112674 - Udvidelse og ombygning af Hørningskolen Tender [T] " Annulleret"

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Nærværende udbud vedrører anskaffelse af totalrådgivning til Skanderborg Kommune vedr. udvidelse og ombygning af Hørningskolen.

Projektet omfatter opførelse af en udvidelse af kapaciteten for den nuværende specialskole Hørningskolen, som skal disponeres med plads til 68 elever og 56-60 ansatte i fremtiden.

I dag rummer Hørningskolen 46 elever. Prognosen 2032 viser et behov for plads til 68 elever inkl. elever i M- og S-klasserne.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud .

Alle tilbudsgivere der opfylder egnethedskrav og mindstekrav vil have mulighed for at afgive tilbud.

Udbuddet gennemføres i udbudssystemet Comdia. Al kommunikation i forbindelse med udbuddet foregår i udbudssystemet Comdia.

Hørningskolen har adresse på Vester Allé 18b, 8362 Hørning. Bygningen, som er i et plan, er opført i år 2000 med en til-/ombygning i 2013. Arealet af bygningen er 1.106 m2.

Hørningskolen er en specialskole med elever med vidtgående behov. Eleverne har mange forskellige diagnoser fra autismespektrum forstyrrelser og ADHD til forskellige syndromer (Downs, SMS mv.). Flere af skolens elever har fysisk handicap eller alvorlig synsnedsættelse, men fælles for dem er, at de er udviklingshæmmede i let til svær grad.

Det kommende byggeri skal planlægges og opføres i henhold til ”Politik for kommunalt byggeri” i Skanderborg Kommune med tilhørende standarder. Byggeriet skal være af en sådan kvalitet, at det også i fremtiden bevarer sin værdi. I materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal projektet være gedigent.

I forbindelse med disponeringen af byggeriet og valg af materialer skal der lægges stor vægt på, at drifts- og vedligeholdelsesudgifter begrænses mest muligt. Det betyder bl.a., at der især skal være opmærksomhed på, at klimaskærmen udføres i vedligeholdelsesvenlige materialer, og at der kan opnås et samlet energiforbrug, som er så lille som muligt.

Foruden at skulle opfylde Skanderborg Kommunes ”Politik for Kommunalt Byggeri” skal den nye tilbygning bygges på bæredygtige principper, hvilket betyder, at tilbygningen skal projekteres efter Den Frivillige Bæredygtighedsklasse samt have et max. klimaaftryk på 10,5 kg. CO2eq/m2/år ved opførelse af de nye tilbygninger.

Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Skanderborg kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Morteza Sarraf Sandvad

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Architectural, construction, engineering and inspection services
  • Architectural and related services
  • Engineering services
  • Consultative engineering and construction services
  • Civil engineering consultancy services
  • Advisory and consultative engineering services
  • Construction-related services
  • Construction consultancy services