Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Rebild Kommune Tender

" The project is a public tender . Bid deadline: 23-12-2021 - 12:00 .

Description

Udbuddet omfatter indsamling af en række affaldsfraktioner fra husholdninger i Rebild Kommune. Fraktionerne omfattet af den udbudte indsamling er madaffald, restaffald, miljøfarligt affald, papir og pap samt metal, plast og mad- og drikkekartoner.

Udbuddet er opdelt i to delaftaler:

Delaftale 1: Indsamling af madaffald og restaffald og i forbindelse hermed indsamling af miljøfarligt affald i særlige miljøkasser stillet ved beholderne til madaffald og restaffald.

Delaftale 2: Indsamling af papir og pap samt metal, plast og mad- og drikkekarton.

Tømning af nedgravede beholdere er ikke omfattet af udbuddet.

Lots

Subcontract Description
Delkontrakt 1 Udbuddet omfatter indsamling af en række affaldsfraktioner fra husholdninger i Rebild Kommune. Fraktionerne omfattet af den udbudte indsamling er madaffald, restaffald og miljøfarligt affald. Udbuddet omfatter ikke tømning af nedgravede affaldsbeholdere, samt andre beholdere, der skal tømmes med kran.
Delkontrakt 2 Udbuddet omfatter indsamling af en række affaldsfraktioner fra husholdninger i Rebild Kommune. Fraktionerne omfattet af den udbudte indsamling er papir og pap samt metal, plast og mad- og drikkekarton. Udbuddet omfatter ikke indsamling af affald fra nedgravede beholdere, herunder beholdere, som skal tømmes med kran.
Tender procedure

Offentligt udbud, jf. §§ 56- 57

The Contracting Authority / Contact details

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring
Lone Nørgaard Andersen
lnan@rebild.dk

Deadlines / timeline

23-11-2021 - 12:00
Date of publication
02-12-2021 - 19:06
<<< Today
14-12-2021 - 12:00
Deadline for questions (Quotation phase)
23-12-2021 - 12:00
Tender phase (Deadline)

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project