and related services
 • Advisory architectural services
 • Architectural design services
 • Engineering services
 • Consultative engineering and construction services
 • Civil engineering consultancy services
 • Advisory and consultative engineering services
 • Engineering design services
 • Construction-related services
 • Construction consultancy services