Procurement plans at Comdia

ID Name Contract start
Aalborg Kommune
224746 Frokostordning til de 3-6 årige i Aalborg Kommunes daginstitutioner 01-08-2025
221024 Aalborg Kommune - Porteføljeforvaltning 01-01-2025
243320 Udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af vejsalt til 9 nordjyske kommuner. 01-11-2024
244380 Genudbud af EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af Manuel kørestol, aktiv, sideværts sammenklappelig 01-10-2024
278432 Rådgivningsopgave: Bistand til udarbejdelse af udbudsstrategi og udbudsmateriale i forbindelse med det kommende udbud på signalområdet i Aalborg Kommune. 02-09-2024
282218 Tilbudsindhentning på SafeQ Cloud løsning 01-09-2024
151211 EU-udbud vedrørende levering af måtter til Aalborg og Brønderslev Kommuner 01-09-2024
198254 EU-udbud af rammeaftale vedr. vask, leje og servicering af måtter til Aalborg og Brønderslev Kommuner samt Nordjyllands Beredskab 01-09-2024
156898 Udbud af udkørsel og levering af mad produceret af Madservice Aalborg 01-07-2024
205068 Udbud af anlægsarbejde: Åbning af Øster Å 29-04-2024
147848 Udbud af koncession om opstilling og udlejning af elløbehjul i Aalborg Kommune 01-10-2023
138037 Nytorv område 4 16-05-2023
125234 Udbud af mikromobilitet i Aalborg Kommune - Cancelled 01-03-2023
119460 BoligLiv til hjemløse - ombygning af Svenstrupgård 22-12-2022
104921 Om- og tilbygning af Sofiendalskolen i Aalborg 08-09-2022
107623 Vintertjeneste i Aalborg Kommune, Traktorentrepriser 01-09-2022
107621 Vintertjeneste i Aalborg Kommune, Lastbilentrepriser 01-09-2022
134875 Limfjordsbroen, Betonarbejder - Klappiller
235361 Limfjordsbroen, Renovering af klapfag
181987 Asfaltarbejder Aalborg Kommune 2024
82948 Udskiftning og opsætning af nye radiatore i gymnastiksal
Aarhus Kommune
299907 ESDH 01-12-2025
192235 Daglige bankforretninger og finansielle tjenesteydelser 01-04-2025
171473 Udbud af e-rekrutteringssystem til Aarhus Kommune (genudbud) 01-03-2025
278457 Nytænkning af driften af kiosker/madboder i Aarhus Kommune 01-01-2025
281279 Totalrådgivning vedr. om- og udbygning af Bo- og Arbejdsstedet Snåstrup Vestergård 02-12-2024
271798 Brystproteser - genudbud 01-12-2024
192251 Udbud af Kompressionshjælpemidler - Cancelled 01-11-2024
267809 Indlejede maskiner med fører i Aarhus Kommune 01-10-2024
291595 Genudbud 2 Levering af eldrevne fejemaskiner til entreprenørenheden 01-10-2024
178119 Legepladsinspektion 01-10-2024
275086 Samarbejde og udvikling af kantstensbeton samt levering og afhentning af beton (kantstensbeton, grus-beton/cementmørtel samt specialbeton) til Aarhus Kommune, Entreprenørenheden 01-10-2024
290471 Genudbud Levering af eldrevne fejemaskiner til entreprenørenheden - Cancelled 01-10-2024
242392 Udbud af rengøring af offentlige toiletter i Aarhus Kommune 01-09-2024
218383 Levering af job- og uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge – Job- og Uddannelseslinjen 01-09-2024
239179 Udbud af drift af Bøgeskovhus i Aarhus Kommune - Genudbud 01-09-2024
249014 Materialer til tandbehandling, forebyggelse og tandplejeartikler 01-09-2024
251817 Udførelse af vintertjeneste for Aarhus Kommune - Genudbud 01-09-2024
192246 Manuelle kørestole 01-09-2024
216346 Udførelse af vintertjeneste for Aarhus Kommune 01-09-2024
296431 Udbud af Rammeaftale om Service af elev- og medarbejderudstyr til Børn og Unge i Aarhus Kommune 19-08-2024
268971 Udbud af levering af vandforsyningsenhed til Østjyllands Brandvæsen I/S 15-08-2024
190700 Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 01-08-2024
185935 Drivmidler 2024-2028 (Tankkort) 01-08-2024
169925 Levering af specialkørsel til Aarhus Kommune 01-08-2024
179336 Inspektion af ABA og AVS anlæg 01-08-2024
253275 Levering af Billetsystem og billetautomat 01-08-2024
236202 Levering af rutebaseret buskørsel på lukkede ruter for Børn og Unge i Aarhus Kommune 01-08-2024
180042 Levering af helhedsorienteret rådgivning og bistand til opkøb, udvikling og salg af hhv. arealer og ejendomme i Aarhus Kommune 15-06-2024
174339 Levering af sideværts sammenklappelige rollatorer og standard rollatorer 15-06-2024
187522 Genudbud Levering af El-kørestole og El-scootere 01-06-2024
181980 Levering af teknisk rådgivning og bistand til Byrum, Aarhus Kommune (genudbud) 01-06-2024
179112 Levering af eldrevne fejemaskiner til entreprenørenheden - Cancelled 01-05-2024
148230 Udbud af planlægningsløsning til Aarhus Kommunes pædagogiske personale på 0-18 års området 05-01-2024
137267 Udbud af kontrakt vedrørende system til elektronisk børnejournal 01-01-2024
157609 Dynamisk Indkøbssystem - Sikringsydelser - 2024
126346 Dynamisk Indkøbssystem - Elevatorydelser
126347 Dynamisk Indkøbssystem - Møbler og Indretning
129623 Dynamisk indkøbssystem - Levering af frokostmåltid til dagtilbud i Aarhus Kommune
126953 Datakvalitetsanalyser og leverancer
125108 Håndværkerydelser mellem 300.000 og 1 mio. kr.
293461 Levering af el-ladestandere til Aarhus Kommune
241555 Asfaltarbejder i Aarhus Kommune 2024
132237 Dynamisk Indkøbssystem - Rengøringsydelser
Ballerup Kommune
125748 Egely plejehjem 02-01-2023
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
150755 Udbud af afholdelse af ErhvervsPhD-programmets ErhvervsPhD-kursus 01-01-2024
Billund Kommune
187533 Forpagtning af Billund Centrets café 01-07-2024
133025 Levering af papiraffaldssække og køkkenposer til Billund Kommune 01-09-2023
BO-VEST
237202 Genudbud af Rengøringsservice og vinduespolering 01-07-2024
Brønderslev Kommune
216400 Udbud - Vedligeholdelse af Kommunale vandløb i Brønderslev Kommune 01-06-2024
134726 Danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl. 01-08-2023
Bødstrup Advokatfirma
292450 Levering og etablering af elkedel og akkumuleringstank til Stoholm Fjernvarmeværk A.M.B.A 01-10-2024
284915 Banegårdspladsen Brønderslev - udbud af fagentrepriser 01-09-2024
256977 Udbud af Totalrådgiver til Vivabolig afdeling 18 Gundorfslund 19-08-2024
267819 Kolding Stadion 05-08-2024
C. Hardam
189964 Levering af Totalrådgivning på renovering/ombygning til Odense Teater 01-06-2024
126952 Odsherred Forsyning - Nyt domicil 29-03-2023
Esbjerg Kommune
249010 Fanø Kommune -Indsamling af affald 2025 01-01-2025
249013 Fanø Kommune - Udbud af håndtering og salg af genanvendeligt affald 01-01-2025
260812 Indkøb og levering af rengøringsmaskiner, støvsugere og tilbehør til Esbjerg Kommune 01-11-2024
272461 Udbud af indkøb og levering af siddepuder til kørestole til Esbjerg Kommune 01-11-2024
264150 Udbud af kørsel med handicappede børn og børn med særlige behov 01-11-2024
229785 Udbud af bleer til Esbjerg Kommune 01-10-2024
222950 Udbud af praktisk hjælp til borgere i Esbjerg Kommune 01-09-2024
189079 Udbud af koncessionsaftale på etablering og drift af ladestandere I Esbjerg Kommune 01-09-2024
216395 EU-Udbud af kontrakt vedr. drift og vedligeholdelse af signalanlæg og ITS-udstyr til Esbjerg Kommune 01-09-2024
254945 Indkøb og levering af 2 og 4-hjulede udendørs beholdere til affald til Esbjerg Kommune 01-08-2024
Faaborg-Midtfyn Kommune
128302 Øhavsskolen, Uglen, Faaborg. Etape 2, faglokaler. Entreprenørudbud 01-03-2024
128297 Renovering af idrætshaller 2023. Entreprenørudbud 01-07-2023
128296 Renovering af idrætshaller 2023. Rådgiverudbud 01-01-2023
128294 Lysanlæg på boldbaner og idrætsanlæg 2023. Rådgiverudbud 01-01-2023
FACTOR INSURANCE BROKERS A/S
290477 Forsikringsaftaler for Frederiksberg Kommune 01-01-2025
148026 Forsikringsaftaler for Gladsaxe Kommune 01-01-2024
Favrskov Kommune
216339 Udbud af indkøb og levering af kompressionsstrømper til Jysk Fællesindkøb 01-10-2024
251849 Udbud af etablering og drift af offentligt tilgængelige ladestandere i Favrskov Kommune 15-08-2024
136112 Hadsten – Nyt Plejecenter - Plejeboliger med tilhørende servicearealer og kommunale fællesarealer - Totalentreprise 01-03-2024
148315 Udbud af revisionsydelser til Favrskov Kommune 01-01-2024
Fjernvarme Fyn A/S
182002 Fjernvarme Fyn Carbon Capture plant 20-05-2025
250918 Varmemålere, fjernaflæsningssystem og tilhørende målerpark - Cancelled 01-01-2025
274070 Findemistre til skrubbertårne juni 2024 22-07-2024
276820 Minor overhaul of turbine unit 8 - 2024 08-07-2024
167963 Major overhaul of Steam Turbine FFA10 in 2024 11-06-2024
173659 Tender for a complete 3-winding transformer 165/10.5/10.5kV with rated power of 100/50/50MVA 22-05-2024
164125 Transformer HAV 34 / 35 - Cancelled 18-04-2024
Fredensborg Kommune
287559 Udbud af forsikringer 01-01-2025
220243 Udbud af drift og administration af ledsagerordning til Fredensborg Kommune 01-08-2024
195491 Udbud af Drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg 01-07-2024
179530 Udbud af lovpligtig revision 01-05-2024
235352 Opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladefaciliteter på kommunale arealer i Fredensborg Kommune
Fredericia Kommune
101591 SKI Udbud - Elbiler 01-01-2028
101573 SKI 50.75 - Elevatorservice 01-11-2024
136494 Krydsombygning Treldevej - Heerupsvej 11-04-2023
Frederiksberg Kommune
76651 Udbud af pengeinstitutaftale for Frederiksberg Kommune 01-09-2021
FREDSTED CONSULTING
295273 Levering af vejbelysningsarmaturer til Energi Viborg Gadelys A/S 01-10-2024
Furesø Kommune
158485 Levering og drift af Pladsanvisningssystem til Furesø Kommune 01-08-2024
152412 Anlæg af 3 cykelparkeringer i Farum 01-10-2023
276013 Naturbesigtigelser på udvalgte lokaliteter i Furesø kommune 2024
286698 Forpagtning af Restaurant Furesøbad
GRENAA HAVN
196399 Levering, montering og idriftsættelse af mobil fuldhydraulisk dual powered materialehåndteringsmaskine (genudbud) 22-03-2024
175711 Levering, montering og idriftsættelse af mobil fuldhydraulisk dual powered materialehåndteringsmaskine - Cancelled 12-02-2024
Halsnæs Kommune
140785 Offentlig annoncering vedr. opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladefaciliteter på kommunale arealer i Halsnæs Kommune 01-08-2023
139347 Offentlig annoncering vedr. opsætning og drift af offentlige tilgængelige ladefaciliteter på kommunale arealer i Halsnæs Kommune - Cancelled 01-08-2023
139592 Offentlig annoncering vedr. forpagtningsaftale for biografen Kosmorama i Halsnæs Kommune - Cancelled 01-06-2023
Helsingør Kommune
202589 Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 15-10-2024
266069 GENUDBUD Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 15-10-2024
242394 Udbud af indkøb og levering af el-kørestole, klasse B 01-09-2024
212807 Udbud af koncessionskontrakter om opsætning og drift af ladestandere i Helsingør Kommune 24-05-2024
HERNING VAND HOLDING A/S
248072 Udbud af IT-infrastruktur 01-09-2024
227701 Udbud af IT-infrastruktur - Cancelled 01-09-2024
Hillerød Forsyning
251841 Indkøb af renovationsbiler 16-09-2024
162668 Gravearbejder for Hillerød Vand A/S 01-03-2024
Holbæk Kommune
61530 Aftale på levering af frokostordning til daginstitutioner 01-04-2021
Jammerbugt Kommune
177169 Udbud af kapitalforvaltning 01-06-2024
176473 Udbud af daglige bankforretninger 01-06-2024
157146 Rengøringsudbud 2023 (GENUDBUD) 01-03-2024
150766 Rengøringsudbud 2023 01-01-2024
149110 Revisionsydelser til Jammerbugt Kommune og Rebild Kommune 01-01-2024
114346 Stationsvej 20 - Indvendig ombygning 05-09-2022
111827 DGI huset Aabybro, varmtvandsbassin 04-07-2022
83301 Indsamling af affald fra husholdninger m.v. i Jammerbugt Kommune i perioden 2022-2027 01-04-2022
104569 Ombygning af omklædning og bad DGI huset Jens Møllersvej 3 Aabybro 01-04-2022
58675 Vedligeholdelse af offentlige vandløb i Jammerbugt Kommune 01-05-2021
68116 Naturgenopretning Aaby Mose vestlige del 20-03-2021
197284 Energimærker
K. Thomsen Udbudsrådgivning
268968 Hårde hvidevarer til Civica 30-07-2024
152795 Delivery of martime simulators 17-11-2023
Kolding Kommune
269757 Sundhedsfaglige vikarydelser 2024 01-01-2025
277697 Udbud på levering af elektronisk låsesystem til Kolding Kommune 01-10-2024
170900 Kaffe, te, maskiner og øvrige tilbehørsprodukter 01-09-2024
215451 Udbud på levering af fast kørsel til Kolding Kommunes skoler - Cancelled 01-08-2024
156870 Udbud på levering af visiteret liftbuskørsel til Kolding Kommune 01-08-2024
152416 Indkøbsaftale på etablering og drift af ladestandere for Kolding Kommune 01-05-2024
107786 Udbud af ad hoc buskørsel gennem dynamisk indkøbssystem
155105 Dynamisk indkøbssystem - Indkøb af biler til Kolding Kommune
Kompetencecenter Sjælland ApS
154204 Miljøanalyse 01-07-2024
168358 Genudbud Brøndgods 15-05-2024
153468 Forbrugsafregningssystem til KompetenceCenter Sjælland genudbud 29-01-2024
Lundgreen's Capital
143183 Roskilde - udbud af pengeinstitutforretninger 01-01-2024
48553 Udbud af pengeinstitutaftale for Brøndby Kommune 01-02-2021
52901 Udbud af kapitalforvaltningsaftale - Brøndby Kommune 01-01-2021
Mariagerfjord kommune
264151 EU-Udbud på indkøb og levering af basis daginstitutionsmøbler til Jysk Fællesindkøb 01-11-2024
293462 EU-Udbud på levering af it-konsulentbistand indenfor Microsoft teknologi 01-10-2024
266132 Tilbudsindhentning i forbindelse med Microsoft kurser 01-07-2024
115021 (2019) Etablering af dynamiske indkøbssystem - legepladser
288507 Dynamisk indkøbssystem vedr. Legepladser samt udendørs fitness- og aktivitetsudstyr til Jysk Fællesindkøb
Middelfart Kommune
132716 EU-Udbud af rammeaftale vedrørende istandsættelse af til-og fraflytninger af boliger til Middelfart Kommune 01-05-2023
122639 EU-udbud af rammeaftaler vedrørende håndværkerydelser til Middelfart Kommune 01-05-2023
Morsø Forsyning
212818 Udbud på afhentning, oplagring og slutdisponering af spildevandsslam mv. 01-05-2024
161607 EU-Udbud på udførelse af strømpeforing af kloakledninger til Morsø Spildevands forsyningsområde 01-02-2024
Morsø Kommune
289481 Tandregulering af børn og unge i Morsø Kommune 01-01-2025
287578 Udlejning af landbrugsjord Morsø Kommune for 2 årig periode 01-01-2025
285869 Udlejning af landbrugsjord Morsø Kommune 01-01-2025
259905 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer 01-12-2024
272454 Vintertjeneste i Morsø Kommune 01-10-2024
290475 Indkøb af legeredskaber Lundkjærvej Børnehave 01-10-2024
273220 Udbud af forpagtningskontrakt af Køkken og kantinedrift ved EUC Nordvest og Morsø Gymnasium 01-08-2024
166995 Husbåde Nykøbing Havn 20-01-2024
Novafos
266842 Udbud af levering af el-artikler - Cancelled 21-10-2024
273279 Udbud af Genbrugsanlæg til Sjælsø Vandværk 02-10-2024
262048 Udbud af Målerydelser 01-10-2024
196400 Udbud på levering af håndtering og slutdisponering af spildevandsslam 01-07-2024
197296 Lautrupvang vandværk - Maskin-og elentreprise 19-06-2024
185924 Lautrupvang vandværk - Bygge-& anlægsentreprise - Cancelled 19-06-2024
197295 Lautrupvang vandværk - Proces- og maskinentreprise 19-06-2024
146161 Oprettelse af et dynamisk indkøbssystem til foringer på regn- og spildevandsrør hos Novafos A/S
126366 Dynamisk indkøbssystem på TV- og spuleopgaver
NP Advokater
146198 Udbud af Antvorskov Vandværk 07-05-2024
144357 Udbud af teknisk rådgivning for Frølunde Fed II 01-11-2023
148319 Udbud af drikkevandsanalyser 01-10-2023
132597 Udbud af kantinedrift 01-08-2023
122754 Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende specialkørsel for LAVUK 01-01-2023
89414 Udbud af varetagelse af lønadministration for IT-Universitetet i København 01-02-2022
Odense Kommune
67460 Skovservice og træpleje 01-01-2025
40381 Brøndgods 01-01-2025
250905 DYNAMISK INDKØBSSYSTEM - Kapacitetstilpasninger og Velfærdens Fundament for de mindste børn (totalrådgivning) 01-01-2025
21989 Facility Management System (anskaffelse, drift og vedligeholdelse af et FM-system som en service) 01-01-2025
86891 Madservice 31-12-2024
38877 Pleje og praktisk bistand 31-12-2024
103344 Sundhedsvikarydelser - 2. leverandør 01-12-2024
67080 Biblioteksmaterialer 2024 10-10-2024
48845 Vintertjeneste 01-10-2024
26073 Kropsbårne Hjælpemidler Ortoser til børn og voksne 01-09-2024
181977 Socialtandpleje 01-09-2024
26072 Genbrugshjælpemidler (50.98) 03-06-2024
156369 Opbygning af handicapbiler (Komudbud) 01-04-2024
165232 Skt. Klemens byggemodning 05-03-2024
151214 Totalrådgivning - Nord- og Vestdige Seden Strandby (Rådgivningsydelser) 01-12-2023
88399 Fødevarer til mindre arbejdspladser i Odense Kommune 01-12-2023
159443 Dynamisk Indkøbssystem på håndværkerydelser (Genudbud)
Odense Renovation
264152 1 stk. el-ophaler med kroghejs 05-07-2024
Randers Kommune
258995 EU-udbud på udførelse plejeopgaver på idrætsanlæg 01-01-2025
Rebild Kommune
209394 Udbud på levering af daglig bankforretning 01-06-2024
154212 Udbud på indsamling af storskrald samt krantømninger 01-04-2024
138956 Udbud på indkøb og levering af beskæftigelsesmaterialer til Jysk Fællesindkøb 01-02-2024
SamAqua
273272 Fjernaflæste vandmålere samt kommunikationsnetværk og hjemtagningssystem til Langeland Forsyning A/S 01-01-2025
293460 EU-udbud på fuldt nedgravede affaldsbeholdere til Odense Bymidte 15-11-2024
264148 EU-udbud af teknisk rådgivning 01-10-2024
229791 EU-udbud vedr. indkøb og levering af en slamsuger til Svendborg Spildevand A/S 21-06-2024
Servia
176484 Polymer til slamafvanding 01-01-2025
286705 Tømning af sivebrønde, septiktanke eller fedtudskillere 01-01-2025
279317 Udbud af vedligeholdelse af grønne områder og vintertjeneste 01-11-2024
230375 Aftale om bygherrerådgivning til Søholt-, Truust renseanlæg 30-09-2024
155053 Ny målerpark (vand og varme) 13-09-2024
284032 Genudbud af vandforsyningskomponenter 26-08-2024
255960 Udbud af brøndgods og dæksler 12-08-2024
265139 60/10 kV transformere (Ravdex, Flow Elnet og Veksel) - Cancelled 01-07-2024
200814 Udbud af rådgivningsydelser til etablering af havvandsvarmepumpe 14-06-2024
271779 UDBUD AF DYNAMISK INDKØBSSYSTEM FOR FJERNVARMEARBEJDER
Silkeborg Forsyning
238893 Indkøb af brøndgods 01-07-2024
213650 Indkøb af poser til madaffald 01-06-2024
Skanderborg Kommune
265131 Udbud på indkøb og levering af kaffe, te, kaffemaskiner/-automater (køb og leje), service og øvrige tilbehørsprodukter til Jysk Fællesindkøb 01-12-2024
263095 Madudbringning i Skanderborg Kommune - fra produktionskøkkener til borgere, plejehjem og bosteder - Cancelled 01-11-2024
282226 Drift og vedligeholdelse af signalanlæg i Skanderborg Kommune 01-10-2024
250901 Sommerbæk Skole - Etape 2 - Bygherrerådgivning 25-06-2024
213654 Omdannelse af Adelgade Syd 25-06-2024
210324 Totalrådgivning vedrørende opførelse af ny daginstitution i Låsby (Langvad Bakker) 10-06-2024
165742 Drift og vedligeholdelse af vejbelysning 2024-2028 01-04-2024
145029 Totalrådgivning vedrørende opførelse af ny daginstitution i Stilling 25-09-2023
130385 Totalrådgivning vedrørende renovering af Veng Skole 24-03-2023
128704 Totalrådgivning vedrørende opførelse af ny daginstitution i Stjær 07-03-2023
116824 Udvidelse og ombygning af Hørningskolen 16-09-2022
112674 Udvidelse og ombygning af Hørningskolen - Cancelled 19-08-2022
Slagelse Kommune
292449 KE-D-24-47413 Nyt slidslag på Dalmose skole Blomstrevænget 5 02-10-2024
290474 KE-A 24.354 Ombygning af tandklinikker i TOTALENTREPRISE 01-10-2024
275090 KE-A 24.348 Ombygning af toiletfaciliteter Børnehave Fejøvej 1 17-09-2024
291707 KE-D-24-45073 Renovering af støttemur. Børnegården, Oehlenschlægersgade 7 17-09-2024
204221 KE-D 24.45292 Willemoesvej 2B, 4200 Slagelse, X Class - Udskiftning af vinduer Etape 1 12-09-2024
275089 KE-A 24.349 Støttemur legeplads Børnegården Oehlenschlægergade 12-09-2024
265134 CKE-A-24.46747 - Dyrhaugesminde, Skovvej 10A-C, GAS til Fjernvarme konvertering (VVS) 27-08-2024
203425 CKE-A 23.368 Nedrivning af Sverigesvej 15 - Nedrivning 01-08-2024
282228 KE-D-24.128126 Nymarksskolen, Østre Alle 67 - Udskiftning af alu. dør partier til gårdtoiletter (Plan2024) 01-07-2024
202588 CKE-D 24.46899 Baggesenskolen, Birchnersgade 1, 4220 Korsør - Udskiftning af Tagvinduer (Tøm) 01-05-2024
202582 CKE-D 24.46878 Skælskør Rådhus, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør - Uds. af stern mv. (Tøm) 01-05-2024
202584 CKE-D 24.45096 Dalmose Skole, Blomstervænget 5, 4261 Dalmose - Udskiftning af døre samt vinduer på 1. sal (Tøm) 01-05-2024
202586 CKE-D 24.46743 Antvorskovhallen, Sejerøvej 1, 4200 Slagelse - Udskiftning af dobbelt ståldør (Tøm) 01-05-2024
202618 CKE-D 24.37690 Baggesenskolen, Birchnersgade 1, 4220 Korsør - Rep murfuger på gavl, bygning C (Mur) 01-05-2024
202622 CKE-D 24.44924 Naturskolen, Lodshusvej 53, 4230 Skælskør - Pudsning af gavle og facader (Mur) 01-05-2024
202628 CKE-D 24.46967 Nymarkskolen, Østre Alle 67, 4200 Slagelse - Rep af murværk på cykeloverdækning (Mur) 01-05-2024
202631 CKE-D 24.46970 Søndermarkskolen, Byskov Alle 41, 4200 Slagelse - Rep ag fuger og murværk (Mur) 01-05-2024
Svendborg Kommune
264149 EU-udbud på indkøb og levering af nødkaldsløsning til Svendborg Kommune 01-10-2024
Thisted Kommune
267820 EU-udbud på nødkald for plejecentre, botilbud og hjemmepleje i Thisted Kommune for udstyr, drift, vedligehold og support af kalde- og personale-sikringsanlæg - 2024 01-05-2025
125950 Udbud af specialkørsel i Thisted Kommune 01-08-2023
129368 Tilbudsindhentning af kommunale begravelser og bisættelser 01-02-2023
112399 Udbud af Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt Social- og Bocenter 15-07-2022
113092 Prækvalifikation - Arkitekt til indbudt konkurrence (Totalrådgiver) 01-07-2022
99114 Tilbudsindhentning på bankforretninger til Thisted Kommune 16-03-2022
87719 Genudbud på levering af hjemmeplejebiler samt service- og vedligeholdelsesaftale til Thisted Kommune 21-01-2022
84985 EU-udbud af vask og leje af beklædning til Thisted Kommune 01-10-2021
83888 Udbud af vintervedligeholdelse i Thisted Kommune 01-10-2021
Varde Kommune
223706 Udbud Genoptræning §140 01-01-2025
157139 EU udbud på levering og udlægning af asfalt 01-01-2024
123597 Etablering og drift af ladestandere i Varde Kommune 01-01-2023
128985 Brorsonskolen Varde - nedrivning
133923 Snedkervej 8, Varde - salthal, vaskeplads og belægningsarb.
138540 Forbrugsartikler 50.20
139722 Genbrugshjælpemidler 50.98
147414 Dynamisk indkøbssystem på køretøjer
Vejen Kommune
147689 EU-Udbud af Børneadministrationssystem til Vejen Kommune 01-05-2024
154202 Udbud af sundhedsfaglige vikarydelser 01-04-2024
140350 Vintertjeneste 15-10-2023
115240 Offentlige ladestandere 01-10-2022
234548 Udbud Overfladebehandling 2024, Vejen Kommune
209387 Udbud REMIX 2024, Vejen Kommune
175092 Asfaltarbejde rammeudbud 2024-2025
Vesthimmerlands Forsyningsservice
230684 Afhentning og behandling af kildesorteret plastaffald indsamlet ved husstande og genbrugspladser for Renovest A/S (Genudbud) 01-06-2024
202447 Afhentning og behandling af kildesorteret plastaffald indsamlet ved husstande og genbrugspladser for Renovest A/S - Cancelled 01-05-2024
155594 EU-udbud - Afhentning og behandling af farligt affald fra Renovest A/S 01-01-2024
147933 EU-udbud - Afhentning, behandling og afsætning af pap, papir og husstandsindsamlet metal fra Renovest A/S 15-09-2023
146039 EU-udbud på Levering af plastposer til madaffald til Renovest A/S 15-09-2023
Vesthimmerlands Kommune
280316 Etablering og drift af offentligt tilgængelige Ladestander i Vesthimmerlands Kommune 09-09-2024
2905 Cykelbro Simested å-dal 12-11-2018
2886 Renovering af molebro øst for "den hvide bro" 17-09-2018
3348 Rønbjerg spuns 01-08-2018
Viborg kommune
285953 Totalrådgivning – Renovering af Bjerringbro skole & Base Business 01-01-2025
246229 EU-udbud af elektronisk låsesystem til Viborg Kommune 01-09-2024
206793 EU udbud på totalrådgivning - Nyt Velkomstcenter 19-08-2024
173109 EU udbud på vinduespolering 01-08-2024
114744 Begrænset udbud af etablering af dynamisk indkøbssystem på IP-baseret tryghedsløsning til Viborg Kommune
Villum Fonden
295282 Evaluation of Roma Inclusion Projects in Central Europe 01-10-2024
VisioBox ApS
17010 Forsikring
9748 Kontormøbler
Ærø Kommune
59826 Forløb for en gruppe af ledige borgere, der har andre forhindringer end ledighed 03-01-2021