Totalrådgivning vedrørende opførelse af ny daginstitution i Stjær Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Nærværende udbud vedrører anskaffelse af totalrådgivning til Skanderborg Kommune ved opførsel af ny daginstitution beliggende ved Stjær Skole.

Den eksisterende børnehave i Stjær, Stjær-Storring Børnehus, er bygningsmæssigt udtjent og lever ikke op til de behov og krav der er i dag. Logistikken i huset fungerer ikke optimalt, og uderummet er i sit omfang meget begrænset. Det er derfor besluttet, at der skal opføres en ny daginstitution i Stjær.

Daginstitutionen skal opføres iht. Statens Byggeforskningsinstitut kvalitetsniveau C med tilhørende produktionskøkken. Normeringen for den nye daginstitution er 85 BH-børn, men skal indrettes som et fleksibelt dagtilbud til 0-6 årige, så huset over tid kan tilpasse sig de aktuelle behov og rumme variationer af både børnehavepladser og vuggestuepladser. Der forventes et personaleantal på ca. 17-20 pers.

Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Skanderborg kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Pernille Lynge

Deadlines / timeline

04-12-2022 - 09:33
Date of publication
06-01-2023 - 23:59
Deadline for questions (Quotation phase)
20-01-2023 - 10:00
Tender phase (Deadline)
07-02-2023 - 18:31
<<< Today

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

 • Civil engineering consultancy services
 • Architectural, construction, engineering and inspection services
 • Architectural and related services
 • Advisory architectural services
 • Architectural design services
 • Engineering services
 • Consultative engineering and construction services
 • Civil engineering consultancy services
 • Advisory and consultative engineering services
 • Engineering design services
 • Construction-related services
 • Construction consultancy services