Procurement plans at Comdia

Name Contract start
Jammerbugt Kommune
Ny varmeinstallation - Øland medborgerhus 15-11-2021
Kompetencecenter Sjælland ApS
TV- og Spuling og brøndinspektioner til KompetenceCenter Sjælland 01-01-2022
Slamsugerspuling og pumpeeftersyn - KompetenceCenter Sjælland 01-01-2022
Tømningsordning til Kalundborg Kommune (Ekskl. Sejerø) 01-01-2022
Udbud på varmeværk til Rørvig 01-01-2022
Morsø Kommune
Befordringsudbud 01-08-2022
Ortoser 01-04-2022
Ortopædisk fodtøj 01-04-2022
Tolkeydelser 01-01-2022
Skærmbriller til medarbejdere i Morsø Kommune 01-01-2022
NP Advokater
Udbud af varetagelse af lønadministration for IT-Universitetet i København 01-02-2022
Odense Kommune
Vejsalt og bæredygtige tømidler (SKI) 12-09-2025
Transport af Hjælpemidler 01-11-2024
Økonomiopfølgningssystem (indberetnings-, konsoliderings- og prognoseværktøj) 01-07-2022
Bygherrerådgivning vedrørende totalentreprise på nyt krematorium 01-02-2022
Aftagelig protetik til omsorgs- og specialtandplejen 01-01-2022
Fødevare til mindre arbejdspladser i Odense Kommune 01-10-2021
Madservice 01-12-2019
Rebild Kommune
Udbud levering af vask- og lejeordning af beklædning til Rebild Kommune 01-12-2022
Slagelse Kommune
CKE-A-21XXX Musikpavillon - Storbæltskolen 21-10-2021
Svendborg Kommune
Genbrugshjælpemidler 1E (Arbejdsstole) 01-01-2023
Thisted Kommune
Indsamling af affald i Thisted Kommune 01-11-2022
Genudbud på levering af hjemmeplejebiler samt service- og vedligeholdelsesaftale til Thisted Kommune 21-01-2022
Varde Kommune
Totaludskiftning af 1 rørbro under Debelvej og etablering af 2 nye rørbroer under sti
Lykkegårdsskolen - maleopgaver
Medborgerhuset Varde - kloakering
Opførelse af offentlig toilet - Børsmose Strand