Procurement plans at Comdia

ID Name Contract start
Aalborg Kommune
146050 EU-udbud af kontrakt vedr. levering af forsikringsmæglerydelser til Aalborg Kommune 01-02-2024
151800 EU-udbud af kontrakt vedr. levering af opsætning og service på rottespærre på regionale, kommunale og private institutioner i Aalborg Kommune 01-01-2024
151610 EU-udbud af rammeaftale vedrørende Sprogtolkning til Aalborg Kommune 01-01-2024
148554 EU-udbud af kontrakt vedrørende liggende patienttransport af ikke behandlingskrævende borgere og forflytninger af borgere ved fald i eget hjem til 10 Nordjyske Kommuner 01-01-2024
143133 Udbud på Rammeaftale vedrørende Levering af fødevarer til Madservice Aalborg fordelt på 2 delaftaler. (Genudbud) 01-10-2023
147848 Udbud af koncession om opstilling og udlejning af elløbehjul i Aalborg Kommune 01-10-2023
147446 EU-udbud af kontrakt vedrørende helhedsorienteret jobrettet forløb 01-10-2023
136967 Udbud på Rammeaftale vedrørende Levering af fødevarer til Madservice Aalborg fordelt på 2 delaftaler. 01-09-2023
145044 Tilbudsindhentning vedrørende leje af medicindispenser til dosispakket medicin til Aalborg Kommune 01-09-2023
144362 EU-Udbud på Chromebooks 2023 21-07-2023
138037 Nytorv område 4 16-05-2023
125503 EU-udbud af kontrakt vedrørende booking- og tilskudsløsning (fritidsløsning) 01-03-2023
125234 Udbud af mikromobilitet i Aalborg Kommune - Cancelled 01-03-2023
116934 EU-udbud vedr. levering af bæredygtige læringsmiljøer til folkeskoler og skolefritidsordninger i Aalborg Kommune 01-01-2023
119460 BoligLiv til hjemløse - ombygning af Svenstrupgård 22-12-2022
116679 Udbud på Rammeaftale, levering af EL bil 01-11-2022
111255 Udbud på Rammeaftale, levering af ost til Madservice Aalborg 17-10-2022
104921 Om- og tilbygning af Sofiendalskolen i Aalborg 08-09-2022
107623 Vintertjeneste i Aalborg Kommune, Traktorentrepriser 01-09-2022
107621 Vintertjeneste i Aalborg Kommune, Lastbilentrepriser 01-09-2022
106217 Miniudbud på Chromebooks SKI 02.02 05-04-2022
134875 Limfjordsbroen, Betonarbejder - Klappiller
137109 AK Belysning Entreprenøropgaver, Aalborg Kommune 2023 - 2026
82948 Udskiftning og opsætning af nye radiatore i gymnastiksal
Aarhus Kommune
153223 Levering af stationære personløftere og løftesejl til stationære- og mobile personløftere 01-02-2024
148230 Udbud af planlægningsløsning til Aarhus Kommunes pædagogiske personale på 0-18 års området 05-01-2024
152000 Levering af beskæftigelsesindsatser til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere - personlig jobformidling 01-01-2024
154472 Levering af grundejerbetalt renholdelse af gågader i Aarhus Midtby 01-01-2024
137267 Udbud af kontrakt vedrørende system til elektronisk børnejournal 01-01-2024
139319 Ernæringspræparater og remedier - KomUdbud 01-12-2023
150244 Vikarydelser til pædagogområdet samt til køkken og kantine, rengøring og teknisk service 01-12-2023
147702 Opsætning af offentlige ladepunkter på kommunalt areal og vejarealer i Aarhus Kommune 01-12-2023
137107 Levering af senge med ind- og udstigningsfunktion i siden og indstillelige plejesenge med lav liggefladehøjde over gulv 01-11-2023
150243 Levering af vejskilte og tilhørende jernvarer til Entreprenørenheden 01-11-2023
138553 Levering af rengøringsydelser til 10 lokalbiblioteker 01-11-2023
140549 Opsætning af offentlige ladepunkter på kommunalt areal og vejarealer i Aarhus Kommune - Cancelled 01-11-2023
145464 Levering af Strømpepåtagere og -aftagere 01-10-2023
139587 Udbud af kompressionshjælpemidler - Cancelled 01-10-2023
142444 Udbud på levering af dynamiske tavler til Aarhus Kommune, Teknik & Miljø - Cancelled 01-10-2023
144351 Levering af salt til glatførebekæmpelse 01-10-2023
148855 Levering af dynamiske tavler til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Genudbud 01-10-2023
149873 Skadedyrsbekæmpelse 01-10-2023
145042 Levering af Tekniske Rådgivningsydelser, Erhvervspark Harlev Nord, Byggemodning 30-09-2023
149481 Indendørs affaldssorteringsbeholdere 10-09-2023
137665 Levering af virksomhedsrettede forløb til dagpengemodtagere/jobparate kontanthjælpsmodtagere med en videregående uddannelse 01-09-2023
135214 Levering af virksomhedsrettede forløb til aktivitetsparate over 30 år 01-09-2023
134422 Virksomhedsrettede forløb til dagpengemodtagere/jobparate kontanthjælpsmodtagere med en videregående uddannelse - Cancelled 01-09-2023
139074 Genudbud: Moduler i offentlig ledelse på diplomniveau til ledere i Aarhus Kommune (Den fælles lederuddannelse: DOL) 01-08-2023
138547 Udbud af levering af vask og leje af beklædning til medarbejdere i Tandplejen, kantiner og sundhedspersonalet i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 01-08-2023
142486 Levering af skovdrift 01-08-2023
144346 Levering af rådgiverydelser til Mynsam-programmet 01-08-2023
137890 Moduler i offentlig ledelse på diplomniveau til ledere i Aarhus Kommune (Den fælles lederuddannelse: DOL) - Cancelled 01-08-2023
133921 Levering af inkontinensbleer og fikseringsbukser 01-08-2023
134183 Udbud af Aarhus Kommunes revisionsopgaver 01-07-2023
141552 Skadedyrsbekæmpelse - Cancelled 01-07-2023
127609 Udbud af ortoser 01-07-2023
137911 Udbud af Engholmvej, Lisbjerg - anlægsarbejder 01-07-2023
131554 Trykaflastende skummadrasser, tryksårsforebyggende madrasser og forflytningsplatforme med sæde 01-05-2023
136109 Levering af traktorer og redskabsbærer til Teknik & Milljø 01-05-2023
133367 Udbud af tømning af rendestensbrønde i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø 01-05-2023
134180 Fremtidens Takeaway-system 01-05-2023
134021 Udbud af maskinfejning i Aarhus Kommune 01-05-2023
132402 Udbud af levering af buslæskærme ifm. busstoppesteder 01-04-2023
133029 Genudbud af service og reparation af køretøjer i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Entreprenørenheden 01-04-2023
127608 Udbud af service og reparationer af køretøjer i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Entreprenørenheden 01-03-2023
130389 Levering af containere øvelsesby - Genudbud 01-03-2023
127607 Udbud af bortskaffelse af vejsand fra depot i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø 01-03-2023
127384 Levering af containere øvelsesby - Cancelled 01-02-2023
125108 Håndværkerydelser mellem 300.000 og 1 mio. kr.
132237 Dynamisk Indkøbssystem - Rengøringsydelser
126953 Datakvalitetsanalyser og leverancer
126346 Dynamisk Indkøbssystem - Elevatorydelser
126344 Dynamisk Indkøbssystem - Sikringsydelser
135476 Glarmesterarbejde
140439 Asfaltarbejder i Aarhus Kommune
126347 Dynamisk Indkøbssystem - Møbler og Indretning
129623 Dynamisk indkøbssystem - Levering af frokostmåltid til dagtilbud i Aarhus Kommune
Ballerup Kommune
125748 Egely plejehjem 02-01-2023
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
150755 Udbud af afholdelse af ErhvervsPhD-programmets ErhvervsPhD-kursus 01-01-2024
Billund Kommune
133025 Levering af papiraffaldssække og køkkenposer til Billund Kommune 01-09-2023
Brønderslev Kommune
134726 Danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl. 01-08-2023
C. Hardam
152954 Elbusser til Tradium og Amu Nordjylland 01-01-2024
145101 Tømningsordning - Envafors 01-01-2024
140951 Rådgiverydelser for ​Separatkloakering af Balstrupvej mv. ​til Ringsted Forsyning 18-07-2023
126952 Odsherred Forsyning - Nyt domicil 29-03-2023
Egedal Kommune
5230 Fritidscenteret Sødalen, etablering af køkkenventilation 05-08-2019
Esbjerg Kommune
151398 Udbud af gummihjulslæsser 01-08-2024
152576 Udbud af skolekørsel og anden rutekørsel til Børn og Kultur (genudbud) 01-08-2024
152582 Genudbud: Udbud på indkøb og levering af betonvarer, brøndgods og PVC til Esbjerg Kommune 01-02-2024
151112 Udbud af grov arbejdsbeklædning - Cancelled 01-02-2024
153837 Indkøb og levering af vaskeservietter og -handsker til Esbjerg Kommune 01-12-2023
Faaborg-Midtfyn Kommune
128302 Øhavsskolen, Uglen, Faaborg. Etape 2, faglokaler. Entreprenørudbud 01-01-2024
128293 Eventyrhuset Børnehus. Ryslinge. Tilbygning - Entreprenørudbud 01-01-2024
128297 Renovering af idrætshaller 2023. Entreprenørudbud 01-07-2023
128298 Montagen, Kværndrup. Flere varmekilder 01-04-2023
128294 Lysanlæg på boldbaner og idrætsanlæg 2023. Rådgiverudbud 01-01-2023
128296 Renovering af idrætshaller 2023. Rådgiverudbud 01-01-2023
FACTOR INSURANCE BROKERS A/S
148026 Forsikringsaftaler for Gladsaxe Kommune 01-01-2024
Favrskov Kommune
136112 Hadsten – Nyt Plejecenter - Plejeboliger med tilhørende servicearealer og kommunale fællesarealer - Totalentreprise 01-03-2024
148315 Udbud af revisionsydelser til Favrskov Kommune 01-01-2024
141633 Udbud af forpagtningsaftale vedr. Cafe i Hadsten Kulturhus Sløjfen 01-10-2023
128727 Udbud på levering af skadeservice til Jysk Fællesindkøb 01-04-2023
127871 Udbud af kørebaneafmærkning til Favrskov Kommune 01-03-2023
124498 Udbud - 4. stk. Ladestandere (Hurtigladere) i Favrskov Kommune 15-12-2022
114608 Udbud: Levering af vintertjeneste til Favrskov Kommune (G) 15-09-2022
110576 Udbud: Levering af vintertjeneste til Favrskov Kommune 15-09-2022
Fredensborg Kommune
151201 Udbud af kaldeanlæg og adgangskontrolsystem 01-02-2024
151200 Udbud af Bygherrerådgivning til Fremtidens Dagtilbud 15-01-2024
147993 Genudbud - Etablering og drift af Lynladerpark i Fredensborg Kommune 27-10-2023
Fredericia Kommune
136494 Krydsombygning Treldevej - Heerupsvej 11-04-2023
Frederiksberg Kommune
76651 Udbud af pengeinstitutaftale for Frederiksberg Kommune 01-09-2021
Furesø Kommune
152412 Anlæg af 3 cykelparkeringer i Farum 01-10-2023
Halsnæs Kommune
139347 Offentlig annoncering vedr. opsætning og drift af offentlige tilgængelige ladefaciliteter på kommunale arealer i Halsnæs Kommune - Cancelled 01-08-2023
140785 Offentlig annoncering vedr. opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladefaciliteter på kommunale arealer i Halsnæs Kommune 01-08-2023
139592 Offentlig annoncering vedr. forpagtningsaftale for biografen Kosmorama i Halsnæs Kommune - Cancelled 01-06-2023
Helsingør Kommune
147410 Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning 13-11-2023
148221 Offentligt EU-udbud af leveringsaftale på servere 01-11-2023
Holbæk Kommune
61530 Aftale på levering af frokostordning til daginstitutioner 01-04-2021
Jammerbugt Kommune
150766 Rengøringsudbud 2023 01-01-2024
149110 Revisionsydelser til Jammerbugt Kommune og Rebild Kommune 01-01-2024
114346 Stationsvej 20 - Indvendig ombygning 05-09-2022
111827 DGI huset Aabybro, varmtvandsbassin 04-07-2022
104569 Ombygning af omklædning og bad DGI huset Jens Møllersvej 3 Aabybro 01-04-2022
83301 Indsamling af affald fra husholdninger m.v. i Jammerbugt Kommune i perioden 2022-2027 01-04-2022
58675 Vedligeholdelse af offentlige vandløb i Jammerbugt Kommune 01-05-2021
68116 Naturgenopretning Aaby Mose vestlige del 20-03-2021
K. Thomsen Udbudsrådgivning
152795 Delivery of martime simulators 17-11-2023
146667 Udbud af koordinatorfunktion hos LAG Fanø-Varde 01-09-2023
139354 Udbud af koordinatorfunktion hos LAG Sønderborg-Aabenraa 05-06-2023
Kolding kommune
152416 Indkøbsaftale på etablering og drift af ladestandere for Kolding Kommune 01-05-2024
145949 Køb af grov arbejdsbeklædning - KomUdbud - Juni 2023 01-12-2023
116942 Dynamisk indkøbssystem til indkøb af arbejdsbiler til Kolding Kommune
107786 Udbud af ad hoc buskørsel gennem dynamisk indkøbssystem
Kompetencecenter Sjælland ApS
130514 Brøndgods 15-05-2024
153468 Forbrugsafregningssystem til KompetenceCenter Sjælland genudbud 29-01-2024
130479 Nyttiggørelse/bortskaffelse af biogødning og slam 01-01-2024
147411 Spildevandspumper, reservedele og tilkøb til spildevandspumper 01-09-2023
Lundgreen's Capital
143183 Roskilde - udbud af pengeinstitutforretninger 01-01-2024
48553 Udbud af pengeinstitutaftale for Brøndby Kommune 01-02-2021
52901 Udbud af kapitalforvaltningsaftale - Brøndby Kommune 01-01-2021
Mariagerfjord kommune
151283 EU-Udbud på håndtering af småt haveaffald samt afsætning af kompost til Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser 01-02-2024
150768 Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. til Mariagerfjord Kommune 01-01-2024
153701 EU-udbud på indkøb og levering af Chromebooks til Mariagerfjord Kommune 20-11-2023
140430 Udbud af gadebelysning til Mariagerfjord Kommune 01-10-2023
148007 EU-Udbud af vintertjenester (Genudbud) 01-09-2023
144222 EU-Udbud af vintertjenester 01-09-2023
115021 (2019) Etablering af dynamiske indkøbssystem - legepladser
Middelfart Kommune
122639 EU-udbud af rammeaftaler vedrørende håndværkerydelser til Middelfart Kommune 01-05-2023
132716 EU-Udbud af rammeaftale vedrørende istandsættelse af til-og fraflytninger af boliger til Middelfart Kommune 01-05-2023
Morsø Kommune
146043 Asfaltslidlag 2023 07-07-2023
Novafos
152211 Udbud af indkøb og levering af Brøndgods 04-12-2023
152005 Udbud af PE-tankanlæg 21-11-2023
133468 Rammeaftale om pumpestationer 01-08-2023
146161 Oprettelse af et dynamisk indkøbssystem til foringer på regn- og spildevandsrør hos Novafos A/S
126366 Dynamisk indkøbssystem på TV- og spuleopgaver
NP Advokater
146198 Udbud af Antvorskov Vandværk 07-05-2024
144357 Udbud af teknisk rådgivning for Frølunde Fed II 01-11-2023
148319 Udbud af drikkevandsanalyser 01-10-2023
132597 Udbud af kantinedrift 01-08-2023
122754 Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende specialkørsel for LAVUK 01-01-2023
89414 Udbud af varetagelse af lønadministration for IT-Universitetet i København 01-02-2022
Odense Kommune
108363 Service og vedligehold af Odins Bro 01-02-2024
150104 Håndværkerydelser 2024 01-02-2024
103344 Sundhedsvikarydelser - 2. leverandør 01-12-2023
73585 Indkøb af affaldsløsninger 01-12-2023
88399 Fødevarer til mindre arbejdspladser i Odense Kommune 01-12-2023
151214 Totalrådgivning - Nord- og Vestdige Seden Strandby (Rådgivningsydelser) 01-12-2023
86891 Madservice 01-07-2023
3598 Beskæftigelsessystem 15-06-2023
38877 Pleje og praktisk bistand 01-01-2023
Odense Renovation
146044 1 stk. teleskoplæsser 04-08-2023
146204 2 stk. el-gaffeltrucks 04-08-2023
140948 1 stk. 100% el-dreven kranbil med kroghejs 13-06-2023
140946 1 stk. 100% el-dreven skraldebil 12-06-2023
Rebild Kommune
138956 Udbud på indkøb og levering af beskæftigelsesmaterialer til Jysk Fællesindkøb 01-02-2024
SamAqua
154688 EU-udbud vedr. containerkørsel fra genbrugsstationer for NFS Renovation A/S 01-04-2024
150744 Indsamling af affald 01-03-2024
152794 Udbud på miljøanalyser til Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø 01-01-2024
154438 Udbud af Landinspektørydelser 01-01-2024
154336 Indkøb af eldrevet komprimatorbil til Svendborg Affald A/S 01-01-2024
153455 Leverance af præisolerede fjernvarmerør og komponenter - Kerteminde Forsyning - Varme A/S 01-01-2024
151432 Udbud af Mindre drifts- og anlægsopgaver inden for vand- og kloakforsyning til Provas 01-01-2024
153244 TV-inspektion og spuling samt relaterede opgaver 01-01-2024
150428 Udbud af Revisionsydelser 01-01-2024
152213 Udbud på etablering og renovering af fjernvarmeledninger - Kerteminde Varme A/S 01-01-2024
144409 Udbud af polymer til slamafvanding til Søndersø renseanlæg 15-11-2023
148910 Udbud af modtagelse og behandling affaldsfraktion (Vinduer med og uden ramme, gips, rent træ, beton og tegl, porcelæn og sanitet) 01-10-2023
148012 Udbud af modtagelse og behandling affaldsfraktion (Mineraluld, Madrasser, Imprægneret træ, Flasker og glas, Jern og metal) 01-10-2023
144403 Udbud på nedgravede affaldsbeholdere 01-10-2023
137114 Udbud af polymer til slamafvanding til Ejby Mølle renseanlæg og Søndersø renseanlæg 01-09-2023
Servia
152013 60/10 kV transformere 01-03-2024
153458 Kabler og elforsyningskomponenter 01-02-2024
153466 Indkøb af 2 x Shunt Reaktorspoler 01-02-2024
152528 Behandling og afsætning af fraktionerne Beton, Tegl og Mursten 01-01-2024
148017 Projektering og etablering af 60/10 kV stationer 01-01-2024
150949 Indkøb af elektricitet til nettab for Hammel Elforsyning Net A/S 01-01-2024
154499 Køb og annullering af oprindelsesgarantier for vedvarende energi 01-12-2023
152014 Køb og annullering af oprindelsesgarantier for vedvarende energi 01-11-2023
Skanderborg Kommune
151402 Udbud af revisionsydelser til Skanderborg Kommune 01-01-2024
145029 Totalrådgivning vedrørende opførelse af ny daginstitution i Stilling 25-09-2023
124003 Drift af hjælpemiddeldepot 01-09-2023
130385 Totalrådgivning vedrørende renovering af Veng Skole 24-03-2023
128704 Totalrådgivning vedrørende opførelse af ny daginstitution i Stjær 07-03-2023
116824 Udvidelse og ombygning af Hørningskolen 16-09-2022
112674 Udvidelse og ombygning af Hørningskolen - Cancelled 19-08-2022
Slagelse Kommune
154698 KE-D23 (46754) Hulmursisolering af Krænkerupvej 54, Havrebjerg 13-11-2023
154693 KE-D23 (46756) Hulmursisolering af Næstved Landevej nr. 626, 628 og 630, Rude. 13-11-2023
153816 CKE-D 23.46016 RESC, Slagelse Landevej 9, 4220 Korsør - Udskiftning af Vinduer 06-11-2023
153472 CKE-B23 (46745) Hulby Møllegård - konvertering til varmepumper luft/vand 03-11-2023
95218 CKE-A 22.275 Forbedring af brandsikkerheden på Møllebakken Plejecenter, Borgbjergvej 5, Boeslunde - Udførelse 22-05-2023
Svendborg Kommune
153693 Fersk kød (Det gode madhus I/S) 01-02-2024
141632 EU-udbud på levering af vintertjenester til Svendborg Kommune 01-08-2023
128038 Lovpligtig kommunal rottebekæmpelse til Svendborg Kommune 01-04-2023
The Regional Data Hub
18327 Scaling - optimization of the use of space in municpal buildings 01-05-2020
Thisted Kommune
125950 Udbud af specialkørsel i Thisted Kommune 01-08-2023
129368 Tilbudsindhentning af kommunale begravelser og bisættelser 01-02-2023
112399 Udbud af Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt Social- og Bocenter 15-07-2022
113092 Prækvalifikation - Arkitekt til indbudt konkurrence (Totalrådgiver) 01-07-2022
99114 Tilbudsindhentning på bankforretninger til Thisted Kommune 16-03-2022
87719 Genudbud på levering af hjemmeplejebiler samt service- og vedligeholdelsesaftale til Thisted Kommune 21-01-2022
84985 EU-udbud af vask og leje af beklædning til Thisted Kommune 01-10-2021
83888 Udbud af vintervedligeholdelse i Thisted Kommune 01-10-2021
Varde Kommune
152610 Udbud på vinduespolering 01-01-2024
141413 Udbud Forsikringer 01-01-2024
135074 Ventilationsservice 04-04-2023
123597 Etablering og drift af ladestandere i Varde Kommune 01-01-2023
128985 Brorsonskolen Varde - nedrivning
138688 Bankforretninger
147414 Dynamisk indkøbssystem på køretøjer
133923 Snedkervej 8, Varde - salthal, vaskeplads og belægningsarb.
Vejen Kommune
147689 EU-Udbud af Børneadministrationssystem til Vejen Kommune 01-05-2024
140350 Vintertjeneste 15-10-2023
128539 Udbud af Legetøj og Institutionscykler til Sydjysk Kommuneindkøb 01-09-2023
133929 Loftlifte 01-05-2023
133928 Udbud af Arbejds- og ståstøttestole 01-05-2023
129639 Loftlifte - Cancelled 01-04-2023
129640 Arbejds- og ståstøttestole - Cancelled 01-04-2023
113131 Ortopædisk Fodtøj - Cancelled 01-03-2023
129638 Ortopædisk Fodtøj - Cancelled 01-03-2023
115240 Offentlige ladestandere 01-10-2022
151600 Askov - Hævet flade
140655 Udbud Overfladebehandling 2023, Vejen Kommune
Vesthimmerlands Forsyningsservice
147933 EU-udbud - Afhentning, behandling og afsætning af pap, papir og husstandsindsamlet metal fra Renovest A/S 15-09-2023
146039 EU-udbud på Levering af plastposer til madaffald til Renovest A/S 15-09-2023
Vesthimmerlands Kommune
2905 Cykelbro Simested å-dal 12-11-2018
2886 Renovering af molebro øst for "den hvide bro" 17-09-2018
3348 Rønbjerg spuns 01-08-2018
Viborg kommune
144798 EU-udbud på poser til mad- og tekstilaffald 01-11-2023
114744 Begrænset udbud af etablering af dynamisk indkøbssystem på IP-baseret tryghedsløsning til Viborg Kommune
VisioBox ApS
17010 Forsikring
9748 Kontormøbler
Ærø Kommune
59826 Forløb for en gruppe af ledige borgere, der har andre forhindringer end ledighed 03-01-2021