Procurement plans at Comdia

Name Contract start
Fredericia Kommune
Renovering caféfacade Fredericia Idrætscenter 21-08-2020
Taulov Skole - renovering skolekøkken og toiletter 18-08-2020
Furesø Kommune
Palægården - Etablering af fjernvarmecentral 06-07-2020
Jammerbugt Kommune
Udbud af Hobby- og beskæftigelsesmaterialer 01-02-2021
Udbud af Brystproteser §112 01-11-2020
Udskiftning af vinduer og døre Pandrup Adm. 01-10-2020
Separatkloakering Ingstrup Trivselsskole 01-10-2020
Morsø Kommune
Hobby- og beskæftigelsesmaterialer 01-11-2020
Udbud af kompressionsstrømper 01-10-2020
Kontor- og skoleartikler 01-10-2020
Ø. Jølby Skole & Børnehus - Ny Hovedindgang 21-09-2020
Fjordbro, Kulturfjorden 01-09-2020
Morsø Multipark - Arenaen 01-09-2020
Odense Kommune
Tilsyn i plejeboliger samt hos hjemmeboende borgere 01-06-2024
Ristet kaffe, kakao, te samt maskiner og service (KomUdbud) 01-04-2024
Affaldshåndtering og containerleje 01-01-2023
Hjertestartere 01-01-2022
Vedligehold af grønne områder (skolerne) 01-03-2021
Snerydning og glatførebekæmpelse på skolerne 01-11-2020
Diplom i Offentlig Ledelse (DOL)/Diplom i Ledelse (DIL) Grundmoduler 01-11-2020
4142 - Risingskolen. Udskiftning af ca. 1100 m2 tegltag 25-08-2020
Brøndgods
Slagelse Kommune
CKE-A 19.34-4 Renovering af Slagelse svømmehal - Udførelse 15-08-2024
CKE-A 19.34-3 Renovering af Korsør svømmehal - Udførelse 27-10-2023
CKE-A 19.34-4 Renovering af Slagelse svømmehal - Rådgivning 28-06-2023
CKE-A 19.34-3 Renovering af Korsør svømmehal - Rådgivning 28-10-2022
CKE-A 19.34-2 Nyt 50-meters bassin Slagelse svømmehal - Udførelse 16-11-2021
CKE-A 19.24 Træningsfaciliteter ved Blomstergården, Slagelse - Udførelse 08-10-2020
CKE-A 18.13 Skater-park Korsør 01-10-2020
CKE - D - 37112 - Nordhallen, Rep af murværk udv. rundt om bygning. 24-09-2020
CKE-D 20.398 / Børnegården, Slagelse. Etablering af science- og naturområde på legepladsen og etablering af motorikbane. 15-09-2020
CKE-D 20.396 / Børnehave Birkelunden, Slagelse. Renovering af lejepladsområde og opsætning af hegn. 15-09-2020
CKE-A 19.34-2 Nyt 50-meters bassin Slagelse svømmehal - Rådgivning 07-09-2020
Søndermarksskolen elevtoiletter 07-09-2020
CKE-D 20.399 / Børnegården, Slagelse. Nedtagning af køkken og efter rep. Udskiftning af dører 01-09-2020
CKE-D 20.393 / Renovering af ca. 40 toiletter i daginstitutioner i Slagelse Kommune. 03-08-2020
CKE-A 19.16 Kunstgræsbane B73, Slagelse 03-08-2020
CKE-D 20.394 / Rådgivning, 40 m2. tilbygning på daginstitutionen Flakkehaven, Slagelse 01-08-2020
CKE-D 20.395 / Udførels af 40 m2. tilbygning på daginstitutionen Flakkehaven, Slagelse 01-08-2020
CKE-D 20.391/ Vuggestuen Firkløvere, overdækning mellem vuggestue og liggehal. 15-06-2020
Svendborg Kommune
AV-løsninger (SKI 02.70) 01-01-2022
Datakommunikation og WAN (SKI 50.46) 01-04-2021
Asfalt (partnering-aftale) 01-01-2021
Konferencer, seminarer og møder (SKI 16.07) 01-01-2021
Filippahuset - Nedbrydning 09-07-2020
Tilbygning_Rantzausminde Hallen_Omklædningsrum
Ramsherred 5 - Tagudskiftning
Anlæg af midlertidig petanque bane_L21
Varde Kommune
Ølgod Skole - montering af elevator
Samstyrken, Viduaktvej i Ølgod - byggeprojekt
Vintertjeneste
Nedrivning - Ejendom Hovborgvej 60, Starup
Nedrivning - parcelhus Debelvej 8, Agerbæk