2119 - Nedrivning af A Ladningsvej 1A Tender

Description

Grundet prioritetsændring ønsker Bygherren at nedrive de ca. 439 m² bygning heraf 130 m² kælder. Det fordelt på en hovedbygninger med fladt tag, dertil en lille tilbygning og en havemur. Nedrivning skal ske således af brugen af nabobygningerne, kan forsætter deres brug i et uhindret omfang. Efter nedrivning ønsker Bygherren at grunden reetableres og der belægges asfalt i niveau med den omkringlæggende p. pladsen. Al byggeaffald bortskaffes af entreprenøren i overensstemmelse med gældende regler.

Udbud:

I forbindelse med realisering af ovennævnte byggesag, ønsker Odsherred Kommune at spørge tre nedrivningsfirmaer om hjælp til udførelse af Totalentreprisen. Der er således tale om et underhåndsudbud med en mini konkurrence, hvor tildelingskriteriet alene vil være: Prisen.

Tildelingskriteriet

=         Pris: Vurderes vægtet med 100 %

Der skal bydes ind med fast pris, der dækker både totalentreprenørernes og underentreprenørens ydelser. Alle ydelser skal være indeholdt for fyldestgørende gennemførelse af byggesagen, fra indledende start til endelig aflevering.

I Entreprenørens ydelser indgår: Nedrivning af bygning, bortskaffelse af byggeaffald og reetablering af grunden til p. plads

Der ønskes pris på udførelse af opgaven i hovedentreprise.

Byggesagen:

Tender procedure

Tender below the Directive's threshold value
SMV-friendly

The Contracting Authority / Contact details

Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
Dan Juul Poulsen

Participants / Award information

Winner(s):
  • - SØNDERGAARD A/S

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project