128704 - Totalrådgivning vedrørende opførelse af ny daginstitution i Stjær Tender

Description

Nærværende udbud vedrører anskaffelse af totalrådgivning til Skanderborg Kommune ved opførsel af ny daginstitution beliggende ved Stjær Skole.

Den eksisterende børnehave i Stjær, Stjær-Storring Børnehus, er bygningsmæssigt udtjent og lever ikke op til de behov og krav der er i dag. Logistikken i huset fungerer ikke optimalt, og uderummet er i sit omfang meget begrænset. Det er derfor besluttet, at der skal opføres en ny daginstitution i Stjær.

Daginstitutionen skal opføres iht. Statens Byggeforskningsinstitut kvalitetsniveau C med tilhørende produktionskøkken. Normeringen for den nye daginstitution er 85 BH-børn, men skal indrettes som et fleksibelt dagtilbud til 0-6 årige, så huset over tid kan tilpasse sig de aktuelle behov og rumme variationer af både børnehavepladser og vuggestuepladser. Der forventes et personaleantal på ca. 17-20 pers.

Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Skanderborg kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Pernille Lynge

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

 • Civil engineering consultancy services
 • Architectural, construction, engineering and inspection services
 • Architectural and related services
 • Advisory architectural services
 • Architectural design services
 • Engineering services
 • Consultative engineering and construction services
 • Civil engineering consultancy services
 • Advisory and consultative engineering services
 • Engineering design services
 • Construction-related services
 • Construction consultancy services