Procurement plans at Comdia

ID Name Contract start
Aalborg Kommune
151211 EU-udbud vedrørende levering af måtter til Aalborg og Brønderslev Kommuner 01-09-2024
151210 EU-udbud af rammeaftale vedr. vask, leje og servicering af måtter til Aalborg og Brønderslev Kommuner samt Nordjyllands Beredskab - Cancelled 01-09-2024
198254 EU-udbud af rammeaftale vedr. vask, leje og servicering af måtter til Aalborg og Brønderslev Kommuner samt Nordjyllands Beredskab 01-09-2024
156898 Udbud af udkørsel og levering af mad produceret af Madservice Aalborg 01-07-2024
156377 EU-udbud af rammeaftale vedrørende kørestole 01-05-2024
156614 EU-udbud af vinduespolering til udvalgte enheder i Aalborg Kommune 01-04-2024
151800 EU-udbud af kontrakt vedr. levering af opsætning og service på rottespærre på regionale, kommunale og private institutioner i Aalborg Kommune 01-01-2024
151610 EU-udbud af rammeaftale vedrørende Sprogtolkning til Aalborg Kommune 01-01-2024
147848 Udbud af koncession om opstilling og udlejning af elløbehjul i Aalborg Kommune 01-10-2023
138037 Nytorv område 4 16-05-2023
125234 Udbud af mikromobilitet i Aalborg Kommune - Cancelled 01-03-2023
116934 EU-udbud vedr. levering af bæredygtige læringsmiljøer til folkeskoler og skolefritidsordninger i Aalborg Kommune 01-01-2023
119460 BoligLiv til hjemløse - ombygning af Svenstrupgård 22-12-2022
104921 Om- og tilbygning af Sofiendalskolen i Aalborg 08-09-2022
107623 Vintertjeneste i Aalborg Kommune, Traktorentrepriser 01-09-2022
107621 Vintertjeneste i Aalborg Kommune, Lastbilentrepriser 01-09-2022
181987 Asfaltarbejder Aalborg Kommune 2024
134875 Limfjordsbroen, Betonarbejder - Klappiller
82948 Udskiftning og opsætning af nye radiatore i gymnastiksal
Aarhus Kommune
171473 Udbud af e-rekrutteringssystem til Aarhus Kommune (genudbud) 01-03-2025
190700 Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 01-08-2024
169925 Levering af specialkørsel til Aarhus Kommune 01-08-2024
193094 Udbud vedrørende indkøb af netværksdrift 30-06-2024
180042 Levering af helhedsorienteret rådgivning og bistand til opkøb, udvikling og salg af hhv. arealer og ejendomme i Aarhus Kommune 15-06-2024
174339 Levering af sideværts sammenklappelige rollatorer og standard rollatorer 15-06-2024
187522 Genudbud Levering af El-kørestole og El-scootere 01-06-2024
181980 Levering af teknisk rådgivning og bistand til Byrum, Aarhus Kommune (genudbud) 01-06-2024
201694 Udendørs legeplads- og aktivitetsudstyr 01-05-2024
179112 Levering af eldrevne fejemaskiner til entreprenørenheden - Cancelled 01-05-2024
148230 Udbud af planlægningsløsning til Aarhus Kommunes pædagogiske personale på 0-18 års området 05-01-2024
137267 Udbud af kontrakt vedrørende system til elektronisk børnejournal 01-01-2024
129623 Dynamisk indkøbssystem - Levering af frokostmåltid til dagtilbud i Aarhus Kommune
126346 Dynamisk Indkøbssystem - Elevatorydelser
126347 Dynamisk Indkøbssystem - Møbler og Indretning
132237 Dynamisk Indkøbssystem - Rengøringsydelser
125108 Håndværkerydelser mellem 300.000 og 1 mio. kr.
126953 Datakvalitetsanalyser og leverancer
157609 Dynamisk Indkøbssystem - Sikringsydelser - 2024
Ballerup Kommune
125748 Egely plejehjem 02-01-2023
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
150755 Udbud af afholdelse af ErhvervsPhD-programmets ErhvervsPhD-kursus 01-01-2024
Billund Kommune
187533 Forpagtning af Billund Centrets café 01-07-2024
133025 Levering af papiraffaldssække og køkkenposer til Billund Kommune 01-09-2023
Brønderslev Kommune
134726 Danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl. 01-08-2023
C. Hardam
189964 Levering af Totalrådgivning på renovering/ombygning til Odense Teater 01-06-2024
166994 Indkøb, service og levering af Minirenseanlæg 5PE til Faxe Spildevand A/S 15-02-2024
126952 Odsherred Forsyning - Nyt domicil 29-03-2023
Egedal Kommune
5230 Fritidscenteret Sødalen, etablering af køkkenventilation 05-08-2019
Esbjerg Kommune
156723 EU-Udbud vedr. etablering samt drift og vedligeholdelse af signalanlæg og ITS-udstyr til Esbjerg Kommune - Cancelled 01-06-2024
156370 Indkøb og levering af skolemøbler 01-04-2024
156891 Udbud på levering af bespisningsemballage 01-04-2024
187530 Prisindhentning - tandtekniske ydelser 01-04-2024
155736 Gendbud af grov arbejdsbeklædning - Cancelled 01-03-2024
153837 Indkøb og levering af vaskeservietter og -handsker til Esbjerg Kommune 01-12-2023
Faaborg-Midtfyn Kommune
128302 Øhavsskolen, Uglen, Faaborg. Etape 2, faglokaler. Entreprenørudbud 01-03-2024
128297 Renovering af idrætshaller 2023. Entreprenørudbud 01-07-2023
128294 Lysanlæg på boldbaner og idrætsanlæg 2023. Rådgiverudbud 01-01-2023
128296 Renovering af idrætshaller 2023. Rådgiverudbud 01-01-2023
FACTOR INSURANCE BROKERS A/S
148026 Forsikringsaftaler for Gladsaxe Kommune 01-01-2024
Favrskov Kommune
136112 Hadsten – Nyt Plejecenter - Plejeboliger med tilhørende servicearealer og kommunale fællesarealer - Totalentreprise 01-03-2024
170916 Udbud på datanetværk til Favrskov Kommune 01-03-2024
148315 Udbud af revisionsydelser til Favrskov Kommune 01-01-2024
Fjernvarme Fyn
182002 Fjernvarme Fyn Carbon Capture plant 20-05-2025
167963 Major overhaul of Steam Turbine FFA10 in 2024 11-06-2024
173659 Tender for a complete 3-winding transformer 165/10.5/10.5kV with rated power of 100/50/50MVA 22-05-2024
164125 Transformer HAV 34 / 35 - Cancelled 18-04-2024
Fredensborg Kommune
195491 Udbud af Drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg 01-07-2024
194474 Udbud af tolkeydelser til Fredensborg Kommune 01-06-2024
179530 Udbud af lovpligtig revision 01-05-2024
170896 Udbud af drift og administration af ledsagerordning til Fredensborg Kommune - Cancelled 01-04-2024
151201 Udbud af kaldeanlæg og adgangskontrolsystem 01-02-2024
Fredericia Kommune
101591 SKI Udbud - Elbiler 01-01-2028
101573 SKI 50.75 - Elevatorservice 01-11-2024
101890 KomUdbud - Opbygning af handicapbiler 01-04-2024
136494 Krydsombygning Treldevej - Heerupsvej 11-04-2023
Frederiksberg Kommune
76651 Udbud af pengeinstitutaftale for Frederiksberg Kommune 01-09-2021
Furesø Kommune
158485 Levering og drift af Pladsanvisningssystem til Furesø Kommune 01-08-2024
152412 Anlæg af 3 cykelparkeringer i Farum 01-10-2023
GRENAA HAVN
196399 Levering, montering og idriftsættelse af mobil fuldhydraulisk dual powered materialehåndteringsmaskine (genudbud) 22-03-2024
175711 Levering, montering og idriftsættelse af mobil fuldhydraulisk dual powered materialehåndteringsmaskine - Cancelled 12-02-2024
Halsnæs Kommune
140785 Offentlig annoncering vedr. opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladefaciliteter på kommunale arealer i Halsnæs Kommune 01-08-2023
139347 Offentlig annoncering vedr. opsætning og drift af offentlige tilgængelige ladefaciliteter på kommunale arealer i Halsnæs Kommune - Cancelled 01-08-2023
139592 Offentlig annoncering vedr. forpagtningsaftale for biografen Kosmorama i Halsnæs Kommune - Cancelled 01-06-2023
Helsingør Kommune
202589 Offentligt EU-udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Helsingør og Fredensborg kommuner 2024-2030 15-10-2024
197306 El-kørestole, klasse B 01-06-2024
166525 Offentligt EU-udbud af sorteringsanlæg til Biblioteket Kulturværftet i Helsingør Kommune 15-03-2024
Hillerød Forsyning
162668 Gravearbejder for Hillerød Vand A/S 01-03-2024
Holbæk Kommune
61530 Aftale på levering af frokostordning til daginstitutioner 01-04-2021
Jammerbugt Kommune
176473 Udbud af daglige bankforretninger 01-06-2024
177169 Udbud af kapitalforvaltning 01-06-2024
157146 Rengøringsudbud 2023 (GENUDBUD) 01-03-2024
150766 Rengøringsudbud 2023 01-01-2024
149110 Revisionsydelser til Jammerbugt Kommune og Rebild Kommune 01-01-2024
114346 Stationsvej 20 - Indvendig ombygning 05-09-2022
111827 DGI huset Aabybro, varmtvandsbassin 04-07-2022
83301 Indsamling af affald fra husholdninger m.v. i Jammerbugt Kommune i perioden 2022-2027 01-04-2022
104569 Ombygning af omklædning og bad DGI huset Jens Møllersvej 3 Aabybro 01-04-2022
58675 Vedligeholdelse af offentlige vandløb i Jammerbugt Kommune 01-05-2021
68116 Naturgenopretning Aaby Mose vestlige del 20-03-2021
197284 Energimærker
K. Thomsen Udbudsrådgivning
156368 Udbud af arbejdsbeklædning og -sko 01-03-2024
152795 Delivery of martime simulators 17-11-2023
Kolding kommune
170900 Kaffe, te, maskiner og øvrige tilbehørsprodukter 01-09-2024
156870 Udbud på levering af visiteret liftbuskørsel til Kolding Kommune 01-08-2024
180046 Sundhedsfaglige vikarydelser 2024 - Cancelled 01-05-2024
152416 Indkøbsaftale på etablering og drift af ladestandere for Kolding Kommune 01-05-2024
116942 Dynamisk indkøbssystem til indkøb af arbejdsbiler til Kolding Kommune
107786 Udbud af ad hoc buskørsel gennem dynamisk indkøbssystem
155105 Dynamisk indkøbssystem - Indkøb af biler til Kolding Kommune
Kompetencecenter Sjælland ApS
168358 Genudbud Brøndgods 15-05-2024
153468 Forbrugsafregningssystem til KompetenceCenter Sjælland genudbud 29-01-2024
Lundgreen's Capital
143183 Roskilde - udbud af pengeinstitutforretninger 01-01-2024
48553 Udbud af pengeinstitutaftale for Brøndby Kommune 01-02-2021
52901 Udbud af kapitalforvaltningsaftale - Brøndby Kommune 01-01-2021
Mariagerfjord kommune
115021 (2019) Etablering af dynamiske indkøbssystem - legepladser
Middelfart Kommune
122639 EU-udbud af rammeaftaler vedrørende håndværkerydelser til Middelfart Kommune 01-05-2023
132716 EU-Udbud af rammeaftale vedrørende istandsættelse af til-og fraflytninger af boliger til Middelfart Kommune 01-05-2023
Morsø Forsyning
161607 EU-Udbud på udførelse af strømpeforing af kloakledninger til Morsø Spildevands forsyningsområde 01-02-2024
Morsø Kommune
207589 Forpagtning af Bybrønden 25-03-2024
166995 Husbåde Nykøbing Havn 20-01-2024
Novafos
165750 Udbud af revisionsydelser 24-05-2024
159843 Udbud af afhentning, transport og aflæsning af tyndslam på renseanlæg under Novafos 2023 01-01-2024
152211 Udbud af indkøb og levering af Brøndgods 04-12-2023
152005 Udbud af PE-tankanlæg 21-11-2023
146161 Oprettelse af et dynamisk indkøbssystem til foringer på regn- og spildevandsrør hos Novafos A/S
126366 Dynamisk indkøbssystem på TV- og spuleopgaver
NP Advokater
146198 Udbud af Antvorskov Vandværk 07-05-2024
144357 Udbud af teknisk rådgivning for Frølunde Fed II 01-11-2023
148319 Udbud af drikkevandsanalyser 01-10-2023
132597 Udbud af kantinedrift 01-08-2023
122754 Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende specialkørsel for LAVUK 01-01-2023
89414 Udbud af varetagelse af lønadministration for IT-Universitetet i København 01-02-2022
Odense Kommune
38877 Pleje og praktisk bistand 31-12-2024
86891 Madservice 31-12-2024
103344 Sundhedsvikarydelser - 2. leverandør 01-12-2024
181977 Socialtandpleje 01-09-2024
26072 Genbrugshjælpemidler (50.98) 03-06-2024
29703 Elevatorservice (SKI 50.75) 01-05-2024
156369 Opbygning af handicapbiler (Komudbud) 01-04-2024
181270 Udvidet tandpleje for børn og unge 01-04-2024
165232 Skt. Klemens byggemodning 05-03-2024
151214 Totalrådgivning - Nord- og Vestdige Seden Strandby (Rådgivningsydelser) 01-12-2023
88399 Fødevarer til mindre arbejdspladser i Odense Kommune 01-12-2023
159443 Dynamisk Indkøbssystem på håndværkerydelser (Genudbud)
Rebild Kommune
154212 Udbud på indsamling af storskrald samt krantømninger 01-04-2024
138956 Udbud på indkøb og levering af beskæftigelsesmaterialer til Jysk Fællesindkøb 01-02-2024
SamAqua
200815 Neddeling af stort brændbart samt neddeling og sortering af have- og parkaffald 01-07-2024
205893 Udbud på jernsulfat 15-05-2024
200821 Udbud af opsætning af solcelleanlæg 01-05-2024
173667 EU-udbud Vedr. servicearbejder og el-arbejder på industriel automatik på vand- og spildevandsanlæg til Haderslev Spildevand A/S, Haderslev Vand A/S, Haderslev Forsyningsservice A/S og Haderslev Affald A/S (Provas) 01-04-2024
154688 EU-udbud vedr. containerkørsel fra genbrugsstationer for NFS Renovation A/S 01-04-2024
154336 Indkøb af eldrevet komprimatorbil til Svendborg Affald A/S 01-01-2024
Servia
176484 Polymer til slamafvanding 01-01-2025
155053 Ny målerpark (vand og varme) 13-09-2024
200814 Udbud af rådgivningsydelser til etablering af havvandsvarmepumpe 14-06-2024
193084 Fællesudbud på analyser af spildevand og slam 01-06-2024
160250 Fællesudbud af Laboratorieydelser og prøvetagning (Vand) 01-06-2024
199147 Bortskaffelse af spildevandsslam 01-06-2024
168366 Udbud af trykrør og vandforsyningskomponenter 01-06-2024
200825 Genudbud - Rammeaftale vedr. indkøb af brøndgods (Energi Viborg Vand) 15-04-2024
162166 60/10 kV transformere 15-04-2024
195543 Genudbud - Udbud af Arbejdstøj 03-04-2024
152013 60/10 kV transformere 01-03-2024
159839 ERP-løsning 01-03-2024
175682 Kabler og elforsyningskomponenter 01-03-2024
159838 Udbud af Arbejdstøj - Cancelled 13-02-2024
173111 2 x shunt reaktor spoler til Nord Energi Net A/S 01-02-2024
163583 Rammeaftaler vedr. indkøb af fældningskemikalier, produkter til svovlbrintebekæmpelse, sprit, brændt kalk og natronlud 01-02-2024
169451 Batterianlæg til Bornholms Spildevand A/S 01-02-2024
Skanderborg Kommune
165742 Drift og vedligeholdelse af vejbelysning 2024-2028 01-04-2024
145029 Totalrådgivning vedrørende opførelse af ny daginstitution i Stilling 25-09-2023
130385 Totalrådgivning vedrørende renovering af Veng Skole 24-03-2023
128704 Totalrådgivning vedrørende opførelse af ny daginstitution i Stjær 07-03-2023
116824 Udvidelse og ombygning af Hørningskolen 16-09-2022
112674 Udvidelse og ombygning af Hørningskolen - Cancelled 19-08-2022
Slagelse Kommune
203425 CKE-A 23.368 Nedrivning af Sverigesvej 15 - Nedrivning 01-08-2024
196270 CKE-D 24.41954 Kulturhuset, Skolegade 1, 4220 Korsør - Udskiftning af parketgulv i festsalen (Tøm) 01-07-2024
201726 CKE-D 24.46981 UV Hallen, Frederikshøjvej 3, 4200 Slagelse - Uds. vinduer og facadebeklædning (Tøm) 01-05-2024
202588 CKE-D 24.46899 Baggesenskolen, Birchnersgade 1, 4220 Korsør - Udskiftning af Tagvinduer (Tøm) 01-05-2024
202586 CKE-D 24.46743 Antvorskovhallen, Sejerøvej 1, 4200 Slagelse - Udskiftning af dobbelt ståldør (Tøm) 01-05-2024
202607 CKE-D 24.45067 Midgård, Skolegade 8, 4200 Slagelse - Slibning og lakering af trægulv (Gulv) 01-05-2024
202610 CKE-D 24.46988 Boeslundehallen, Borgbjergvej 18, 4242 Boeslunde - Slibning og lakering af trægulv (Gulv) 01-05-2024
202613 CKE-D 24.44859 Alliancehaven, Sdr. Stationsvej 6, 4200 Slagelse - Slibning og lakering af trægulv i tårn og cafe (Gulv) 01-05-2024
202618 CKE-D 24.37690 Baggesenskolen, Birchnersgade 1, 4220 Korsør - Rep murfuger på gavl, bygning C (Mur) 01-05-2024
202622 CKE-D 24.44924 Naturskolen, Lodshusvej 53, 4230 Skælskør - Pudsning af gavle og facader (Mur) 01-05-2024
202628 CKE-D 24.46967 Nymarkskolen, Østre Alle 67, 4200 Slagelse - Rep af murværk på cykeloverdækning (Mur) 01-05-2024
202631 CKE-D 24.46970 Søndermarkskolen, Byskov Alle 41, 4200 Slagelse - Rep ag fuger og murværk (Mur) 01-05-2024
202585 CKE-D 24.47107 Vemmelevhallen, Skolevej 2B, 4241 Vemmelev - Efterisolering samt udskiftning af let beklædning mod P-plads (Tøm) 01-05-2024
202584 CKE-D 24.45096 Dalmose Skole, Blomstervænget 5, 4261 Dalmose - Udskiftning af døre samt vinduer på 1. sal (Tøm) 01-05-2024
202640 CKE-D 24.47042 BH Troldebo, Skovvej 122B, 4220 Korsør - Maling og oliering af træfacader (Maler) 01-05-2024
202583 CKE-D 24.46993 Musikhuset, Sdr. Stationsvej 1-3, 4200 Slagelse - Udskiftning af vinduer på 1. sal (Tøm) 01-05-2024
202582 CKE-D 24.46878 Skælskør Rådhus, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør - Uds. af stern mv. (Tøm) 01-05-2024
202645 CKE-D 24.46882 BH Mariehønen, Grevsensgade 6, 4220 Korsør - Oliering af træfacader (Maler) 01-05-2024
202649 CKE-D 24.47206 Magasinet, Strandgade 14A, 4230 Skælskør - Maling af facader (Maler) 01-05-2024
202386 CKE-D 24.47212, Slagelse Rådhus, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse - Uds. af vinduer mod kældeparkering (Tøm) 01-05-2024
202655 CKE-D 24.45207 Dyrhaugesminde, Skovvej 10A+B+C, 4220 Korsør - Maling af 3 trappeopgange (Maler) 01-05-2024
202660 CKE-D 24.47001 BH Nygården, Borgergade 153B, 4241 Vemmelev - Maling og oliering af træfacader (Maler) 01-05-2024
202140 CKE-D 24.37571 BH Søbjerggaard, Gormsvej 20, 4200 Slagelse - Uds. tagvinduer og lysninger (Tøm) 01-05-2024
204218 KE-A 24.354 Ombygning og udvidelse af tandklinikker 08-04-2024
202594 CKE-D 24.47030 Chr. lv´s hus + Isbådmuseum, Storebæltsvej 140, 4220 Korsør - Kalkning af gavle og facader (Mur) 01-04-2024
202597 CKE-D 24.47032 Flakkebjerg Skolemuseum, Gimlingevej 2, 4200 Slagelse - Kalkning af gavle og facader (Mur) 01-04-2024
202599 CKE-D 24.47033 Omø Skole, Husmandsstræde 4, 4245 Omø - Kalkning af gavle og facader (Mur) 01-04-2024
181261 CKE-A 24.000 Ombygning af Dahlsvej 3 19-02-2024
156903 Liggehal til børnehaven Kildebakken 30-11-2023
Svendborg Kommune
155583 Opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere Svendborg Kommune ( Etape 2) 15-04-2024
175710 EU-udbud på indkøb og levering af elektronisk låsesystem til Svendborg Kommune 15-04-2024
166131 Kystbeskyttelse af Søndre Havn, Svendborg Kommune 15-04-2024
176475 EU-udbud på levering af Vandløbsvedligeholdelse til Svendborg Kommune 01-04-2024
174358 Udbud på indkøb og levering af Energimonteringssytem til Svendborg Kommune 01-03-2024
153693 Fersk kød (Det gode madhus I/S) 01-02-2024
The Regional Data Hub
18327 Scaling - optimization of the use of space in municpal buildings 01-05-2020
Thisted Kommune
200819 EU-udbud af asfaltbelægninger til Thisted Kommune 2024 - 2027 01-05-2024
125950 Udbud af specialkørsel i Thisted Kommune 01-08-2023
129368 Tilbudsindhentning af kommunale begravelser og bisættelser 01-02-2023
112399 Udbud af Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt Social- og Bocenter 15-07-2022
113092 Prækvalifikation - Arkitekt til indbudt konkurrence (Totalrådgiver) 01-07-2022
99114 Tilbudsindhentning på bankforretninger til Thisted Kommune 16-03-2022
87719 Genudbud på levering af hjemmeplejebiler samt service- og vedligeholdelsesaftale til Thisted Kommune 21-01-2022
83888 Udbud af vintervedligeholdelse i Thisted Kommune 01-10-2021
84985 EU-udbud af vask og leje af beklædning til Thisted Kommune 01-10-2021
Varde Kommune
174340 Løse og flytbare måtter 01-06-2024
161103 Rengøring af offentlige toiletter 15-03-2024
154808 Revisionsydelser 01-01-2024
157139 EU udbud på levering og udlægning af asfalt 01-01-2024
141413 Udbud Forsikringer 01-01-2024
123597 Etablering og drift af ladestandere i Varde Kommune 01-01-2023
147414 Dynamisk indkøbssystem på køretøjer
138540 Forbrugsartikler 50.20
138690 Elevatorservice lovpligtig 50.75
138689 Brændstof og fyringsolie 50.85
139723 Sygeplejeartikler 50.95
133923 Snedkervej 8, Varde - salthal, vaskeplads og belægningsarb.
128985 Brorsonskolen Varde - nedrivning
139722 Genbrugshjælpemidler 50.98
Vejen Kommune
147689 EU-Udbud af Børneadministrationssystem til Vejen Kommune 01-05-2024
154202 Udbud af sundhedsfaglige vikarydelser 01-04-2024
140350 Vintertjeneste 15-10-2023
115240 Offentlige ladestandere 01-10-2022
175092 Asfaltarbejde rammeudbud 2024-2025
151600 Askov - Hævet flade
Vesthimmerlands Forsyningsservice
202447 Afhentning og behandling af kildesorteret plastaffald indsamlet ved husstande og genbrugspladser for Renovest A/S 01-05-2024
155594 EU-udbud - Afhentning og behandling af farligt affald fra Renovest A/S 01-01-2024
147933 EU-udbud - Afhentning, behandling og afsætning af pap, papir og husstandsindsamlet metal fra Renovest A/S 15-09-2023
146039 EU-udbud på Levering af plastposer til madaffald til Renovest A/S 15-09-2023
Vesthimmerlands Kommune
2905 Cykelbro Simested å-dal 12-11-2018
2886 Renovering af molebro øst for "den hvide bro" 17-09-2018
3348 Rønbjerg spuns 01-08-2018
Viborg kommune
173109 EU udbud på vinduespolering 01-08-2024
161110 EU udbud på totalrådgivning til Nyt botilbud 01-06-2024
181260 EU udbud på daglig bankforretning 15-05-2024
140896 Udbud af El-kørestole til Jysk Fællesindkøb 01-04-2024
114744 Begrænset udbud af etablering af dynamisk indkøbssystem på IP-baseret tryghedsløsning til Viborg Kommune
VisioBox ApS
17010 Forsikring
9748 Kontormøbler
Ærø Kommune
59826 Forløb for en gruppe af ledige borgere, der har andre forhindringer end ledighed 03-01-2021