Procurement plans at Comdia

ID Name Contract start
Aalborg Kommune
143133 Udbud på Rammeaftale vedrørende Levering af fødevarer til Madservice Aalborg fordelt på 2 delaftaler. (Genudbud) 01-10-2023
136967 Udbud på Rammeaftale vedrørende Levering af fødevarer til Madservice Aalborg fordelt på 2 delaftaler. 01-09-2023
123717 EU-udbud af kontrakt på Administrativ Børn- og Ungeløsning til Aalborg Kommune 01-07-2023
138037 Nytorv område 4 16-05-2023
131621 Rådgivning i forbindelse med Aalborg Kommunes anlægsbygværker 14-04-2023
125234 Udbud af mikromobilitet i Aalborg Kommune 01-03-2023
125503 EU-udbud af kontrakt vedrørende booking- og tilskudsløsning (fritidsløsning) 01-03-2023
116934 EU-udbud vedr. levering af bæredygtige læringsmiljøer til folkeskoler og skolefritidsordninger i Aalborg Kommune 01-01-2023
119460 BoligLiv til hjemløse - ombygning af Svenstrupgård 22-12-2022
116679 Udbud på Rammeaftale, levering af EL bil 01-11-2022
111255 Udbud på Rammeaftale, levering af ost til Madservice Aalborg 17-10-2022
113947 EU-udbud vedrørende levering og montering af gardiner og indvendig solafskærmning til Aalborg Kommune - Cancelled 01-10-2022
104921 Om- og tilbygning af Sofiendalskolen i Aalborg 08-09-2022
107623 Vintertjeneste i Aalborg Kommune, Traktorentrepriser 01-09-2022
107621 Vintertjeneste i Aalborg Kommune, Lastbilentrepriser 01-09-2022
106217 Miniudbud på Chromebooks SKI 02.02 05-04-2022
82948 Udskiftning og opsætning af nye radiatore i gymnastiksal
137109 AK Belysning Entreprenøropgaver, Aalborg Kommune 2023 - 2026
134875 Limfjordsbroen, Betonarbejder - Klappiller
Aarhus Kommune
137267 Udbud af kontrakt vedrørende system til elektronisk børnejournal 01-01-2024
139319 Ernæringspræparater og remedier - KomUdbud 01-12-2023
137107 Levering af senge med ind- og udstigningsfunktion i siden og indstillelige plejesenge med lav liggefladehøjde over gulv 01-11-2023
138553 Levering af rengøringsydelser til 10 lokalbiblioteker 01-11-2023
140549 Opsætning af offentlige ladepunkter på kommunalt areal og vejarealer i Aarhus Kommune - Cancelled 01-11-2023
142444 Udbud på levering af dynamiske tavler til Aarhus Kommune, Teknik & Miljø 01-10-2023
139587 Udbud af kompressionshjælpemidler - Cancelled 01-10-2023
144351 Levering af salt til glatførebekæmpelse 01-10-2023
134422 Virksomhedsrettede forløb til dagpengemodtagere/jobparate kontanthjælpsmodtagere med en videregående uddannelse - Cancelled 01-09-2023
137665 Levering af virksomhedsrettede forløb til dagpengemodtagere/jobparate kontanthjælpsmodtagere med en videregående uddannelse 01-09-2023
135214 Levering af virksomhedsrettede forløb til aktivitetsparate over 30 år 01-09-2023
142486 Levering af skovdrift 01-08-2023
133921 Levering af inkontinensbleer og fikseringsbukser 01-08-2023
138547 Udbud af levering af vask og leje af beklædning til medarbejdere i Tandplejen, kantiner og sundhedspersonalet i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 01-08-2023
144346 Levering af rådgiverydelser til Mynsam-programmet 01-08-2023
139074 Genudbud: Moduler i offentlig ledelse på diplomniveau til ledere i Aarhus Kommune (Den fælles lederuddannelse: DOL) 01-08-2023
137890 Moduler i offentlig ledelse på diplomniveau til ledere i Aarhus Kommune (Den fælles lederuddannelse: DOL) - Cancelled 01-08-2023
127609 Udbud af ortoser 01-07-2023
141552 Skadedyrsbekæmpelse 01-07-2023
137911 Udbud af Engholmvej, Lisbjerg - anlægsarbejder 01-07-2023
134183 Udbud af Aarhus Kommunes revisionsopgaver 01-07-2023
131554 Trykaflastende skummadrasser, tryksårsforebyggende madrasser og forflytningsplatforme med sæde 01-05-2023
133367 Udbud af tømning af rendestensbrønde i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø 01-05-2023
134021 Udbud af maskinfejning i Aarhus Kommune 01-05-2023
134180 Fremtidens Takeaway-system 01-05-2023
136109 Levering af traktorer og redskabsbærer til Teknik & Milljø 01-05-2023
133029 Genudbud af service og reparation af køretøjer i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Entreprenørenheden 01-04-2023
132402 Udbud af levering af buslæskærme ifm. busstoppesteder 01-04-2023
130389 Levering af containere øvelsesby - Genudbud 01-03-2023
127608 Udbud af service og reparationer af køretøjer i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Entreprenørenheden 01-03-2023
127607 Udbud af bortskaffelse af vejsand fra depot i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø 01-03-2023
127384 Levering af containere øvelsesby - Cancelled 01-02-2023
126344 Dynamisk Indkøbssystem - Sikringsydelser
126346 Dynamisk Indkøbssystem - Elevatorydelser
126347 Dynamisk Indkøbssystem - Møbler og Indretning
129623 Dynamisk indkøbssystem - Levering af frokostmåltid til dagtilbud i Aarhus Kommune
140439 Asfaltarbejder i Aarhus Kommune
132237 Dynamisk Indkøbssystem - Rengøringsydelser
125108 Håndværkerydelser mellem 300.000 og 1 mio. kr.
135476 Glarmesterarbejde
126953 Datakvalitetsanalyser og leverancer
Ballerup Kommune
143426 Børnehuset lilletoften 19-06-2023
125748 Egely plejehjem 02-01-2023
Billund Kommune
133025 Levering af papiraffaldssække og køkkenposer til Billund Kommune 01-09-2023
BO-VEST
138748 Levering af flytteydelser ved midlertidig genhusning 01-08-2023
Brønderslev Kommune
134726 Danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl. 01-08-2023
C. Hardam
140951 Rådgiverydelser for ​Separatkloakering af Balstrupvej mv. ​til Ringsted Forsyning 18-07-2023
126952 Odsherred Forsyning - Nyt domicil 29-03-2023
Egedal Kommune
5230 Fritidscenteret Sødalen, etablering af køkkenventilation 05-08-2019
Faaborg-Midtfyn Kommune
128293 Eventyrhuset Børnehus. Ryslinge. Tilbygning - Entreprenørudbud 01-01-2024
128302 Øhavsskolen, Uglen, Faaborg. Etape 2, faglokaler. Entreprenørudbud 01-01-2024
128297 Renovering af idrætshaller 2023. Entreprenørudbud 01-07-2023
128298 Montagen, Kværndrup. Flere varmekilder 01-04-2023
128296 Renovering af idrætshaller 2023. Rådgiverudbud 01-01-2023
128294 Lysanlæg på boldbaner og idrætsanlæg 2023. Rådgiverudbud 01-01-2023
Favrskov Kommune
136112 Hadsten – Nyt Plejecenter - Plejeboliger med tilhørende servicearealer og kommunale fællesarealer - Totalentreprise 01-03-2024
141633 Udbud af forpagtningsaftale vedr. Cafe i Hadsten Kulturhus Sløjfen 01-10-2023
128727 Udbud på levering af skadeservice til Jysk Fællesindkøb 01-04-2023
127871 Udbud af kørebaneafmærkning til Favrskov Kommune 01-03-2023
124498 Udbud - 4. stk. Ladestandere (Hurtigladere) i Favrskov Kommune 15-12-2022
114608 Udbud: Levering af vintertjeneste til Favrskov Kommune (G) 15-09-2022
110576 Udbud: Levering af vintertjeneste til Favrskov Kommune 15-09-2022
Fredensborg Kommune
140420 Udbud vedr. etablering og drift af Lynladerpark i Fredensborg Kommune 07-07-2023
125919 Udbud af rammeaftaler på murerarbejder 01-05-2023
129754 Udbud af arbejdsbeklædning til Nordsjællands Park og Vej (NSPV) 15-04-2023
126687 Udbud af rammeaftaler på VVS-arbejder 01-04-2023
125928 Udbud af rammeaftaler på VVS-arbejder - Cancelled 01-04-2023
125927 Udbud af rammeaftaler på elinstallationsarbejder 01-04-2023
125926 Udbud af rammeaftaler på ventilationsarbejder 01-04-2023
125925 Udbud af rammeaftaler på gulvarbejder 01-04-2023
125918 Udbud af rammeaftaler på malerarbejder 01-04-2023
125805 Udbud af rammeaftaler på tømrerarbejder 01-04-2023
123370 Udbud af projektansvarsforsikring vedr. Nivå Bymidte og Generationernes Hus i Fredensborg Kommune - Cancelled 06-01-2023
125944 Levering af produktionsprintere inkl. serviceaftale til Fredensborg Kommune - Cancelled 03-01-2023
109832 Udbud af kontrakt om elektronisk låsesystem til borgere i Fredensborg Kommune - Cancelled 01-11-2022
110219 Beskæftigelsesydelser hos anden aktør 01-09-2022
104460 Udbud af kloakservice - genudbud 01-05-2022
132241 Genudbud - Levering af produktionsprintere inkl. serviceaftale til Fredensborg Kommune 16-03-1900
Fredericia Kommune
136494 Krydsombygning Treldevej - Heerupsvej 11-04-2023
125785 Forpagtning landbrugsjord - område nr. 5 01-01-2023
125782 Forpagtning landbrugsjord - område nr. 4 01-01-2023
125781 Forpagtning landbrugsjord - område nr. 3 01-01-2023
125780 Forpagtning landbrugsjord - område nr. 2 01-01-2023
125770 Forpagtning landbrugsjord - område nr. 1 01-01-2023
125789 Forpagtning landbrugsjord - område nr. 6 01-01-2023
Frederiksberg Kommune
76651 Udbud af pengeinstitutaftale for Frederiksberg Kommune 01-09-2021
Halsnæs Kommune
140785 Offentlig annoncering vedr. opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladefaciliteter på kommunale arealer i Halsnæs Kommune 01-08-2023
139347 Offentlig annoncering vedr. opsætning og drift af offentlige tilgængelige ladefaciliteter på kommunale arealer i Halsnæs Kommune - Cancelled 01-08-2023
139592 Offentlig annoncering vedr. forpagtningsaftale for biografen Kosmorama i Halsnæs Kommune 01-06-2023
Helsingør Kommune
140300 Offentligt udbud af tømning af vej- og stibrønde i Helsingør- og Fredensborg kommuner 2023-2027 (genudbud) 01-08-2023
128290 Offentligt udbud af ventilationsservice nov. 2022 03-04-2023
122079 Offentligt udbud af service m.v. på AIA, ADK, TVO, ABA, ABDL og AVA 01-12-2022
Holbæk Kommune
61530 Aftale på levering af frokostordning til daginstitutioner 01-04-2021
Jammerbugt Kommune
114346 Stationsvej 20 - Indvendig ombygning 05-09-2022
111827 DGI huset Aabybro, varmtvandsbassin 04-07-2022
104569 Ombygning af omklædning og bad DGI huset Jens Møllersvej 3 Aabybro 01-04-2022
83301 Indsamling af affald fra husholdninger m.v. i Jammerbugt Kommune i perioden 2022-2027 01-04-2022
58675 Vedligeholdelse af offentlige vandløb i Jammerbugt Kommune 01-05-2021
68116 Naturgenopretning Aaby Mose vestlige del 20-03-2021
K. Thomsen Udbudsrådgivning
136979 Kørselsrelaterede opgaver for Asta Fonden 01-09-2023
139354 Udbud af koordinatorfunktion hos LAG Sønderborg-Aabenraa 05-06-2023
140426 Udbud af koordinatorfunktion hos LAG Vejen-Billund 01-06-2023
Kolding kommune
140654 Køb af grov arbejdsbeklædning - KomUdbud - April 2023 01-11-2023
136972 Genudbud: Vask- og lejeordning af grov arbejdsbeklædning 2023 01-11-2023
124258 Køb af grov arbejdsbeklædning til deltagende kommuner i KomUdbud - Cancelled 01-09-2023
107786 Udbud af ad hoc buskørsel gennem dynamisk indkøbssystem
116942 Dynamisk indkøbssystem til indkøb af arbejdsbiler til Kolding Kommune
Kompetencecenter Sjælland ApS
129117 Spildevandspumper, reservedele og tilkøb til spildevandspumper 01-08-2023
124365 Indkøb af polymer til afvanding af slam fra renseanlæg 01-03-2023
Lundgreen's Capital
143183 Roskilde - udbud af pengeinstitutforretninger 01-01-2024
48553 Udbud af pengeinstitutaftale for Brøndby Kommune 01-02-2021
52901 Udbud af kapitalforvaltningsaftale - Brøndby Kommune 01-01-2021
Mariagerfjord kommune
140425 EU-udbud på indkøb og levering af skolemøbler til Jysk Fællesindkøb 01-09-2023
134727 Udbud på koncessionskontrakt vedr. Etablering og drift af ladestandere 05-04-2023
132387 Udvendig renhold af kommunalt ejede bygninger i Mariagerfjord Kommune 01-04-2023
125133 Totalrådgivning på ombygning og renovering af Mariager Skole 16-05-2022
115021 (2019) Etablering af dynamiske indkøbssystem - legepladser
Middelfart Kommune
132716 EU-Udbud af rammeaftale vedrørende istandsættelse af til-og fraflytninger af boliger til Middelfart Kommune 01-05-2023
122639 EU-udbud af rammeaftaler vedrørende håndværkerydelser til Middelfart Kommune 01-05-2023
Morsø Forsyning
141570 EU-Udbud af flis 01-07-2023
137111 EU-Udbud på Polymer 15-05-2023
Morsø Kommune
144436 Befordringsudbud i Morsø Kommune - genudbud 01-10-2023
134870 Legeplads Nordmors Børnegaard 06-03-2023
134867 Legeplads M.C. Holm Børnehus 06-03-2023
134869 Legeplads Børnehuset Majgården 06-03-2023
134871 Legeplads Sydmors Børnehus 06-03-2023
134858 Legeplads Børnehaven Lundkjærvej 06-03-2023
125119 Orangerier Plejecenter Støberigården 07-12-2022
Novafos
134716 Udbud på køb og levering af arbejds- og sikkerhedsbeklædning 01-08-2023
133468 Rammeaftale om pumpestationer 01-08-2023
126366 Dynamisk indkøbssystem på TV- og spuleopgaver
NP Advokater
132597 Udbud af kantinedrift 01-08-2023
122754 Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende specialkørsel for LAVUK 01-01-2023
89414 Udbud af varetagelse af lønadministration for IT-Universitetet i København 01-02-2022
Odense Kommune
4017 Arbejdsbeklædning til Center for Tandplejen, Køkken og Kantine (vask/leje) 01-05-2024
108363 Service og vedligehold af Odins Bro 01-02-2024
6779 Specialkørsel faste ruter 01-01-2024
88399 Fødevarer til mindre arbejdspladser i Odense Kommune 01-12-2023
103344 Sundhedsvikarydelser - 2. leverandør 01-12-2023
5275 Fødevarer til storkøkkener (50.90) 16-09-2023
3032 Sikringsydelser - AIA- og ADK-anlæg 2023 (ODK) 01-09-2023
141171 Istandsættelse af efterladte cykler i Odense 01-09-2023
86891 Madservice 01-07-2023
3598 Beskæftigelsessystem 15-06-2023
38877 Pleje og praktisk bistand 01-01-2023
Odense Renovation
140948 1 stk. 100% el-dreven kranbil med kroghejs 13-06-2023
140946 1 stk. 100% el-dreven skraldebil 12-06-2023
Rebild Kommune
96271 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Rebild Kommune 01-05-2023
88444 Udbud levering af vask- og lejeordning af beklædning til Rebild Kommune - Cancelled 01-12-2022
107386 Udbud på indkøb af 2-hjulede og 4-hjulede affaldsbeholdere 01-07-2022
98938 JYFI udbud af Gadefejning og tømning af vejbrønde 01-04-2022
Ringsted Kommune
108364 Strømpeforing af kloaker
SamAqua
136955 Udbud vedr. indkøb og levering af slamsuger til Fredericia Spildevand og Energi 31-12-2023
139712 Udbud af leje og vask af arbejdstøj til Provas 01-12-2023
144403 Udbud på nedgravede affaldsbeholdere 01-10-2023
139836 Udbud af Transport af forbrændingsegnet affald for Langeland Forsyning 01-09-2023
137114 Udbud af polymer til slamafvanding til Ejby Mølle renseanlæg og Søndersø renseanlæg 01-09-2023
138068 Levering af spildevandspumper, reservedele og tilbehør til spildevandspumper 15-08-2023
142173 Indkøb og levering af analysekits til spildevand - Cancelled 01-08-2023
144363 Indkøb og levering af analysekits til spildevand 01-08-2023
138033 Udbud af nyttiggørelse af biogødning 01-07-2023
109947 Udbud på installation af vandmålere 22-05-2023
135849 Udbud på foring af afløbsledninger 01-05-2023
129359 Udbud på arbejdstøj og profiltøj 15-04-2023
129965 Udbud på plastposer og plastsække 01-03-2023
Skanderborg Kommune
124003 Drift af hjælpemiddeldepot 01-09-2023
130385 Totalrådgivning vedrørende renovering af Veng Skole 24-03-2023
128704 Totalrådgivning vedrørende opførelse af ny daginstitution i Stjær 07-03-2023
119660 Tilbudsindhentning på pengeinstitutsaftale til Skanderborg Kommune 01-01-2023
116824 Udvidelse og ombygning af Hørningskolen 16-09-2022
112674 Udvidelse og ombygning af Hørningskolen - Cancelled 19-08-2022
Slagelse Kommune
136120 CKE-E 23.46225 Udskiftning af vej- og stibelysning - Nymarkskolen (EL) 23-06-2023
140930 CKE-D 23.44923 Naturskolen, Lodshusvej 53, 4230 Skælskør - Udskiftning af vinduer og døre 06-06-2023
140929 CKE-D 23.46113 Bildsø Feriekoloni, Drøsselbjergvej 40A, 4200 Slagelse - Udskiftning af vinduer og døre 06-06-2023
140927 CKE-D 23.46114 ACV, Rosenkildevej 51, 4200 Slagelse - Udskiftning af vinduer og døre 06-06-2023
140931 CKE-D 23.37749 SPS, Rosenkildevej 83A, B og C, 4200 Slagelse - Udskiftning af vinduer og døre 06-06-2023
137889 CKE-A 22.312 Hashøj Skole facader 25-05-2023
95218 CKE-A 22.275 Forbedring af brandsikkerheden på Møllebakken Plejecenter, Borgbjergvej 5, Boeslunde - Udførelse 22-05-2023
144898 CKE-23.305 Reparation af tag - Kabeldepot 08-05-2023
Svendborg Kommune
141632 EU-udbud på levering af vintertjenester til Svendborg Kommune 01-08-2023
128038 Lovpligtig kommunal rottebekæmpelse til Svendborg Kommune 01-04-2023
The Regional Data Hub
18327 Scaling - optimization of the use of space in municpal buildings 01-05-2020
Thisted Kommune
125950 Udbud af specialkørsel i Thisted Kommune 01-08-2023
129368 Tilbudsindhentning af kommunale begravelser og bisættelser 01-02-2023
112399 Udbud af Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt Social- og Bocenter 15-07-2022
113092 Prækvalifikation - Arkitekt til indbudt konkurrence (Totalrådgiver) 01-07-2022
99114 Tilbudsindhentning på bankforretninger til Thisted Kommune 16-03-2022
87719 Genudbud på levering af hjemmeplejebiler samt service- og vedligeholdelsesaftale til Thisted Kommune 21-01-2022
84985 EU-udbud af vask og leje af beklædning til Thisted Kommune 01-10-2021
83888 Udbud af vintervedligeholdelse i Thisted Kommune 01-10-2021
Varde Kommune
125019 EU udbud på Pladsanvisning 01-01-2024
141413 Udbud Forsikringer 01-01-2024
133260 Levering og eftersyn af håndslukningsmateriel 01-06-2023
135074 Ventilationsservice 04-04-2023
123597 Etablering og drift af ladestandere i Varde Kommune 01-01-2023
128985 Brorsonskolen Varde - nedrivning
133923 Snedkervej 8, Varde - salthal, vaskeplads og belægningsarb.
Vejen Kommune
140350 Vintertjeneste 15-10-2023
128539 Udbud af Legetøj og Institutionscykler til Sydjysk Kommuneindkøb 01-09-2023
140354 Drift og vedligeholdelse af gadelysanlæg i Vejen Kommune 01-07-2023
133929 Loftlifte 01-05-2023
133928 Udbud af Arbejds- og ståstøttestole 01-05-2023
129640 Arbejds- og ståstøttestole - Cancelled 01-04-2023
129639 Loftlifte - Cancelled 01-04-2023
129638 Ortopædisk Fodtøj - Cancelled 01-03-2023
113131 Ortopædisk Fodtøj - Cancelled 01-03-2023
117934 Drift og vedligeholdelse af gadelysanlæg samt nyanlæg af gadelys i Vejen Kommune - Cancelled 02-01-2023
115240 Offentlige ladestandere 01-10-2022
131645 2023_udbud_1_fortov
140655 Udbud Overfladebehandling 2023, Vejen Kommune
Vesthimmerlands Forsyningsservice
144091 EU-udbud på Levering af plastposer til madaffald til Renovest A/S 15-08-2023
Vesthimmerlands Kommune
2905 Cykelbro Simested å-dal 12-11-2018
2886 Renovering af molebro øst for "den hvide bro" 17-09-2018
3348 Rønbjerg spuns 01-08-2018
Viborg kommune
132856 EU-udbud af sundhedsfaglige vikarydelser til Jysk Fællesindkøb (light-udbud) 01-09-2023
131549 EU-udbud på mindre fødevareindkøb til Viborg Kommune 01-06-2023
119131 EU-udbud på totalrådgivning på Ny Stoholm Skole til Viborg Kommune 13-03-2023
114744 Begrænset udbud af etablering af dynamisk indkøbssystem på IP-baseret tryghedsløsning til Viborg Kommune
VisioBox ApS
17010 Forsikring
9748 Kontormøbler
Ærø Kommune
59826 Forløb for en gruppe af ledige borgere, der har andre forhindringer end ledighed 03-01-2021