Procurement plans at Comdia

Name Contract start
Aalborg Kommune
Om- og tilbygning af Sofiendalskolen i Aalborg 08-09-2022
EU-udbud af kontrakt vedrørende booking- og tilskudssystem (fritidssystem) 01-09-2022
Vintertjeneste i Aalborg Kommune, Lastbilentrepriser 01-09-2022
Vintertjeneste i Aalborg Kommune, Traktorentrepriser 01-09-2022
Udbud af rengøring for udvalgte enheder og institutioner i Aalborg Kommune 01-07-2022
Miniudbud på Chromebooks SKI 02.02 05-04-2022
Asfaltarbejder Aalborg Kommune 2022
Udskiftning og opsætning af nye radiatore i gymnastiksal
Egedal Kommune
Fritidscenteret Sødalen, etablering af køkkenventilation 05-08-2019
Faaborg-Midtfyn Kommune
EU-Udbud på drift, Vedlighold og administration af materiel til Vintertjenste 01-06-2021
Begrænset Underhåndsbud af kantudvidelse og forstærkningslag i Årslev 17-05-2021
Favrskov Kommune
Udbud: Levering af vintertjeneste til Favrskov Kommune 15-09-2022
Fredensborg Kommune
Udbud af kontrakt om elektronisk låsesystem til borgere i Fredensborg Kommune 01-11-2022
Beskæftigelsesydelser hos anden aktør 01-09-2022
Udbud af kloakservice - genudbud 01-05-2022
Frederiksberg Kommune
Udbud af pengeinstitutaftale for Frederiksberg Kommune 01-09-2021
Helsingør Kommune
Udbud af pladsanvisningssystem 18-07-2022
Holbæk Kommune
Aftale på levering af frokostordning til daginstitutioner 01-04-2021
Jammerbugt Kommune
DGI huset Aabybro, varmtvandsbassin 04-07-2022
Ombygning af omklædning og bad DGI huset Jens Møllersvej 3 Aabybro 01-04-2022
Indsamling af affald fra husholdninger m.v. i Jammerbugt Kommune i perioden 2022-2027 01-04-2022
Vedligeholdelse af offentlige vandløb i Jammerbugt Kommune 01-05-2021
Naturgenopretning Aaby Mose vestlige del 20-03-2021
Kolding kommune
Udbud af ad hoc buskørsel gennem dynamisk indkøbssystem
Lundgreen's Capital
Udbud af pengeinstitutaftale for Brøndby Kommune 01-02-2021
Udbud af kapitalforvaltningsaftale - Brøndby Kommune 01-01-2021
Morsø Kommune
Opførelse af Omlastehal og tilhørende skur/ladestation 18-07-2022
Kompressionsstrømper 15-06-2022
Kaffe og te samt kaffemaskiner/-automater 01-05-2022
Vandløbsvedligeholdelse - genudbud 01-05-2022
Afsætning af genbrugspladsjern 01-04-2022
Forpagtning af Bybrønden 2022 01-03-2022
NP Advokater
Udbud af varetagelse af lønadministration for IT-Universitetet i København 01-02-2022
Odense Kommune
Lager og logistik stomi, tværsektorielt 01-06-2023
Pleje og praktisk bistand 01-01-2023
Daglige bankforretninger 01-10-2022
Computere og tilbehør Delaftale 1 SKI 50.40 06-09-2022
Vikarydelser vedrørende rengørings- og køkkenpersonale 01-09-2022
Flytteforretninger (KomUdbud) 01-09-2022
Udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr 30-06-2022
Storkøkkenudstyr Isenkram og Køkkenmaskiner (SKI) 01-04-2022
Fødevare til mindre arbejdspladser i Odense Kommune 01-10-2021
Madservice 01-12-2019
PROCESSIO ApS
Nye gummistøvler
Rebild Kommune
Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Rebild Kommune 01-05-2023
Udbud levering af vask- og lejeordning af beklædning til Rebild Kommune 01-12-2022
Udbud på indkøb af 2-hjulede og 4-hjulede affaldsbeholdere 01-07-2022
JYFI udbud af Gadefejning og tømning af vejbrønde 01-04-2022
SamAqua
Indkøb af affaldsbeholdere med hjul og låg 28-11-2022
Udbud af polymer til slamafvanding 01-11-2022
Kørsel med affaldscontainere fra tre genbrugsstationer i Odense 01-11-2022
Udbud af afsætning af husholdningsplast med mad- og drikkekartoner 01-09-2022
Udbud på levering af fuldt nedgravede affaldsbeholdere 08-07-2022
Slagelse Kommune
CKE-A 19.34-2 Nyt 50-meters bassin Slagelse svømmehal - Vandbehandling (bassin, bygning og ventilation udbydes i egne entrepriser) 01-09-2022
CKE-A 19.34-2 Nyt 50-meters bassin Slagelse svømmehal - Ventilationsanlæg (bassin, bygning og vandbehandlingudbydes i egne entrepriser) 01-09-2022
CKE-A 19.34-2 Nyt 50-meters bassin Slagelse svømmehal - Bygning (bassin, vandbehandling og ventilation udbydes i egne entrepriser) 01-09-2022
CKE-A 19.34-2 Nyt 50-meters bassin Slagelse svømmehal - Bassinleverance 25x50 meters bassin (bygning, vandbehandling og ventilation udbydes i egne entrepriser) 01-09-2022
CKE-D 22.44634 TOFTEN, Holbækvej 16 TAKST Udlejning. Udskiftning af døre /vinduer i tilbygning 01-08-2022
CKE-E 22.42379 Varmepumpe konvertering - Børnehuset ved Storebæltsvej (VVS) 01-08-2022
CKE-D 22.45120 Administration, Torvegade 15. Udskiftning af betonoverdække - til let tag. (MUR,TØM)(Plan2022) 25-07-2022
CKE-D 22.37559 Midgård, Skolegade 8. Nye vinduer begge bygninger 06-07-2022
CKE-A 22.xxx Nedrivning af Salthal, Slagelse 04-07-2022
CKE-D 22.45150 Vemmelev skole, Skolevej 2. Renovering af tagrender (VVS) 02-07-2022
CKE-D 22.45013 Norvænget Beskyttede boliger, Norvænget 2-40. Udskiftning af facade vinduespartier mod vest (TØM) 01-07-2022
CKE-A 22.277 Rosenkildeparken - Spildevand - Rådgiver Forundersøgelse og Akutte problemer 01-07-2022
CKE-A 22.274 Forbedring af brandsikkerheden Quistgården Møllebjergvej 12, Korsør 22-06-2022
CKE-A 22.275 Forbedring af brandsikkerheden på Møllebakken Plejecenter, Borgbjergvej 5, Boeslunde 21-06-2022
CKE-A 22.044 Rendeudgravning og placering af tre nye kuppelriste (Anlæg) 17-06-2022
CKE-D 22.44932 Tårnborg skole, Tjærebyvej 1. Maling af stål gelænder samt rep. af huller i armeret betonplade ved balkon til lederkontor (MAL, MUR) 15-06-2022
CKE-D 22.45105 Skælskør Rådhus, Næstvedvej 15. Algebehandling/rensning af facade ved tagnedløb samt gennemgang af tagnedløb for utætheder (TAGRENS) 15-06-2022
CKE-D 22.44931 Tårnborg skole, Tjærebyvej 1. Maling af træterrasse og udskiftning af rådne brædder samt maling af udestue (MAL, TØM) 15-06-2022
CKE-D 22.45148 Vemmelev skole, Skolevej 2. Udskiftning af defekte facade eternitplader (TØM) 15-06-2022
CKE-D 22.45103 Baggesensskolen, Birchnersgade 1. Rep./udskiftning af trappefliser (MUR) 08-06-2022
CKE-D 22.45149 Vemmelev skole, Skolevej 2. Algebehandling af tagpaptag på skuret plan (TAGRENS) 06-06-2022
CKE-D 22.44858 Antvorskov skole, Sejerøvej 1. Rep af tagrender M-bygning/SFO 1(BLIK/TØM) 01-06-2022
CKE-D 22.44738 Slagelse svømmehal, Antvorskov Alle 133. Udskiftning af dobbelt Alu/Alu dør ved personaleindgang og kld. dør 01-06-2022
CKE-D 22.44936 Kirkeskovskolen, Næstved landevej 632, Leaset. Udskiftning af gulvbelægning i vindfang og toiletter på 1. sal (GULVMAND) 27-05-2022
CKE-D 22.44732 VASAC Industrivej 7 TAKST. Gennemgang af tag på skur 08-04-2022
Svendborg Kommune
Filippahuset - Nedbrydning 09-07-2020
The Regional Data Hub
Scaling - optimization of the use of space in municpal buildings 01-05-2020
Thisted Kommune
Levering af helt eller delvist nedgravede affaldsbeholdere samt affaldsbeholdere til krantømning over jord til Thisted Kommune 2022 01-06-2022
Tilbudsindhentning på bankforretninger til Thisted Kommune 16-03-2022
Genudbud på levering af hjemmeplejebiler samt service- og vedligeholdelsesaftale til Thisted Kommune 21-01-2022
Udbud af vintervedligeholdelse i Thisted Kommune 01-10-2021
EU-udbud af vask og leje af beklædning til Thisted Kommune 01-10-2021
Varde Kommune
Redskabbærer
Jacobi Specialskoledel
Næsbjerg Skole - ombygning
Lunden - renovering af varmtvandsbassin
Nørre Nebel Kulturhus & Kombibibliotek
Medborgerhuset Varde - kloakering
Krydsombygning Porsmosevej/Strandvejen, Henne
ESDH-system
Færdselstavler
Dentalprodukter
Vesthimmerlands Kommune
Cykelbro Simested å-dal 12-11-2018
Renovering af molebro øst for "den hvide bro" 17-09-2018
Rønbjerg spuns 01-08-2018
VisioBox ApS
Forsikring
Kontormøbler
Ærø Kommune
Forløb for en gruppe af ledige borgere, der har andre forhindringer end ledighed 03-01-2021