Procurement plans at Comdia

Name Contract start
Faaborg-Midtfyn Kommune
1000Fryd Tilbygning - Entreprenørudbud 10-05-2021
Botilbud Korinth - renovering. Entreprenørudbud 03-05-2021
Børnehuset Klatretræet - nyt krybeskur. Entreprenørudbud 03-05-2021
Nedrivning af ejendomme. Entreprenørudbud 03-05-2021
Den kommunale hjemmepleje - ombygning. Entreprenørudbud 03-05-2021
Plejehjemmet Nørrevænget. Entreprenørudbud 03-05-2021
Symfonien - om- og tilbygning. Entreprenørudbud 03-05-2021
Myretuen - ombygning. Entreprenørudbud 03-05-2021
Toppen - ombygning til daginstitution. Entreprenørudbud. 03-05-2021
Carl Nielsen skolen - tilbygning. Entreprenørudbud 03-05-2021
Kahytten - om- og tilbygning. Entreprenørudbud 03-05-2021
Espe skole - renovering af håndværk- og designlokale. Entreprenørudbud 03-05-2021
Tre Ege Skole, afd. Ryslinge - ombygning. Entreprenørudbud 03-05-2021
Boldbanelysanlæg - vedligehold og renovering. Entreprenørudbud 03-05-2021
Årslev - udvikling af ny bydel. Entreprenørudbud 03-05-2021
Renovering af idrætshaller. Entreprenørudbud 03-05-2021
Årslev - udvikling af bymidten. Entreprenørudbud 03-05-2021
Øhavsskolen afd. Uglen, ombygning. Entreprenørudbud. 03-05-2021
Plejehjemmet Nørrevænget. Rådgiverudbud 15-01-2021
Tre Ege Skole, afd. Ryslinge - ombygning. Rådgiverudbud 15-01-2021
Øhavsskolen afd. Uglen, ombygning. Rådgiverudbud 15-01-2021
Kahytten - om- og tilbygning. Rådgiverudbud 15-01-2021
Guldhøj - elevator. Rådgiverudbud 15-01-2021
Carl Nielsen skolen - tilbygning. Rådgiverudbud 15-01-2021
Guldhøj - elevator. Entreprenørudbud 15-01-2021
Fredericia Kommune
31-75 Bülows kaserne - ombygning nordfløj 21-12-2020
Jammerbugt Kommune
Dentalprodukter 01-04-2023
Udbud af Hobby- og beskæftigelsesmaterialer - GENUDBUD 01-04-2021
Oprensning og vedligeholdelse af dybdeforholdene i sejlrender, og indsejlinger, til Attrup- og Haverslev lystbådehavne 15-02-2021
Transformation af Brovst Bymidte 04-01-2021
Lundgreen's Capital
Udbud af pengeinstitutaftale for Brøndby Kommune 01-02-2021
Udbud af kapitalforvaltningsaftale - Brøndby Kommune 01-01-2021
Morsø Kommune
Brændstof til Feggesundfærgen og egne tanke 01-04-2021
Tandregulering af børn og unge under 18 år 01-01-2021
Mobiltelefoner til Hjemmeplejen 18-12-2020
Odense Kommune
ABA Inspektion (KomUdbud) 01-01-2025
ABA (KomUdbud) 01-01-2025
Vintertjeneste 01-09-2024
Biblioteksmaterialer - SKI 11-10-2022
Totalentreprise af nyt bo- og dagtilbud til Autiser 06-07-2021
Byggemarkeder 01-04-2021
Slagelse Kommune
CKE-A 19.41 Højvandssikring af Korsør bymidte 10-07-2023
Hvilebjergsskolen 06-04-2021
CKE-A 20.14 Entreprise-udbud (hoved- eller fag-) Ny DGNB-certificeret daginstitution "Skovsøbakken" mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse 02-03-2021
Marievangskolen 03-01-2021
Nymarkskolen, Slagelse 03-01-2021
CKE-A 20.04 - Loppen på Broskolen 07-12-2020
Svendborg Kommune
Tolkning 01-01-2022
Faglokaler Tved skole 27-06-2021
Flytning af eksisterende pavillon og opsætning af 2 nye på Tved skole. 01-03-2021
Thisted Kommune
Udbud af ejendomsmæglerydelser i forbindelse med salg af Thisted Kommunes bygninger 01-01-2021
Varde Kommune
Nedrivning - del af Ansager Skole
Nedrivning - tidligere beboelsesejendom Bredgade 57 i Alslev
Udlicitering Tandregulering
Ladbiler til Materielgården
Nørre Nebel Kulturhus & Kombibibliotek
Ærø Kommune
Facilitering af værdiproces på Marstal Skole