Procurement plans at Comdia

Name Contract start
Aalborg Kommune
EU-udbud af kontrakt på Administrativ Børn- og Ungeløsning til Aalborg Kommune 01-07-2023
Tjenesteydelser og produkter, der er nødvendige for Offentlige bisættelser og begravelser 01-05-2023
Udbud af græsklipning i Klipperute Centrum. Aalborg Kommune, By og Land. 01-04-2023
EU-udbud af kontrakt vedrørende booking- og tilskudsløsning (fritidsløsning) 01-03-2023
EU-udbud af kontrakt vedrørende levering af grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til Aalborg Kommune 01-03-2023
Udbud af mikromobilitet i Aalborg Kommune 01-03-2023
Acquisition and processing of airborne optical data within the COASTal LIFE project in Denmark 17-02-2023
EU-udbud af rammeaftale vedr. levering og montering af gardiner og indvendig solafskærmning til Aalborg Kommune 01-02-2023
AK Belysning Indkøb og leverance af vejbelysningsarmaturer, Aalborg Kommune 2023 - 2025 01-02-2023
EU-udbud vedr. levering af bæredygtige læringsmiljøer til folkeskoler og skolefritidsordninger i Aalborg Kommune 01-01-2023
BoligLiv til hjemløse - ombygning af Svenstrupgård 22-12-2022
Udbud på Rammeaftale, levering af EL bil 01-11-2022
Udbud på Rammeaftale, levering af ost til Madservice Aalborg 17-10-2022
EU-udbud vedrørende levering og montering af gardiner og indvendig solafskærmning til Aalborg Kommune - Cancelled 01-10-2022
Om- og tilbygning af Sofiendalskolen i Aalborg 08-09-2022
Vintertjeneste i Aalborg Kommune, Traktorentrepriser 01-09-2022
Vintertjeneste i Aalborg Kommune, Lastbilentrepriser 01-09-2022
Miniudbud på Chromebooks SKI 02.02 05-04-2022
Udskiftning og opsætning af nye radiatore i gymnastiksal
Asfaltarbejder Aalborg Kommune 2022
Aarhus Kommune
Trykaflastende skummadrasser, tryksårsforebyggende madrasser og forflytningsplatforme med sæde 01-05-2023
Genudbud af service og reparation af køretøjer i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Entreprenørenheden 01-04-2023
Udbud af levering af buslæskærme ifm. busstoppesteder 01-04-2023
Udbud af bortskaffelse af vejsand fra depot i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø 01-03-2023
Udbud af service og reparationer af køretøjer i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Entreprenørenheden 01-03-2023
Levering af containere øvelsesby - Genudbud 01-03-2023
Levering af containere øvelsesby - Cancelled 01-02-2023
Håndværkerydelser mellem 300.000 og 1 mio. kr.
Dynamisk Indkøbssystem - Møbler og Indretning
Dynamisk indkøbssystem - Levering af frokostmåltid til dagtilbud i Aarhus Kommune
Elevatorydelser
Dynamisk Indkøbssystem - Sikringsydelser
Ballerup Kommune
Egely plejehjem 02-01-2023
C. Hardam
Odsherred Forsyning - Nyt domicil 29-03-2023
Egedal Kommune
Fritidscenteret Sødalen, etablering af køkkenventilation 05-08-2019
Faaborg-Midtfyn Kommune
Eventyrhuset Børnehus. Ryslinge. Tilbygning - Entreprenørudbud 01-01-2024
Øhavsskolen, Uglen, Faaborg. Etape 2, faglokaler. Entreprenørudbud 01-01-2024
Renovering af idrætshaller 2023. Entreprenørudbud 01-07-2023
Montagen, Kværndrup. Flere varmekilder 01-04-2023
Renovering af idrætshaller 2023. Rådgiverudbud 01-01-2023
Lysanlæg på boldbaner og idrætsanlæg 2023. Rådgiverudbud 01-01-2023
Favrskov Kommune
Udbud på levering af skadeservice til Jysk Fællesindkøb 01-04-2023
Udbud af kørebaneafmærkning til Favrskov Kommune 01-03-2023
Udbud på indkøb og levering af institutionskøretøjer til Jysk Fællesindkøb 01-01-2023
Udbud på indkøb af service til institutionskøretøjer til Jysk Fællesindkøb 01-01-2023
Udbud - 4. stk. Ladestandere (Hurtigladere) i Favrskov Kommune 15-12-2022
Udbud: Levering af vintertjeneste til Favrskov Kommune 15-09-2022
Udbud: Levering af vintertjeneste til Favrskov Kommune (G) 15-09-2022
Fredensborg Kommune
Udbud af rammeaftaler på murerarbejder 01-05-2023
Udbud af arbejdsbeklædning til Nordsjællands Park og Vej (NSPV) 15-04-2023
Udbud af rammeaftaler på gulvarbejder 01-04-2023
Udbud af rammeaftaler på VVS-arbejder 01-04-2023
Udbud af rammeaftaler på ventilationsarbejder 01-04-2023
Udbud af rammeaftaler på tømrerarbejder 01-04-2023
Udbud af rammeaftaler på elinstallationsarbejder 01-04-2023
Udbud af rammeaftaler på VVS-arbejder - Cancelled 01-04-2023
Udbud af rammeaftaler på malerarbejder 01-04-2023
Udbud af projektansvarsforsikring vedr. Nivå Bymidte og Generationernes Hus i Fredensborg Kommune - Cancelled 06-01-2023
Levering af produktionsprintere inkl. serviceaftale til Fredensborg Kommune - Cancelled 03-01-2023
Udbud af kontrakt om elektronisk låsesystem til borgere i Fredensborg Kommune - Cancelled 01-11-2022
Beskæftigelsesydelser hos anden aktør 01-09-2022
Udbud af kloakservice - genudbud 01-05-2022
Genudbud - Levering af produktionsprintere inkl. serviceaftale til Fredensborg Kommune 16-03-1900
Fredericia Kommune
Forpagtning landbrugsjord - område nr. 3 01-01-2023
Forpagtning landbrugsjord - område nr. 2 01-01-2023
Forpagtning landbrugsjord - område nr. 4 01-01-2023
Forpagtning landbrugsjord - område nr. 5 01-01-2023
Forpagtning landbrugsjord - område nr. 6 01-01-2023
Forpagtning landbrugsjord - område nr. 1 01-01-2023
Frederiksberg Kommune
Udbud af pengeinstitutaftale for Frederiksberg Kommune 01-09-2021
Helsingør Kommune
Offentligt udbud af ventilationsservice nov. 2022 03-04-2023
Offentligt udbud af tømning af vej- og stibrønde i Helsingør- og Fredensborg kommuner 2023-2026 03-04-2023
Konkurrence på Toldkammerets Café 01-04-2023
Offentligt udbud af service m.v. på AIA, ADK, TVO, ABA, ABDL og AVA 01-12-2022
Holbæk Kommune
Aftale på levering af frokostordning til daginstitutioner 01-04-2021
Jammerbugt Kommune
Stationsvej 20 - Nyt varmesystem samt nyt system for produktion af varmt vand 20-03-2023
Test Projekt 28-09-2022
Stationsvej 20 - Indvendig ombygning 05-09-2022
DGI huset Aabybro, varmtvandsbassin 04-07-2022
Indsamling af affald fra husholdninger m.v. i Jammerbugt Kommune i perioden 2022-2027 01-04-2022
Ombygning af omklædning og bad DGI huset Jens Møllersvej 3 Aabybro 01-04-2022
Vedligeholdelse af offentlige vandløb i Jammerbugt Kommune 01-05-2021
Naturgenopretning Aaby Mose vestlige del 20-03-2021
K. Thomsen Udbudsrådgivning
Indkøb af skoleinventar 01-02-2023
Indkøb af skoleinventar - Cancelled 02-01-2023
Kolding kommune
Tolkebistand 2023 01-05-2023
Udbud af ad hoc buskørsel gennem dynamisk indkøbssystem
Dynamisk indkøbssystem til indkøb af arbejdsbiler til Kolding Kommune
Kompetencecenter Sjælland ApS
Indkøb af polymer til afvanding af slam fra renseanlæg 24-02-2023
Ledningsmateriale - Vand - Genudbud 15-02-2023
EU udbud på Kemikalier til brug på renseanlæg og vandværker for KompetenceCenter Sjælland. 01-01-2023
Lundgreen's Capital
Udbud af pengeinstitutaftale for Brøndby Kommune 01-02-2021
Udbud af kapitalforvaltningsaftale - Brøndby Kommune 01-01-2021
Mariagerfjord kommune
Udvendig renhold af kommunalt ejede bygninger i Mariagerfjord Kommune 01-04-2023
Totalrådgivning på ombygning og renovering af Mariager Skole 16-05-2022
(2019) Etablering af dynamiske indkøbssystem - legepladser
Middelfart Kommune
EU-udbud af rammeaftaler vedrørende håndværkerydelser til Middelfart Kommune 01-05-2023
EU-Udbud af rammeaftale vedrørende istandsættelse af til-og fraflytninger af boliger til Middelfart Kommune 01-05-2023
Morsø Kommune
Daginstitutionsartikler 01-09-2023
Befordringsudbud i Morsø Kommune 01-08-2023
Drift af gadebelysning 01-04-2023
Levering og montering af loftlifte 01-03-2023
Orangerier Plejecenter Støberigården 07-12-2022
Novafos
Rammeaftale om små gravearbejder, Planlagte arbejder 01-03-2023
NP Advokater
Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende specialkørsel for LAVUK 01-01-2023
Udbud af varetagelse af lønadministration for IT-Universitetet i København 01-02-2022
Odense Kommune
Arbejdsbeklædning til Center for Tandplejen, Køkken og Kantine (vask/leje) 01-05-2024
Madservice 01-07-2023
Pladsanvisningssystem 15-06-2023
Beskæftigelsessystem 15-06-2023
Lager og logistik stomi, tværsektorielt 01-06-2023
El-kørestole 01-04-2023
Indkøbs-og Kontraktstyringssystem 17-02-2023
Pleje og praktisk bistand 01-01-2023
Fødevare til mindre arbejdspladser i Odense Kommune 01-12-2022
Daglige bankforretninger 01-10-2022
Sundhedsvikarydelser - 2. leverandør 01-08-2022
Odense Renovation
Indkøb af røde kasser til farligt affald - Cancelled 01-01-2023
Rebild Kommune
Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Rebild Kommune 01-05-2023
Udbud levering af vask- og lejeordning af beklædning til Rebild Kommune - Cancelled 01-12-2022
Udbud på indkøb af 2-hjulede og 4-hjulede affaldsbeholdere 01-07-2022
JYFI udbud af Gadefejning og tømning af vejbrønde 01-04-2022
Ringsted Kommune
Strømpeforing af kloaker
SamAqua
Udbud på arbejdstøj og profiltøj 15-04-2023
Udbud af vedligeholdelse af grønne områder 01-04-2023
Udbud af modtagelse og behandling af KOD og afsætning af pulp og afgasset biomasse 01-04-2023
Udbud på husstandsindsamlet affald - Distrikt 2 i Nyborg 01-03-2023
Indbudt licitation - Levering af Entreprenørydelser til afløbsledningsarbejder 01-03-2023
Udbud på bekæmpelse og forebyggelse af rotter 01-03-2023
Udbud på plastposer og plastsække 01-03-2023
Udbud af transport af tyndslam 01-03-2023
Udbud af distributørydelser til infrastruktur, licenser og backup 20-02-2023
Udbud af tømninger af bundfældnings- og samletanke 01-01-2023
Udbud af overløbsfilter på Søndersø Renseanlæg til håndtering af ubehandlet regnvand 01-12-2022
Skanderborg Kommune
Drift af hjælpemiddeldepot 01-09-2023
Totalrådgivning vedrørende renovering af Veng Skole 24-03-2023
Totalrådgivning vedrørende opførelse af ny daginstitution i Stjær 07-03-2023
Tilbudsindhentning på pengeinstitutsaftale til Skanderborg Kommune 01-01-2023
Udvidelse og ombygning af Hørningskolen 16-09-2022
Udvidelse og ombygning af Hørningskolen - Cancelled 19-08-2022
Slagelse Kommune
CKE-E 23.46099 Varmepumpe konvertering - Familieinstitutionen Havrebjerg (VVS) 15-05-2023
CKE-E 23.46137 Udskiftning af brugsvandsanlæg - RESC (VVS) 08-05-2023
CKE-E 23.12074 - Udskiftning af brugsvandsanlæg - Kirkeskovskolen (VVS) 01-05-2023
CKE-A 22 Nye Stillinge børnehave 03-02-2023
CKE-A 22.275 Forbedring af brandsikkerheden på Møllebakken Plejecenter, Borgbjergvej 5, Boeslunde - Udførelse 01-02-2023
CKE-A 22.274 Forbedring af brandsikkerheden Quistgården Møllebjergvej 12, Korsør - Udførelse 01-02-2023
CKE-A 23.330 Hjælpemiddeldepot - Rådgiver 01-02-2023
CkE-D 22.44939 Børneinstitution sydbyen, Fejøvej 1A. Renovering af trappe ned mod Stor Lærker. Flere af trinene er brækkede og skæve. 20-01-2023
CKE-D 22.44968 Trestensgården, Hesselbyvej 29. Belægninger flere sterder der har udjævnet sig (ANLÆGSGARTNER) 01-12-2022
Svendborg Kommune
Lovpligtig kommunal rottebekæmpelse til Svendborg Kommune 01-04-2023
The Regional Data Hub
Scaling - optimization of the use of space in municpal buildings 01-05-2020
Thisted Kommune
Udbud af specialkørsel i Thisted Kommune 01-08-2023
Tilbudsindhentning af kommunale begravelser og bisættelser 01-02-2023
Udbud af Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt Social- og Bocenter 15-07-2022
Prækvalifikation - Arkitekt til indbudt konkurrence (Totalrådgiver) 01-07-2022
Tilbudsindhentning på bankforretninger til Thisted Kommune 16-03-2022
Genudbud på levering af hjemmeplejebiler samt service- og vedligeholdelsesaftale til Thisted Kommune 21-01-2022
EU-udbud af vask og leje af beklædning til Thisted Kommune 01-10-2021
Udbud af vintervedligeholdelse i Thisted Kommune 01-10-2021
Varde Kommune
EU udbud på Pladsanvisning 01-01-2024
Levering og eftersyn af håndslukningsmateriel 01-06-2023
Etablering og drift af ladestandere i Varde Kommune 01-01-2023
Vejen Kommune
Udbud af Legetøj og Institutionscykler til Sydjysk Kommuneindkøb 01-09-2023
Arbejds- og ståstøttestole 01-04-2023
Loftlifte 01-04-2023
Ortopædisk Fodtøj - Cancelled 01-03-2023
Ortopædisk Fodtøj 01-03-2023
Drift og vedligeholdelse af gadelysanlæg samt nyanlæg af gadelys i Vejen Kommune - Cancelled 02-01-2023
Offentlige ladestandere 01-10-2022
Vesthimmerlands Kommune
Cykelbro Simested å-dal 12-11-2018
Renovering af molebro øst for "den hvide bro" 17-09-2018
Rønbjerg spuns 01-08-2018
Viborg kommune
EU-udbud på totalrådgivning på Ny Stoholm Skole til Viborg Kommune 13-03-2023
Begrænset udbud af etablering af dynamisk indkøbssystem på IP-baseret tryghedsløsning til Viborg Kommune
VisioBox ApS
Forsikring
Kontormøbler
Ærø Kommune
Forløb for en gruppe af ledige borgere, der har andre forhindringer end ledighed 03-01-2021