Procurement plans at Comdia

ID Name Contract start
Aalborg Kommune
221024 Aalborg Kommune - Porteføljeforvaltning 01-01-2025
244380 Genudbud af EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af Manuel kørestol, aktiv, sideværts sammenklappelig 01-10-2024
200809 EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af Manuel kørestol, aktiv, sideværts sammenklappelig - Cancelled 01-10-2024
151211 EU-udbud vedrørende levering af måtter til Aalborg og Brønderslev Kommuner 01-09-2024
198254 EU-udbud af rammeaftale vedr. vask, leje og servicering af måtter til Aalborg og Brønderslev Kommuner samt Nordjyllands Beredskab 01-09-2024
151210 EU-udbud af rammeaftale vedr. vask, leje og servicering af måtter til Aalborg og Brønderslev Kommuner samt Nordjyllands Beredskab - Cancelled 01-09-2024
236232 EU-udbud af kontrakt vedrørende Befordring af børn 01-08-2024
156898 Udbud af udkørsel og levering af mad produceret af Madservice Aalborg 01-07-2024
205068 Udbud af anlægsarbejde: Åbning af Øster Å 29-04-2024
151800 EU-udbud af kontrakt vedr. levering af opsætning og service på rottespærre på regionale, kommunale og private institutioner i Aalborg Kommune 01-01-2024
147848 Udbud af koncession om opstilling og udlejning af elløbehjul i Aalborg Kommune 01-10-2023
138037 Nytorv område 4 16-05-2023
125234 Udbud af mikromobilitet i Aalborg Kommune - Cancelled 01-03-2023
116934 EU-udbud vedr. levering af bæredygtige læringsmiljøer til folkeskoler og skolefritidsordninger i Aalborg Kommune 01-01-2023
119460 BoligLiv til hjemløse - ombygning af Svenstrupgård 22-12-2022
104921 Om- og tilbygning af Sofiendalskolen i Aalborg 08-09-2022
107623 Vintertjeneste i Aalborg Kommune, Traktorentrepriser 01-09-2022
107621 Vintertjeneste i Aalborg Kommune, Lastbilentrepriser 01-09-2022
82948 Udskiftning og opsætning af nye radiatore i gymnastiksal
134875 Limfjordsbroen, Betonarbejder - Klappiller
235361 Limfjordsbroen, Renovering af klapfag
181987 Asfaltarbejder Aalborg Kommune 2024
Aarhus Kommune
171473 Udbud af e-rekrutteringssystem til Aarhus Kommune (genudbud) 01-03-2025
192240 Brystproteser 01-12-2024
192251 Udbud af Kompressionshjælpemidler 01-11-2024
218383 Levering af job- og uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge – Job- og Uddannelseslinjen 01-09-2024
249014 Materialer til tandbehandling, forebyggelse og tandplejeartikler 01-09-2024
239179 Udbud af drift af Bøgeskovhus i Aarhus Kommune - Genudbud 01-09-2024
216346 Udførelse af vintertjeneste for Aarhus Kommune 01-09-2024
251817 Udførelse af vintertjeneste for Aarhus Kommune - Genudbud 01-09-2024
242392 Udbud af rengøring af offentlige toiletter i Aarhus Kommune 01-09-2024
192246 Manuelle kørestole 01-09-2024
190700 Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 01-08-2024
185935 Drivmidler 2024-2028 (Tankkort) 01-08-2024
179336 Inspektion af ABA og AVS anlæg 01-08-2024
236202 Levering af rutebaseret buskørsel på lukkede ruter for Børn og Unge i Aarhus Kommune 01-08-2024
169925 Levering af specialkørsel til Aarhus Kommune 01-08-2024
253275 Levering af Billetsystem og billetautomat 01-08-2024
193094 Udbud vedrørende indkøb af netværksdrift 30-06-2024
174339 Levering af sideværts sammenklappelige rollatorer og standard rollatorer 15-06-2024
180042 Levering af helhedsorienteret rådgivning og bistand til opkøb, udvikling og salg af hhv. arealer og ejendomme i Aarhus Kommune 15-06-2024
181980 Levering af teknisk rådgivning og bistand til Byrum, Aarhus Kommune (genudbud) 01-06-2024
187522 Genudbud Levering af El-kørestole og El-scootere 01-06-2024
201694 Udendørs legeplads- og aktivitetsudstyr 01-05-2024
179112 Levering af eldrevne fejemaskiner til entreprenørenheden - Cancelled 01-05-2024
148230 Udbud af planlægningsløsning til Aarhus Kommunes pædagogiske personale på 0-18 års området 05-01-2024
137267 Udbud af kontrakt vedrørende system til elektronisk børnejournal 01-01-2024
129623 Dynamisk indkøbssystem - Levering af frokostmåltid til dagtilbud i Aarhus Kommune
157609 Dynamisk Indkøbssystem - Sikringsydelser - 2024
241555 Asfaltarbejder i Aarhus Kommune 2024
132237 Dynamisk Indkøbssystem - Rengøringsydelser
125108 Håndværkerydelser mellem 300.000 og 1 mio. kr.
126953 Datakvalitetsanalyser og leverancer
126346 Dynamisk Indkøbssystem - Elevatorydelser
126347 Dynamisk Indkøbssystem - Møbler og Indretning
Ballerup Kommune
125748 Egely plejehjem 02-01-2023
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
150755 Udbud af afholdelse af ErhvervsPhD-programmets ErhvervsPhD-kursus 01-01-2024
Billund Kommune
187533 Forpagtning af Billund Centrets café 01-07-2024
133025 Levering af papiraffaldssække og køkkenposer til Billund Kommune 01-09-2023
BO-VEST
237202 Genudbud af Rengøringsservice og vinduespolering 01-07-2024
Brønderslev Kommune
216400 Udbud - Vedligeholdelse af Kommunale vandløb i Brønderslev Kommune 01-06-2024
134726 Danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl. 01-08-2023
Bødstrup Advokatfirma
256977 Udbud af Totalrådgiver til Vivabolig afdeling 18 Gundorfslund 19-08-2024
C. Hardam
189964 Levering af Totalrådgivning på renovering/ombygning til Odense Teater 01-06-2024
126952 Odsherred Forsyning - Nyt domicil 29-03-2023
Egedal Kommune
5230 Fritidscenteret Sødalen, etablering af køkkenventilation 05-08-2019
Esbjerg Kommune
260812 Indkøb og levering af rengøringsmaskiner, støvsugere og tilbehør til Esbjerg Kommune 01-11-2024
205056 Udbud af Kropsbårne Hjælpemidler (Ortoser, korsetter, bandager, mv.) 01-09-2024
189079 Udbud af koncessionsaftale på etablering og drift af ladestandere I Esbjerg Kommune 01-09-2024
216395 EU-Udbud af kontrakt vedr. drift og vedligeholdelse af signalanlæg og ITS-udstyr til Esbjerg Kommune 01-09-2024
222950 Udbud af praktisk hjælp til borgere i Esbjerg Kommune 01-09-2024
Faaborg-Midtfyn Kommune
128302 Øhavsskolen, Uglen, Faaborg. Etape 2, faglokaler. Entreprenørudbud 01-03-2024
128297 Renovering af idrætshaller 2023. Entreprenørudbud 01-07-2023
128296 Renovering af idrætshaller 2023. Rådgiverudbud 01-01-2023
128294 Lysanlæg på boldbaner og idrætsanlæg 2023. Rådgiverudbud 01-01-2023
FACTOR INSURANCE BROKERS A/S
148026 Forsikringsaftaler for Gladsaxe Kommune 01-01-2024
Favrskov Kommune
216339 Udbud af indkøb og levering af kompressionsstrømper til Jysk Fællesindkøb 01-10-2024
251849 Udbud af etablering og drift af offentligt tilgængelige ladestandere i Favrskov Kommune 15-08-2024
136112 Hadsten – Nyt Plejecenter - Plejeboliger med tilhørende servicearealer og kommunale fællesarealer - Totalentreprise 01-03-2024
148315 Udbud af revisionsydelser til Favrskov Kommune 01-01-2024
Fjernvarme Fyn A/S
182002 Fjernvarme Fyn Carbon Capture plant 20-05-2025
250918 Varmemålere, fjernaflæsningssystem og tilhørende målerpark 01-01-2025
262052 Findemistre til skrubbertårne 12-07-2024
167963 Major overhaul of Steam Turbine FFA10 in 2024 11-06-2024
173659 Tender for a complete 3-winding transformer 165/10.5/10.5kV with rated power of 100/50/50MVA 22-05-2024
164125 Transformer HAV 34 / 35 - Cancelled 18-04-2024
Fredensborg Kommune
220243 Udbud af drift og administration af ledsagerordning til Fredensborg Kommune 01-08-2024
195491 Udbud af Drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg 01-07-2024
194474 Udbud af tolkeydelser til Fredensborg Kommune 01-06-2024
179530 Udbud af lovpligtig revision 01-05-2024
235352 Opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladefaciliteter på kommunale arealer i Fredensborg Kommune
Fredericia Kommune
101591 SKI Udbud - Elbiler 01-01-2028
101573 SKI 50.75 - Elevatorservice 01-11-2024
136494 Krydsombygning Treldevej - Heerupsvej 11-04-2023
Frederiksberg Kommune
76651 Udbud af pengeinstitutaftale for Frederiksberg Kommune 01-09-2021
Furesø Kommune
158485 Levering og drift af Pladsanvisningssystem til Furesø Kommune 01-08-2024
152412 Anlæg af 3 cykelparkeringer i Farum 01-10-2023
GRENAA HAVN
196399 Levering, montering og idriftsættelse af mobil fuldhydraulisk dual powered materialehåndteringsmaskine (genudbud) 22-03-2024
175711 Levering, montering og idriftsættelse af mobil fuldhydraulisk dual powered materialehåndteringsmaskine - Cancelled 12-02-2024
Halsnæs Kommune
140785 Offentlig annoncering vedr. opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladefaciliteter på kommunale arealer i Halsnæs Kommune 01-08-2023
139347 Offentlig annoncering vedr. opsætning og drift af offentlige tilgængelige ladefaciliteter på kommunale arealer i Halsnæs Kommune - Cancelled 01-08-2023
139592 Offentlig annoncering vedr. forpagtningsaftale for biografen Kosmorama i Halsnæs Kommune - Cancelled 01-06-2023
Helsingør Kommune
202589 Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 15-10-2024
242394 Udbud af indkøb og levering af el-kørestole, klasse B 01-09-2024
212807 Udbud af koncessionskontrakter om opsætning og drift af ladestandere i Helsingør Kommune 24-05-2024
HERNING VAND HOLDING A/S
227701 Udbud af IT-infrastruktur - Cancelled 01-09-2024
248072 Udbud af IT-infrastruktur 01-09-2024
Hillerød Forsyning
162668 Gravearbejder for Hillerød Vand A/S 01-03-2024
Holbæk Kommune
61530 Aftale på levering af frokostordning til daginstitutioner 01-04-2021
Jammerbugt Kommune
176473 Udbud af daglige bankforretninger 01-06-2024
177169 Udbud af kapitalforvaltning 01-06-2024
237210 Nedrivning - Sygehusvej 26, Brovst 17-05-2024
157146 Rengøringsudbud 2023 (GENUDBUD) 01-03-2024
149110 Revisionsydelser til Jammerbugt Kommune og Rebild Kommune 01-01-2024
150766 Rengøringsudbud 2023 01-01-2024
114346 Stationsvej 20 - Indvendig ombygning 05-09-2022
111827 DGI huset Aabybro, varmtvandsbassin 04-07-2022
83301 Indsamling af affald fra husholdninger m.v. i Jammerbugt Kommune i perioden 2022-2027 01-04-2022
104569 Ombygning af omklædning og bad DGI huset Jens Møllersvej 3 Aabybro 01-04-2022
58675 Vedligeholdelse af offentlige vandløb i Jammerbugt Kommune 01-05-2021
68116 Naturgenopretning Aaby Mose vestlige del 20-03-2021
197284 Energimærker
K. Thomsen Udbudsrådgivning
211935 Hårde hvidevarer til Fyns Almennyttige Boligselskab 01-05-2024
152795 Delivery of martime simulators 17-11-2023
Kolding kommune
170900 Kaffe, te, maskiner og øvrige tilbehørsprodukter 01-09-2024
215451 Udbud på levering af fast kørsel til Kolding Kommunes skoler 01-08-2024
156870 Udbud på levering af visiteret liftbuskørsel til Kolding Kommune 01-08-2024
152416 Indkøbsaftale på etablering og drift af ladestandere for Kolding Kommune 01-05-2024
155105 Dynamisk indkøbssystem - Indkøb af biler til Kolding Kommune
107786 Udbud af ad hoc buskørsel gennem dynamisk indkøbssystem
Kompetencecenter Sjælland ApS
154204 Miljøanalyse 01-07-2024
168358 Genudbud Brøndgods 15-05-2024
153468 Forbrugsafregningssystem til KompetenceCenter Sjælland genudbud 29-01-2024
Lundgreen's Capital
143183 Roskilde - udbud af pengeinstitutforretninger 01-01-2024
48553 Udbud af pengeinstitutaftale for Brøndby Kommune 01-02-2021
52901 Udbud af kapitalforvaltningsaftale - Brøndby Kommune 01-01-2021
Mariagerfjord kommune
115021 (2019) Etablering af dynamiske indkøbssystem - legepladser
Middelfart Kommune
132716 EU-Udbud af rammeaftale vedrørende istandsættelse af til-og fraflytninger af boliger til Middelfart Kommune 01-05-2023
122639 EU-udbud af rammeaftaler vedrørende håndværkerydelser til Middelfart Kommune 01-05-2023
Morsø Forsyning
212818 Udbud på afhentning, oplagring og slutdisponering af spildevandsslam mv. 01-05-2024
161607 EU-Udbud på udførelse af strømpeforing af kloakledninger til Morsø Spildevands forsyningsområde 01-02-2024
Morsø Kommune
226632 Ladestander 01-09-2024
251865 MC. Holms Børnehus Legeplads offentlig udbud 01-06-2024
166995 Husbåde Nykøbing Havn 20-01-2024
Novafos
196400 Udbud på levering af håndtering og slutdisponering af spildevandsslam 01-07-2024
197296 Lautrupvang vandværk - Maskin-og elentreprise 19-06-2024
197295 Lautrupvang vandværk - Proces- og maskinentreprise 19-06-2024
185924 Lautrupvang vandværk - Bygge-& anlægsentreprise - Cancelled 19-06-2024
146161 Oprettelse af et dynamisk indkøbssystem til foringer på regn- og spildevandsrør hos Novafos A/S
126366 Dynamisk indkøbssystem på TV- og spuleopgaver
NP Advokater
146198 Udbud af Antvorskov Vandværk 07-05-2024
144357 Udbud af teknisk rådgivning for Frølunde Fed II 01-11-2023
148319 Udbud af drikkevandsanalyser 01-10-2023
132597 Udbud af kantinedrift 01-08-2023
122754 Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende specialkørsel for LAVUK 01-01-2023
89414 Udbud af varetagelse af lønadministration for IT-Universitetet i København 01-02-2022
Nyborg Kommune
243317 Svømmekørsel 01-08-2024
Odense Kommune
40381 Brøndgods 01-01-2025
67460 Skovservice og træpleje 01-01-2025
21989 Facility Management System (anskaffelse, drift og vedligeholdelse af et FM-system som en service) 01-01-2025
250905 DYNAMISK INDKØBSSYSTEM - Kapacitetstilpasninger og Velfærdens Fundament for de mindste børn (totalrådgivning) 01-01-2025
86891 Madservice 31-12-2024
38877 Pleje og praktisk bistand 31-12-2024
103344 Sundhedsvikarydelser - 2. leverandør 01-12-2024
67080 Biblioteksmaterialer 2024 10-10-2024
48845 Vintertjeneste 01-10-2024
181977 Socialtandpleje 01-09-2024
26072 Genbrugshjælpemidler (50.98) 03-06-2024
156369 Opbygning af handicapbiler (Komudbud) 01-04-2024
181270 Udvidet tandpleje for børn og unge 01-04-2024
165232 Skt. Klemens byggemodning 05-03-2024
88399 Fødevarer til mindre arbejdspladser i Odense Kommune 01-12-2023
151214 Totalrådgivning - Nord- og Vestdige Seden Strandby (Rådgivningsydelser) 01-12-2023
159443 Dynamisk Indkøbssystem på håndværkerydelser (Genudbud)
Randers Kommune
258995 EU-udbud på udførelse plejeopgaver på idrætsanlæg 01-01-2025
Rebild Kommune
209394 Udbud på levering af daglig bankforretning 01-06-2024
154212 Udbud på indsamling af storskrald samt krantømninger 01-04-2024
138956 Udbud på indkøb og levering af beskæftigelsesmaterialer til Jysk Fællesindkøb 01-02-2024
SamAqua
249007 Udbud på tømning af containere og nedgravede løsninger 01-09-2024
246226 Udbud på opsætning af solcelleanlæg for Vand og Affald 01-07-2024
238889 Transport af husstandsindsamlet forbrændingsegnet affald og kildesorteret organisk affald (KOD) for Vand og Affald 01-07-2024
229791 EU-udbud vedr. indkøb og levering af en slamsuger til Svendborg Spildevand A/S 21-06-2024
205893 Udbud på jernsulfat 15-05-2024
Servia
176484 Polymer til slamafvanding 01-01-2025
230375 Aftale om bygherrerådgivning til Søholt-, Truust renseanlæg 30-09-2024
155053 Ny målerpark (vand og varme) 13-09-2024
255960 Udbud af brøndgods og dæksler 12-08-2024
229793 Hovedentrepriseaftale styret underboring samt svejse- og montagearbejder 27-06-2024
200814 Udbud af rådgivningsydelser til etablering af havvandsvarmepumpe 14-06-2024
199147 Bortskaffelse af spildevandsslam 01-06-2024
223682 Genudbud af CalciumHydroxid og Nautriox 01-06-2024
193084 Fællesudbud på analyser af spildevand og slam 01-06-2024
160250 Fællesudbud af Laboratorieydelser og prøvetagning (Vand) 01-06-2024
168366 Udbud af trykrør og vandforsyningskomponenter 01-06-2024
162166 60/10 kV transformere 15-04-2024
175682 Kabler og elforsyningskomponenter 01-03-2024
169451 Batterianlæg til Bornholms Spildevand A/S 01-02-2024
173111 2 x shunt reaktor spoler til Nord Energi Net A/S 01-02-2024
Silkeborg Forsyning
238893 Indkøb af brøndgods 01-07-2024
213650 Indkøb af poser til madaffald 01-06-2024
Skanderborg Kommune
238870 Udbud på indkøb og levering af kaffe, te, kaffemaskiner/-automater (køb og leje), service og øvrige tilbehørsprodukter til Jysk Fællesindkøb - Cancelled 01-10-2024
250901 Sommerbæk Skole - Etape 2 - Bygherrerådgivning 25-06-2024
213654 Omdannelse af Adelgade Syd 25-06-2024
210324 Totalrådgivning vedrørende opførelse af ny daginstitution i Låsby (Langvad Bakker) 10-06-2024
165742 Drift og vedligeholdelse af vejbelysning 2024-2028 01-04-2024
145029 Totalrådgivning vedrørende opførelse af ny daginstitution i Stilling 25-09-2023
130385 Totalrådgivning vedrørende renovering af Veng Skole 24-03-2023
128704 Totalrådgivning vedrørende opførelse af ny daginstitution i Stjær 07-03-2023
116824 Udvidelse og ombygning af Hørningskolen 16-09-2022
112674 Udvidelse og ombygning af Hørningskolen - Cancelled 19-08-2022
Slagelse Kommune
203425 CKE-A 23.368 Nedrivning af Sverigesvej 15 - Nedrivning 01-08-2024
196270 CKE-D 24.41954 Kulturhuset, Skolegade 1, 4220 Korsør - Udskiftning af parketgulv i festsalen (Tøm) 01-07-2024
204219 KE-D 24.45162 Trelleborg Alle 4, 4200 Slagelse, Administration Trelleborg - Udskiftning af vinduer 28-06-2024
204225 KE-D 24.46974 Linde Alle 56, 4220 Korsør, Genoptræningen Skolen ved Noret - Udskiftning af vinduer 28-06-2024
254106 CKE-D-24.1111 Renovering af gl. tandklinik ved Vemmelev skole (Skolevej 2, 4241 Vemmelev) 17-06-2024
211154 CKE-D-24.46489- Teglværksparken 50 Korsør. Udskiftning af flisebelægning ca. 100 m2. 04-06-2024
220244 KE-A 24.366 Etablering af pavillon hos Toften 29-05-2024
245223 CKE-A-24.45709,45710,45711 - Korsør Bib, Storebæltskolen, Korsør Kulturhus, GAS til Fjernvarme konvertering (VVS) 15-05-2024
202649 CKE-D 24.47206 Magasinet, Strandgade 14A, 4230 Skælskør - Maling af facader (Maler) 01-05-2024
202588 CKE-D 24.46899 Baggesenskolen, Birchnersgade 1, 4220 Korsør - Udskiftning af Tagvinduer (Tøm) 01-05-2024
202631 CKE-D 24.46970 Søndermarkskolen, Byskov Alle 41, 4200 Slagelse - Rep ag fuger og murværk (Mur) 01-05-2024
202583 CKE-D 24.46993 Musikhuset, Sdr. Stationsvej 1-3, 4200 Slagelse - Udskiftning af vinduer på 1. sal (Tøm) 01-05-2024
202140 CKE-D 24.37571 BH Søbjerggaard, Gormsvej 20, 4200 Slagelse - Uds. tagvinduer og lysninger (Tøm) 01-05-2024
202628 CKE-D 24.46967 Nymarkskolen, Østre Alle 67, 4200 Slagelse - Rep af murværk på cykeloverdækning (Mur) 01-05-2024
202622 CKE-D 24.44924 Naturskolen, Lodshusvej 53, 4230 Skælskør - Pudsning af gavle og facader (Mur) 01-05-2024
202618 CKE-D 24.37690 Baggesenskolen, Birchnersgade 1, 4220 Korsør - Rep murfuger på gavl, bygning C (Mur) 01-05-2024
202584 CKE-D 24.45096 Dalmose Skole, Blomstervænget 5, 4261 Dalmose - Udskiftning af døre samt vinduer på 1. sal (Tøm) 01-05-2024
202613 CKE-D 24.44859 Alliancehaven, Sdr. Stationsvej 6, 4200 Slagelse - Slibning og lakering af trægulv i tårn og cafe (Gulv) 01-05-2024
202610 CKE-D 24.46988 Boeslundehallen, Borgbjergvej 18, 4242 Boeslunde - Slibning og lakering af trægulv (Gulv) 01-05-2024
202607 CKE-D 24.45067 Midgård, Skolegade 8, 4200 Slagelse - Slibning og lakering af trægulv (Gulv) 01-05-2024
202582 CKE-D 24.46878 Skælskør Rådhus, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør - Uds. af stern mv. (Tøm) 01-05-2024
202586 CKE-D 24.46743 Antvorskovhallen, Sejerøvej 1, 4200 Slagelse - Udskiftning af dobbelt ståldør (Tøm) 01-05-2024
156903 Liggehal til børnehaven Kildebakken 30-11-2023
Svendborg Kommune
220235 EU-udbud på Levering af 30 el-biler og serviceaftale til hjemmeplejen i Svendborg Kommune 01-08-2024
166131 Kystbeskyttelse af Søndre Havn, Svendborg Kommune 15-04-2024
155583 Opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere Svendborg Kommune ( Etape 2) 15-04-2024
175710 EU-udbud på indkøb og levering af elektronisk låsesystem til Svendborg Kommune 15-04-2024
176475 EU-udbud på levering af Vandløbsvedligeholdelse til Svendborg Kommune 01-04-2024
174358 Udbud på indkøb og levering af Energimonteringssytem til Svendborg Kommune 01-03-2024
153693 Fersk kød (Det gode madhus I/S) 01-02-2024
The Regional Data Hub
18327 Scaling - optimization of the use of space in municpal buildings 01-05-2020
Thisted Kommune
125950 Udbud af specialkørsel i Thisted Kommune 01-08-2023
129368 Tilbudsindhentning af kommunale begravelser og bisættelser 01-02-2023
112399 Udbud af Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt Social- og Bocenter 15-07-2022
113092 Prækvalifikation - Arkitekt til indbudt konkurrence (Totalrådgiver) 01-07-2022
99114 Tilbudsindhentning på bankforretninger til Thisted Kommune 16-03-2022
87719 Genudbud på levering af hjemmeplejebiler samt service- og vedligeholdelsesaftale til Thisted Kommune 21-01-2022
84985 EU-udbud af vask og leje af beklædning til Thisted Kommune 01-10-2021
83888 Udbud af vintervedligeholdelse i Thisted Kommune 01-10-2021
Varde Kommune
223706 Udbud Genoptræning §140 01-01-2025
222951 Lovpligtige eftersyn og vedligehold af brandtekniske installationer 01-08-2024
174340 Løse og flytbare måtter 01-06-2024
157139 EU udbud på levering og udlægning af asfalt 01-01-2024
123597 Etablering og drift af ladestandere i Varde Kommune 01-01-2023
147414 Dynamisk indkøbssystem på køretøjer
138690 Elevatorservice lovpligtig 50.75
139722 Genbrugshjælpemidler 50.98
128985 Brorsonskolen Varde - nedrivning
138689 Brændstof og fyringsolie 50.85
138540 Forbrugsartikler 50.20
139723 Sygeplejeartikler 50.95
133923 Snedkervej 8, Varde - salthal, vaskeplads og belægningsarb.
Vejen Kommune
147689 EU-Udbud af Børneadministrationssystem til Vejen Kommune 01-05-2024
154202 Udbud af sundhedsfaglige vikarydelser 01-04-2024
140350 Vintertjeneste 15-10-2023
115240 Offentlige ladestandere 01-10-2022
234548 Udbud Overfladebehandling 2024, Vejen Kommune
209387 Udbud REMIX 2024, Vejen Kommune
151600 Askov - Hævet flade
175092 Asfaltarbejde rammeudbud 2024-2025
Vesthimmerlands Forsyningsservice
230684 Afhentning og behandling af kildesorteret plastaffald indsamlet ved husstande og genbrugspladser for Renovest A/S (Genudbud) 01-06-2024
202447 Afhentning og behandling af kildesorteret plastaffald indsamlet ved husstande og genbrugspladser for Renovest A/S - Cancelled 01-05-2024
155594 EU-udbud - Afhentning og behandling af farligt affald fra Renovest A/S 01-01-2024
147933 EU-udbud - Afhentning, behandling og afsætning af pap, papir og husstandsindsamlet metal fra Renovest A/S 15-09-2023
146039 EU-udbud på Levering af plastposer til madaffald til Renovest A/S 15-09-2023
Vesthimmerlands Kommune
2905 Cykelbro Simested å-dal 12-11-2018
2886 Renovering af molebro øst for "den hvide bro" 17-09-2018
3348 Rønbjerg spuns 01-08-2018
Viborg kommune
246229 EU-udbud af elektronisk låsesystem til Viborg Kommune 01-09-2024
206793 EU udbud på totalrådgivning - Nyt Velkomstcenter 19-08-2024
173109 EU udbud på vinduespolering 01-08-2024
181260 EU udbud på daglig bankforretning 15-05-2024
114744 Begrænset udbud af etablering af dynamisk indkøbssystem på IP-baseret tryghedsløsning til Viborg Kommune
VisioBox ApS
17010 Forsikring
9748 Kontormøbler
Ærø Kommune
59826 Forløb for en gruppe af ledige borgere, der har andre forhindringer end ledighed 03-01-2021