Procurement plans at Comdia

Name Contract start
Faaborg-Midtfyn Kommune
EU-Udbud på drift, Vedlighold og administration af materiel til Vintertjenste 01-06-2021
1000Fryd Tilbygning - Entreprenørudbud 10-05-2021
Årslev - udvikling af bymidten. Entreprenørudbud 03-05-2021
Øhavsskolen afd. Uglen, ombygning. Entreprenørudbud. 03-05-2021
Renovering af idrætshaller. Entreprenørudbud 03-05-2021
Nedrivning af ejendomme. Entreprenørudbud 03-05-2021
Toppen - ombygning til daginstitution. Entreprenørudbud. 03-05-2021
Carl Nielsen skolen - tilbygning. Entreprenørudbud 03-05-2021
Botilbud Korinth - renovering. Entreprenørudbud 03-05-2021
Plejehjemmet Nørrevænget. Entreprenørudbud 03-05-2021
Den kommunale hjemmepleje - ombygning. Entreprenørudbud 03-05-2021
Tre Ege Skole, afd. Ryslinge - ombygning. Entreprenørudbud 03-05-2021
Børnehuset Klatretræet - nyt krybeskur. Entreprenørudbud 03-05-2021
Årslev - udvikling af ny bydel. Entreprenørudbud 03-05-2021
Myretuen - ombygning. Entreprenørudbud 03-05-2021
Symfonien - om- og tilbygning. Entreprenørudbud 03-05-2021
Espe skole - renovering af håndværk- og designlokale. Entreprenørudbud 03-05-2021
Kahytten - om- og tilbygning. Entreprenørudbud 03-05-2021
Boldbanelysanlæg - vedligehold og renovering. Entreprenørudbud 03-05-2021
Ny daginstitution i Årslev - Rådgiverudbud 12-02-2021
Guldhøj - elevator. Entreprenørudbud 15-01-2021
Guldhøj - elevator. Rådgiverudbud 15-01-2021
Tre Ege Skole, afd. Ryslinge - ombygning. Rådgiverudbud 15-01-2021
Kahytten - om- og tilbygning. Rådgiverudbud 15-01-2021
Plejehjemmet Nørrevænget. Rådgiverudbud 15-01-2021
Carl Nielsen skolen - tilbygning. Rådgiverudbud 15-01-2021
Øhavsskolen afd. Uglen, ombygning. Rådgiverudbud 15-01-2021
Holbæk Kommune
Aftale på levering af frokostordning til daginstitutioner 01-04-2021
Jammerbugt Kommune
Dentalprodukter 01-04-2023
Vedligeholdelse af offentlige vandløb i Jammerbugt Kommune 01-05-2021
Udbud af Hobby- og beskæftigelsesmaterialer - GENUDBUD 01-04-2021
Oprensning og vedligeholdelse af dybdeforholdene i sejlrender, og indsejlinger, til Attrup- og Haverslev lystbådehavne 15-02-2021
Gadefejning og tømning af rendestensbrønde 2021-2022 i Jammerbugt Kommune 25-01-2021
Lundgreen's Capital
Udbud af kapitalforvaltningsaftale - Brøndby Kommune 01-01-2021
Morsø Kommune
Brændstof til Feggesundfærgen og egne tanke 01-04-2021
Danskuddannelse til voksne udlændinge med flere 01-04-2021
Odense Kommune
Gadelys 01-01-2042
Kontormøbler 50.30 01-04-2025
Vedligehold af Assistenskirkegården og omegnskirkegårdene 01-01-2023
Biblioteksmaterialer - SKI 11-10-2022
Fødevarer (nethandel) 01-08-2022
Totalentreprise af nyt bo- og dagtilbud til Autiser 06-07-2021
Platform til digital borgerinddragelse 14-02-2021
Slagelse Kommune
Marievangskolen 03-01-2021
Nymarkskolen, Slagelse 03-01-2021
Svendborg Kommune
Faglokaler Tved skole 27-06-2021
Flytning af eksisterende pavillon og opsætning af 2 nye på Tved skole. 01-03-2021
Thisted Kommune
Udbud af varetagelsen af regresopgaver på dagpengeområdet 01-09-2021
Varde Kommune
Nedrivning - Lykkebjergvej 56, Varde
Nørre Nebel Kulturhus & Kombibibliotek
Nedrivning - del af Ansager Skole
Nedrivning - Kvongvej 471, Kvong
Nedrivning - Gl. gymnastiksal ved Ølgod Skole
Jacobi Specialskoledel
Nedrivning - tidligere beboelsesejendom Bredgade 57 i Alslev
Ærø Kommune
Forløb for en gruppe af ledige borgere, der har andre forhindringer end ledighed 03-01-2021