Procurement plans at Comdia

Name Contract start
Aalborg Kommune
EU-udbud af kontrakt på Administrativ Børn- og Ungeløsning til Aalborg Kommune 01-07-2023
Udbud af græsklipning i Klipperute Centrum. Aalborg Kommune, By og Land. 01-04-2023
EU-udbud af kontrakt vedrørende levering af grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til Aalborg Kommune 01-03-2023
EU-udbud af kontrakt vedrørende booking- og tilskudsløsning (fritidsløsning) 01-03-2023
AK Belysning Indkøb og leverance af vejbelysningsarmaturer, Aalborg Kommune 2023 - 2025 01-02-2023
EU-udbud af rammeaftale vedr. levering og montering af gardiner og indvendig solafskærmning til Aalborg Kommune 01-02-2023
EU-udbud vedr. levering af bæredygtige læringsmiljøer til folkeskoler og skolefritidsordninger i Aalborg Kommune 01-01-2023
BoligLiv til hjemløse - ombygning af Svenstrupgård 22-12-2022
Udbud på Rammeaftale, levering af EL bil 01-11-2022
Udbud på Rammeaftale, levering af ost til Madservice Aalborg 17-10-2022
EU-udbud vedrørende levering og montering af gardiner og indvendig solafskærmning til Aalborg Kommune - Cancelled 01-10-2022
Om- og tilbygning af Sofiendalskolen i Aalborg 08-09-2022
Vintertjeneste i Aalborg Kommune, Traktorentrepriser 01-09-2022
Vintertjeneste i Aalborg Kommune, Lastbilentrepriser 01-09-2022
Miniudbud på Chromebooks SKI 02.02 05-04-2022
Udskiftning og opsætning af nye radiatore i gymnastiksal
Asfaltarbejder Aalborg Kommune 2022
Aarhus Kommune
Udbud af service og reparationer af køretøjer i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Entreprenørenheden 01-03-2023
Levering af containere øvelsesby 01-02-2023
Ballerup Kommune
Egely plejehjem 02-01-2023
C. Hardam
Odsherred Forsyning - Nyt domicil 15-03-2023
Rådgiverydelser til fjernvarmeprojekter for Ringsted Fjernvarme 27-10-2022
Indkøb og levering af Rådgiverydelser til bygningsdel af fjernvarmecentral for Ringsted Fjernvarme 17-10-2022
Egedal Kommune
Fritidscenteret Sødalen, etablering af køkkenventilation 05-08-2019
Faaborg-Midtfyn Kommune
Øhavsskolen, Uglen, Faaborg. Etape 2, faglokaler. Entreprenørudbud 01-01-2024
Eventyrhuset Børnehus. Ryslinge. Tilbygning - Entreprenørudbud 01-01-2024
Renovering af idrætshaller 2023. Entreprenørudbud 01-07-2023
Montagen, Kværndrup. Flere varmekilder 01-04-2023
Lysanlæg på boldbaner og idrætsanlæg 2023. Rådgiverudbud 01-01-2023
Renovering af idrætshaller 2023. Rådgiverudbud 01-01-2023
Favrskov Kommune
Udbud af kørebaneafmærkning til Favrskov Kommune 01-03-2023
Udbud på indkøb og levering af institutionskøretøjer til Jysk Fællesindkøb 01-01-2023
Udbud på indkøb af service til institutionskøretøjer til Jysk Fællesindkøb 01-01-2023
Udbud - 4. stk. Ladestandere (Hurtigladere) i Favrskov Kommune 15-12-2022
Udbud: Levering af vintertjeneste til Favrskov Kommune 15-09-2022
Udbud: Levering af vintertjeneste til Favrskov Kommune (G) 15-09-2022
Fredensborg Kommune
Udbud af rammeaftaler på murerarbejder 01-05-2023
Udbud af rammeaftaler på VVS-arbejder 01-04-2023
Udbud af rammeaftaler på gulvarbejder 01-04-2023
Udbud af rammeaftaler på malerarbejder 01-04-2023
Udbud af rammeaftaler på tømrerarbejder 01-04-2023
Udbud af rammeaftaler på VVS-arbejder - Cancelled 01-04-2023
Udbud af rammeaftaler på elinstallationsarbejder 01-04-2023
Udbud af rammeaftaler på ventilationsarbejder 01-04-2023
Udbud af projektansvarsforsikring vedr. Nivå Bymidte og Generationernes Hus i Fredensborg Kommune - Cancelled 06-01-2023
Levering af produktionsprintere inkl. serviceaftale til Fredensborg Kommune 03-01-2023
Udbud af kontrakt om elektronisk låsesystem til borgere i Fredensborg Kommune - Cancelled 01-11-2022
Beskæftigelsesydelser hos anden aktør 01-09-2022
Udbud af kloakservice - genudbud 01-05-2022
Fredericia Kommune
Forpagtning landbrugsjord - område nr. 6 01-01-2023
Forpagtning landbrugsjord - område nr. 4 01-01-2023
Forpagtning landbrugsjord - område nr. 5 01-01-2023
Forpagtning landbrugsjord - område nr. 3 01-01-2023
Forpagtning landbrugsjord - område nr. 2 01-01-2023
Forpagtning landbrugsjord - område nr. 1 01-01-2023
Frederiksberg Kommune
Udbud af pengeinstitutaftale for Frederiksberg Kommune 01-09-2021
Helsingør Kommune
Offentligt udbud af ventilationsservice nov. 2022 03-04-2023
Offentligt udbud af service m.v. på AIA, ADK, TVO, ABA, ABDL og AVA 01-12-2022
Holbæk Kommune
Aftale på levering af frokostordning til daginstitutioner 01-04-2021
Jammerbugt Kommune
Test Projekt 28-09-2022
Stationsvej 20 - Indvendig ombygning 05-09-2022
DGI huset Aabybro, varmtvandsbassin 04-07-2022
Ombygning af omklædning og bad DGI huset Jens Møllersvej 3 Aabybro 01-04-2022
Indsamling af affald fra husholdninger m.v. i Jammerbugt Kommune i perioden 2022-2027 01-04-2022
Vedligeholdelse af offentlige vandløb i Jammerbugt Kommune 01-05-2021
Naturgenopretning Aaby Mose vestlige del 20-03-2021
K. Thomsen Udbudsrådgivning
Indkøb af skoleinventar 01-02-2023
Indkøb af skoleinventar - Cancelled 02-01-2023
Kolding kommune
Tolkebistand 2023 01-05-2023
Kloak -og slamsugningsudbud 2023 01-03-2023
Dynamisk indkøbssystem til indkøb af arbejdsbiler til Kolding Kommune
Udbud af ad hoc buskørsel gennem dynamisk indkøbssystem
Kompetencecenter Sjælland ApS
Ledningsmateriale - Vand - Genudbud 15-02-2023
Indkøb af polymer til afvanding af slam fra renseanlæg 06-02-2023
Minipumpestationer 01-01-2023
EU udbud på Kemikalier til brug på renseanlæg og vandværker for KompetenceCenter Sjælland. 01-01-2023
Prærørsleverancer 01-12-2022
Lundgreen's Capital
Udbud af pengeinstitutaftale for Brøndby Kommune 01-02-2021
Udbud af kapitalforvaltningsaftale - Brøndby Kommune 01-01-2021
Mariagerfjord kommune
Totalrådgivning på ombygning og renovering af Mariager Skole 16-05-2022
(2019) Etablering af dynamiske indkøbssystem - legepladser
Middelfart Kommune
EU-udbud af rammeaftaler vedrørende håndværkerydelser til Middelfart Kommune 01-05-2023
Morsø Kommune
Levering og montering af loftlifte 01-03-2023
Tilsyn i Morsø Kommune 01-01-2023
Orangerier Plejecenter Støberigården 07-12-2022
Daginstitutionsartikler 01-11-2022
Udbud af Vintertjeneste i Morsø Kommune 2022-2024 01-10-2022
Vandløbsvedligeholdelse - genudbud 01-05-2022
Novafos
Rammeaftale om små gravearbejder, Planlagte arbejder 01-03-2023
NP Advokater
Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende specialkørsel for LAVUK 01-01-2023
Udbud af varetagelse af lønadministration for IT-Universitetet i København 01-02-2022
Odense Kommune
Madservice 01-07-2023
Pladsanvisningssystem 15-06-2023
Lager og logistik stomi, tværsektorielt 01-06-2023
El-kørestole 01-04-2023
Grøn vedligehold og vinterbekæmpelse på Odense Kommunes ejendomme 01-04-2023
Indkøbs-og Kontraktstyringssystem 17-02-2023
Drift og vedligeholdelse af kirkegårde 15-02-2023
Pleje og praktisk bistand 01-01-2023
Fødevare til mindre arbejdspladser i Odense Kommune 01-12-2022
Daglige bankforretninger 01-10-2022
Sundhedsvikarydelser - 2. leverandør 01-08-2022
Odense Renovation
Indkøb af røde kasser til farligt affald - Cancelled 01-01-2023
2 stk. el-drevne miniskraldebiler 03-10-2022
Rebild Kommune
Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Rebild Kommune 01-05-2023
Udbud levering af vask- og lejeordning af beklædning til Rebild Kommune - Cancelled 01-12-2022
Udbud på indkøb af 2-hjulede og 4-hjulede affaldsbeholdere 01-07-2022
JYFI udbud af Gadefejning og tømning af vejbrønde 01-04-2022
Ringsted Kommune
Strømpeforing af kloaker
SamAqua
Udbud af forsikringsmæglerydelser 01-04-2023
Udbud på bekæmpelse og forebyggelse af rotter 01-03-2023
Udbud på husstandsindsamlet affald - Distrikt 2 i Nyborg 01-03-2023
Udbud af transport af tyndslam 01-03-2023
Udbud på miljøanalyser af drikkevand, grundvand, spildevand, slam og perkolat 01-01-2023
Udbud af tømninger af bundfældnings- og samletanke 01-01-2023
Udbud af overløbsfilter på Søndersø Renseanlæg til håndtering af ubehandlet regnvand 01-12-2022
Udbud af polymer til slamafvanding 01-12-2022
Udbud på levering af fuldt nedgravede affaldsbeholdere - Cancelled 08-07-2022
Skanderborg Kommune
Drift af hjælpemiddeldepot 01-09-2023
Tilbudsindhentning på pengeinstitutsaftale til Skanderborg Kommune 01-01-2023
Udvidelse og ombygning af Hørningskolen 16-09-2022
Udvidelse og ombygning af Hørningskolen - Cancelled 19-08-2022
Slagelse Kommune
CKE-E 22.45847 Varmepumpe konvertering - Hesselgården (VVS) 10-04-2023
CKE-A 22.275 Forbedring af brandsikkerheden på Møllebakken Plejecenter, Borgbjergvej 5, Boeslunde - Udførelse 01-02-2023
CKE-A 22.274 Forbedring af brandsikkerheden Quistgården Møllebjergvej 12, Korsør - Udførelse 01-02-2023
CkE-D 22.44939 Børneinstitution sydbyen, Fejøvej 1A. Renovering af trappe ned mod Stor Lærker. Flere af trinene er brækkede og skæve. 20-01-2023
CKE-A Stillinge børnehave - Udførelse 13-12-2022
CKE-D 22.44968 Trestensgården, Hesselbyvej 29. Belægninger flere sterder der har udjævnet sig (ANLÆGSGARTNER) 01-12-2022
Svendborg Kommune
Lovpligtig kommunal rottebekæmpelse til Svendborg Kommune 01-04-2023
The Regional Data Hub
Scaling - optimization of the use of space in municpal buildings 01-05-2020
Thisted Kommune
Udbud af specialkørsel i Thisted Kommune 01-08-2023
Behandling af farligt affald - Thisted Kommune - 2022 01-11-2022
Udbud af Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt Social- og Bocenter 15-07-2022
Prækvalifikation - Arkitekt til indbudt konkurrence (Totalrådgiver) 01-07-2022
Tilbudsindhentning på bankforretninger til Thisted Kommune 16-03-2022
Genudbud på levering af hjemmeplejebiler samt service- og vedligeholdelsesaftale til Thisted Kommune 21-01-2022
Udbud af vintervedligeholdelse i Thisted Kommune 01-10-2021
EU-udbud af vask og leje af beklædning til Thisted Kommune 01-10-2021
Varde Kommune
EU udbud på Pladsanvisning 01-01-2024
Etablering og drift af ladestandere i Varde Kommune 01-01-2023
Krydsombygning Porsmosevej/Strandvejen, Henne
Vejen Kommune
Ortopædisk Fodtøj 01-03-2023
Drift og vedligeholdelse af gadelysanlæg samt nyanlæg af gadelys i Vejen Kommune 02-01-2023
Offentlige ladestandere 01-10-2022
Vesthimmerlands Kommune
Cykelbro Simested å-dal 12-11-2018
Renovering af molebro øst for "den hvide bro" 17-09-2018
Rønbjerg spuns 01-08-2018
Viborg kommune
EU-udbud på totalrådgivning på Ny Stoholm Skole til Viborg Kommune 13-03-2023
Begrænset udbud af etablering af dynamisk indkøbssystem på IP-baseret tryghedsløsning til Viborg Kommune
VisioBox ApS
Forsikring
Kontormøbler
Ærø Kommune
Forløb for en gruppe af ledige borgere, der har andre forhindringer end ledighed 03-01-2021