Procurement plans at Comdia

Name Contract start
Aalborg Kommune
EU-udbud vedr. levering af bæredygtige læringsmiljøer til folkeskoler og skolefritidsordninger i Aalborg Kommune 01-01-2023
Udbud på Rammeaftale, levering af EL bil 01-11-2022
Udbud på Rammeaftale, levering af ost til Madservice Aalborg 17-10-2022
EU-udbud vedrørende levering og montering af gardiner og indvendig solafskærmning til Aalborg Kommune 01-10-2022
EU-udbud vedr. levering af babyudstyr til Aalborg og Brønderslev Kommuner 15-09-2022
Om- og tilbygning af Sofiendalskolen i Aalborg 08-09-2022
Vintertjeneste i Aalborg Kommune, Lastbilentrepriser 01-09-2022
Udbud af kontrakt vedr. levering af stressforebyggende indsats til Aalborg Kommune 01-09-2022
EU-udbud af kontrakt vedrørende booking- og tilskudssystem (fritidssystem) 01-09-2022
Vintertjeneste i Aalborg Kommune, Traktorentrepriser 01-09-2022
Miniudbud på Chromebooks SKI 02.02 05-04-2022
Asfaltarbejder Aalborg Kommune 2022
Udskiftning og opsætning af nye radiatore i gymnastiksal
C. Hardam
Udbud af beskæftigelsesrettede forløb for ledige borgere til Jobcentret i Faaborg-Midtfyns kommune 01-01-2023
Rådgiverydelser til fjernvarmeprojekter for Ringsted Fjernvarme 27-10-2022
Indkøb og levering af Rådgiverydelser til bygningsdel af fjernvarmecentral for Ringsted Fjernvarme 17-10-2022
Egedal Kommune
Fritidscenteret Sødalen, etablering af køkkenventilation 05-08-2019
Faaborg-Midtfyn Kommune
EU-Udbud på drift, Vedlighold og administration af materiel til Vintertjenste 01-06-2021
Begrænset Underhåndsbud af kantudvidelse og forstærkningslag i Årslev 17-05-2021
Favrskov Kommune
Udbud af årlig service af AIA- og ADK-anlæg til Favrskov Kommune 01-10-2022
Udbud: Levering af vintertjeneste til Favrskov Kommune 15-09-2022
Udbud: Levering af vintertjeneste til Favrskov Kommune (G) 15-09-2022
Fredensborg Kommune
Udbud af kontrakt om elektronisk låsesystem til borgere i Fredensborg Kommune 01-11-2022
Beskæftigelsesydelser hos anden aktør 01-09-2022
Udbud af kloakservice - genudbud 01-05-2022
Frederiksberg Kommune
Udbud af pengeinstitutaftale for Frederiksberg Kommune 01-09-2021
Furesø Kommune
Rådgivning ift. udvikling af OPI-model 01-09-2022
Helsingør Kommune
Offentligt EU-udbud af ventilationsservice 01-11-2022
Udbud af pladsanvisningssystem 01-11-2022
Holbæk Kommune
Aftale på levering af frokostordning til daginstitutioner 01-04-2021
Jammerbugt Kommune
Stationsvej 20 - Indvendig ombygning 05-09-2022
DGI huset Aabybro, varmtvandsbassin 04-07-2022
Ombygning af omklædning og bad DGI huset Jens Møllersvej 3 Aabybro 01-04-2022
Indsamling af affald fra husholdninger m.v. i Jammerbugt Kommune i perioden 2022-2027 01-04-2022
Vedligeholdelse af offentlige vandløb i Jammerbugt Kommune 01-05-2021
Naturgenopretning Aaby Mose vestlige del 20-03-2021
Kolding kommune
Udbud på afhentning af virksomheden Kolding Kommunes erhvervsaffald 01-07-2023
Vejskilte til deltagende kommuner i KomUdbud 01-11-2022
Genudbud Glatførebekæmpelse til A-ruter i Kolding Kommune 15-10-2022
Dynamisk indkøbssystem til indkøb af arbejdsbiler til Kolding Kommune
Udbud af ad hoc buskørsel gennem dynamisk indkøbssystem
Kompetencecenter Sjælland ApS
Ledningsmateriale 01-11-2022
Lundgreen's Capital
Udbud af pengeinstitutaftale for Brøndby Kommune 01-02-2021
Udbud af kapitalforvaltningsaftale - Brøndby Kommune 01-01-2021
Mariagerfjord kommune
Udbud på forflytningshjælpemidler til Jysk Fællesindkøb 01-11-2022
(2019) Etablering af dynamiske indkøbssystem - legepladser
Etablering af multihytter ved Rosendalskolen (Mariagerfjord)
Morsø Kommune
Daginstitutionsartikler 01-11-2022
Udbud af Vintertjeneste i Morsø Kommune 2022-2024 01-10-2022
Vandløbsvedligeholdelse - genudbud 01-05-2022
NP Advokater
Udbud af varetagelse af lønadministration for IT-Universitetet i København 01-02-2022
Odense Kommune
Lager og logistik stomi, tværsektorielt 01-06-2023
Sundhedsordning 01-01-2023
Pleje og praktisk bistand 01-01-2023
Daglige bankforretninger 01-10-2022
Computere og tilbehør Delaftale 1 SKI 50.40 06-09-2022
Udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr 30-06-2022
Fødevare til mindre arbejdspladser i Odense Kommune 01-10-2021
Madservice 01-12-2019
PROCESSIO ApS
Nye gummistøvler
Rebild Kommune
Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Rebild Kommune 01-05-2023
Udbud levering af vask- og lejeordning af beklædning til Rebild Kommune 01-12-2022
Udbud på indkøb af 2-hjulede og 4-hjulede affaldsbeholdere 01-07-2022
JYFI udbud af Gadefejning og tømning af vejbrønde 01-04-2022
Ringsted Kommune
Strømpeforing af kloaker
SamAqua
Udbud af polymer til slamafvanding 01-12-2022
Indkøb af affaldsbeholdere med hjul og låg 28-11-2022
Udbud på måtteservice 01-10-2022
Udbud på arbejdstøj- og sko 01-10-2022
Udbud af afsætning af husholdningsplast med mad- og drikkekartoner 01-09-2022
Udbud af afsætning af plast fra genbrugspladser 01-09-2022
Udbud på levering af fuldt nedgravede affaldsbeholdere 08-07-2022
Skanderborg Kommune
Udvidelse og ombygning af Hørningskolen 16-09-2022
Udvidelse og ombygning af Hørningskolen 19-08-2022
Slagelse Kommune
CKE-D 22.44968 Trestensgården, Hesselbyvej 29. Belægninger flere sterder der har udjævnet sig (ANLÆGSGARTNER) 01-10-2022
CkE-D 22.44939 Børneinstitution sydbyen, Fejøvej 1A. Renovering af trappe ned mod Stor Lærker. Flere af trinene er brækkede og skæve. 01-10-2022
CKE-D 22.45156 Slagelse Rådhus, Rådhuspladsen 11. Opmuring af ramme til rist ved bagindgang til pakeringssplads, samt diffusionsåben puds i kld omåde. 15-09-2022
CKE-D 22.45080 Asfaltopgaver Plan 22 (Asfaltfirma) 05-09-2022
CKE-D 22.45132 Slagelse heldagsskole Nørrevang Rosenkildevej 88D TAKST. Tagvurdering af Icopal til en vedligeholdelsesplan 01-09-2022
CKE-D 22.45198 Oliemøllen, Park Alle 4 A-B. Udskiftning af 6 toiletter (VVS) 01-09-2022
CKE-D 22.45202 Centerdel Lützensvej 7. Renovering af betondæk over sikringsrummet med epoxy (MAL) 01-09-2022
CKE-A 22.273 Døre og vinduer - Vejsgårds Alle, Vemmelev 01-09-2022
CKE-A 22.044 Rendeudgravning og placering af fire nye kuppelriste (Anlæg) 01-09-2022
CKE-D 22.44859 Alliancehaven, Sdr. Stationsvej 6. Slibning og lak af gulv i cafe (GULV) 01-09-2022
CKE-A 22.274 Forbedring af brandsikkerheden Quistgården Møllebjergvej 12, Korsør 29-08-2022
CKE-A 22.275 Forbedring af brandsikkerheden på Møllebakken Plejecenter, Borgbjergvej 5, Boeslunde 29-08-2022
CKE-D 22.45120 Administration, Torvegade 15. Udskiftning af betonoverdække - til let tag. (MUR,TØM)(Plan2022) 24-08-2022
CKE-D 22.44873 Baggesensskolen, Birchnersgade 1. Udskiftning af støbejerns faldstamme iflg vedhæftet(VVS) 22-08-2022
CKE-D 22.44911 Korsør Rådhus, Caspar Brands Plads 6. Oliering af vinduer (MAL) 15-08-2022
CKE-A 22.277 Rosenkildeparken - Spildevand - Rådgiver Forundersøgelse og Akutte problemer 01-08-2022
CKE-A 22.xxx Nedrivning af Salthal, Slagelse 29-07-2022
CKE-D 22.45065 Administration, Torvegade 15. Udskiftning af Alu/alu facade dør mod (ALU) 21-07-2022
CKE-D 22.45157 Slagelse svømmehal, Antvorskov Alle 133. Rep. af beton springner i loft kld teknikrum 30-06-2022
Svendborg Kommune
Filippahuset - Nedbrydning 09-07-2020
The Regional Data Hub
Scaling - optimization of the use of space in municpal buildings 01-05-2020
Thisted Kommune
Indkøb af køkkenposer og sække til Thisted Kommune - 2022 01-08-2022
Udbud af Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt Social- og Bocenter 15-07-2022
Prækvalifikation - Arkitekt til indbudt konkurrence (Totalrådgiver) 01-07-2022
Levering af helt eller delvist nedgravede affaldsbeholdere samt affaldsbeholdere til krantømning over jord til Thisted Kommune 2022 01-06-2022
Tilbudsindhentning på bankforretninger til Thisted Kommune 16-03-2022
Genudbud på levering af hjemmeplejebiler samt service- og vedligeholdelsesaftale til Thisted Kommune 21-01-2022
EU-udbud af vask og leje af beklædning til Thisted Kommune 01-10-2021
Udbud af vintervedligeholdelse i Thisted Kommune 01-10-2021
Varde Kommune
Jacobi Specialskoledel
Nørre Nebel Kulturhus & Kombibibliotek
Færdselstavler
Medborgerhuset Varde - kloakering
Lunden - renovering af varmtvandsbassin
Næsbjerg Skole - ombygning
Redskabbærer
Krydsombygning Porsmosevej/Strandvejen, Henne
Vejen Kommune
Offentlige ladestandere 01-10-2022
Vesthimmerlands Kommune
Cykelsti - Trend 01-09-2022
Cykelbro Simested å-dal 12-11-2018
Renovering af molebro øst for "den hvide bro" 17-09-2018
Rønbjerg spuns 01-08-2018
Viborg kommune
EU-udbud på affaldsindsamling i Viborg Kommune 08-04-2024
Begrænset udbud af etablering af dynamisk indkøbssystem på IP-baseret tryghedsløsning til Viborg Kommune
VisioBox ApS
Forsikring
Kontormøbler
Ærø Kommune
Forløb for en gruppe af ledige borgere, der har andre forhindringer end ledighed 03-01-2021