2790 - Højby skole Tender

Description

Der skal foretages renovering af eksisterende flade tage på tre bygninger i alt ca. 3750 m² med 351 stk. ovenlyskupler og ventilationsmotorer, nogle ovenlyskuplerne skiftes og nogle sløjfes iht. tegninger og andre laves til oplukkelige, det gamle tagpap og eller tagmembran fjernes, sammen med det opfugtet isolering og der efterisoleres til gældende regler (BR15) eller bedre alt efter hvad der bedst betaler sig, der tages udgangspunkt i BR15.

Der udføres en ny afvanding i form af tagrender på bygning 1 og 2 og på bygning 3 laves der udspyr kasser på facaderne, på alle tagfladerne bliver faldet ændret iht. tegninger. På bygning 1 i hjørnet/hakket iht. tegning, skal der etableres en platform som kan bære et større ventilationsanlæg.   

Tender procedure

Restricted invitation to tender with prequalification
SMV-friendly

The Contracting Authority / Contact details

Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
Dan Juul Poulsen

Participants / Award information

Winner(s):
  • - WINTHER & MØLLENBACH ApS

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project