Procurement plans at Comdia

Name Contract start
Aalborg Kommune
Tilbudsindhentning vedrørende udførelse af lovpligtigt eftersyn samt reparationer af elevatorer 01-03-2023
Udbud af kontrakt vedr. levering af grov arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj 01-02-2023
EU-udbud vedr. levering af bæredygtige læringsmiljøer til folkeskoler og skolefritidsordninger i Aalborg Kommune 01-01-2023
BoligLiv til hjemløse - ombygning af Svenstrupgård 22-12-2022
Udbud af rammeaftale vedr. levering og montering af gardiner og indvendig solafskærmning til Aalborg Kommune (genudbud) 01-11-2022
Udbud på Rammeaftale, levering af EL bil 01-11-2022
Udbud på Rammeaftale, levering af ost til Madservice Aalborg 17-10-2022
EU-udbud vedrørende levering og montering af gardiner og indvendig solafskærmning til Aalborg Kommune - Cancelled 01-10-2022
EU-udbud vedr. levering af babyudstyr til Aalborg og Brønderslev Kommuner 15-09-2022
Om- og tilbygning af Sofiendalskolen i Aalborg 08-09-2022
EU-udbud af kontrakt vedrørende booking- og tilskudssystem (fritidssystem) - Cancelled 01-09-2022
Vintertjeneste i Aalborg Kommune, Traktorentrepriser 01-09-2022
Vintertjeneste i Aalborg Kommune, Lastbilentrepriser 01-09-2022
Miniudbud på Chromebooks SKI 02.02 05-04-2022
Asfaltarbejder Aalborg Kommune 2022
Udskiftning og opsætning af nye radiatore i gymnastiksal
Ballerup Kommune
Ballerup Bibliotek - Åbning af facade mod Banegårdspladsen 06-02-2023
C. Hardam
Udbud af beskæftigelsesrettede forløb for ledige borgere til Jobcentret i Faaborg-Midtfyns kommune 01-01-2023
Rådgiverydelser til fjernvarmeprojekter for Ringsted Fjernvarme 27-10-2022
Indkøb og levering af Rådgiverydelser til bygningsdel af fjernvarmecentral for Ringsted Fjernvarme 17-10-2022
Egedal Kommune
Fritidscenteret Sødalen, etablering af køkkenventilation 05-08-2019
Faaborg-Midtfyn Kommune
EU-Udbud på drift, Vedlighold og administration af materiel til Vintertjenste 01-06-2021
Begrænset Underhåndsbud af kantudvidelse og forstærkningslag i Årslev 17-05-2021
Favrskov Kommune
Udbud på indkøb af service til institutionskøretøjer til Jysk Fællesindkøb 01-01-2023
Udbud på indkøb og levering af institutionskøretøjer til Jysk Fællesindkøb 01-01-2023
Udbud: Levering af vintertjeneste til Favrskov Kommune 15-09-2022
Udbud: Levering af vintertjeneste til Favrskov Kommune (G) 15-09-2022
Fredensborg Kommune
Udbud af kontrakt om elektronisk låsesystem til borgere i Fredensborg Kommune - Cancelled 01-11-2022
Beskæftigelsesydelser hos anden aktør 01-09-2022
Udbud af kloakservice - genudbud 01-05-2022
Frederiksberg Kommune
Udbud af pengeinstitutaftale for Frederiksberg Kommune 01-09-2021
Furesø Kommune
Jobafklaringsforløb 01-01-2023
Helsingør Kommune
Offentligt udbud af service m.v. på AIA, ADK, TVO, ABA, ABDL og AVA 01-12-2022
Udbud af pladsanvisningssystem 01-11-2022
Holbæk Kommune
Aftale på levering af frokostordning til daginstitutioner 01-04-2021
Jammerbugt Kommune
Test Projekt 28-09-2022
Stationsvej 20 - Indvendig ombygning 05-09-2022
DGI huset Aabybro, varmtvandsbassin 04-07-2022
Indsamling af affald fra husholdninger m.v. i Jammerbugt Kommune i perioden 2022-2027 01-04-2022
Ombygning af omklædning og bad DGI huset Jens Møllersvej 3 Aabybro 01-04-2022
Vedligeholdelse af offentlige vandløb i Jammerbugt Kommune 01-05-2021
Naturgenopretning Aaby Mose vestlige del 20-03-2021
Kolding kommune
Udbud på afhentning af virksomheden Kolding Kommunes erhvervsaffald 01-07-2023
Tolkebistand 2023 01-05-2023
Vejskilte til deltagende kommuner i KomUdbud 01-11-2022
Glatførebekæmpelse til deltagende institutioner i Kolding Kommune 01-11-2022
Genudbud Glatførebekæmpelse til A-ruter i Kolding Kommune 15-10-2022
Dynamisk indkøbssystem til indkøb af arbejdsbiler til Kolding Kommune
Udbud af ad hoc buskørsel gennem dynamisk indkøbssystem
Kompetencecenter Sjælland ApS
Indkøb af polymer til afvanding af slam fra renseanlæg 01-02-2023
EU udbud på Kemikalier til brug på renseanlæg og vandværker for KompetenceCenter Sjælland. 01-12-2022
Prærørsleverancer genudbud 01-12-2022
Lundgreen's Capital
Udbud af pengeinstitutaftale for Brøndby Kommune 01-02-2021
Udbud af kapitalforvaltningsaftale - Brøndby Kommune 01-01-2021
Mariagerfjord kommune
Udbud på forflytningshjælpemidler til Jysk Fællesindkøb 01-11-2022
(2019) Etablering af dynamiske indkøbssystem - legepladser
Morsø Kommune
Daginstitutionsartikler 01-11-2022
Udbud af Vintertjeneste i Morsø Kommune 2022-2024 01-10-2022
Vandløbsvedligeholdelse - genudbud 01-05-2022
NP Advokater
Udbud af varetagelse af lønadministration for IT-Universitetet i København 01-02-2022
Odense Kommune
Madservice 01-07-2023
Pladsanvisningssystem 15-06-2023
Lager og logistik stomi, tværsektorielt 01-06-2023
Sikringsydelser - AIA, ADK og ITV 2023 (ODK) 01-05-2023
Rengøringssystem - Vask og leje af mopper og klude 01-03-2023
Indkøbs-og Kontraktstyringssystem 17-02-2023
Pleje og praktisk bistand 01-01-2023