154212 - Udbud på indsamling af storskrald samt krantømninger Tender

Description

Generelt: 

Udbuddet omfatter indsamling af storskrald fra husholdninger i Rebild Kommune samt krantømninger.

Rebild Kommune er beliggende i Region Nordjylland. Kommunen har et areal på ca. 623 km2, og havde august 2023 30.934 indbyggere.

Delaftaler: 

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler. Udbuddet er ikke yderligere opdelt i delopgaver ud fra, at opgaven med den forventede kontraktværdi i forvejen er egnet til at blive løst af små og mellemstore virksomheder.


Lots

Subcontract Description
Indsamling af storskrald •Indsamling af storskrald fra ca. 13.500 adresser efter bestilling

•Transport af visse indsamlede storskraldsfraktioner til modtageanlæg.

•Afsætning af visse indsamlede storskraldsfraktioner.
Krantømninger •Tømning af 51 stk. glasigloer

•Tømning af 1 stk. nedgravet med glas/flasker

•Tømning af 17 stk. nedgravede beholderløsninger med restaffald

•Tømning af 5 stk. nedgravede beholderløsninger med madaffald

•Tømning af 17 stk. nedgravede affaldsløsninger med papir/pap og plast/metal/mad- og drikkekartoner

•Transport af indsamlet papir/pap og glas/metal/mad- og drikkekartoner til modtageanlæg.

•Afsætning af indsamlet glas.
Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring
Malle Grimnitz
mgri@rebild.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Refuse transport services
  • Household-refuse disposal services