Procurement plans at Comdia

Name Contract start
Faaborg-Midtfyn Kommune
Begrænset Underhåndsbud af kantudvidelse og forstærkningslag i Årslev 17-05-2021
Tulip, midlertidig anvendelse af bygning 16-04-2021
Frederiksberg Kommune
Udbud af pengeinstitutaftale for Frederiksberg Kommune 01-09-2021
Furesø Kommune
Søndersøskolen - Renovering af toiletter 25-06-2021
Kortlægning af invasive plantearter på kommunale arealer i Furesø Kommune
Jammerbugt Kommune
Energirenovering 2021 - Biersted Skole 14-06-2021
Anlæg af cykelsti langs Thorup Strandvej 10-06-2021
Fjerritslev Genbrugsplads - ændring af afvanding fra haveaffaldsplads 06-04-2021
Kompetencecenter Sjælland ApS
Landinspektørydelser til KompetenceCenter Sjælland 01-07-2021
Udbud af grønt vedligehold til KompetenceCenter Sjælland 01-07-2021
Morsø Kommune
Vask og leje af arbejdsbeklædning 01-06-2022
Forsikringsudbud 01-01-2022
Faciliteter til omlastning og håndtering/styring af mad- og restaffald 01-08-2021
Køretøjer til Bostøtten 01-06-2021
Odense Kommune
Hobby- og beskæftigelsesmaterialer 17-01-2025
Planter og planteservice 15-01-2025
Forbrugsartikler 50.20 08-06-2024
Transport af mad til børnehuse 01-01-2023
Rådgiverydelser til Velfærdens Fundament 01-11-2021
Totalrådgivning til ombygning af H.C. Andersen Skolen 16-08-2021
Den Offentlig Lederuddannelse (DOL)/Diplom i Ledelse (DIL) Grundmoduler - Genudbud April 2021 21-06-2021
Slagelse Kommune
CKE-A 21.148 Motorcross mv. ved Stigsnæs 01-06-2022
CKE-A 21.202 Posthus - Køkken 01-10-2021
CKE-A 19.23.150 Skælskør Rådhus 01-09-2021
CKE-A 21.253 Jobhus- Østre Skole. Ombygning af kontorer på 1. sal og udvidelse af frokoststue på tagetage i hovedentreprise 02-08-2021
CKE-A 21.244- Livsparken Slots Bjergby - Totalentreprise 01-07-2021
CKE-D. 21.37870 Nymarksskolen. Renovering af træ trappe 01-07-2021
CKE-A 19.40.118 Trelleborg - multihus 01-07-2021
CKE-B21(42725) Udskiftning af radiatorer - Tårnborg Skole 18-06-2021
CKE-B 21(42375) - Varmepumpe konvertering - Boeslunde Skole 14-06-2021
CKE-D. 21.37682 Vemmelev skole, Udskiftning af defekt solafskærmning af træ. 04-06-2021
CKE-D. 21.37636 Entreprenørafdelingen, Udskiftning af tegltag til tagpap på gartnerbolig. 04-06-2021
CKE-D. 21.41928 Trestensgården. Maling af udvendig træværk. 04-06-2021
CKE-E 21.59 Belysning - Skovbrynet (41493) 01-06-2021
CKE-D. 21.37624 Tårnborg skole. Udskiftning af tagrender og nedløbsrør. 28-05-2021
CKE-D. 21.37625 Madservice. Maling af vinduer og træværk . 28-05-2021
CKE-D. 21.37632 Børnehave Kildebakken, Alt træværk udendørs trænger til maling. 28-05-2021
CKE-D. 21.37704 Tårnborg skole, Maling af udvendig træværk. 28-05-2021
CKE-A 21.244- Livsparken Slots Bjergby - Rådgivning 18-05-2021
Svendborg Kommune
Genbrugshjælpemidler (Loftlifte m.m.) 01-03-2022
Danskundervisning 01-01-2022
Thisted Kommune
Levering af rottebekæmpelse til Thisted Kommune 01-09-2021
Varde Kommune
Sonde og Ernæring §112
Nedrivning - Lykkebjergvej 56, Varde.
Stomi
Opførelse af off. toilet ved Ølgod Station