Entities

Odense Kommune

Choose trade area:
Name
See more info
Tender plan
Contact
E-commerce
SOEV friendly
Follow tenders
Afskårne blomster 01-04-2021
Anskaffelse af Buslæskærme 01-11-2018
Arbejdsbeklædning til tandpleje,køkken og kantine (vask/leje) 01-04-2023
Artikler til børn og baby 01-02-2022
Asfalt-slidlag 01-01-2020
AV-Udstyr SKI 50.70 03-10-2022
Beklædning til sundhedsfagligt personale (vask/leje) 01-09-2022
Belægninger - Åbent land (funktionskontrakt) 01-11-2026
Beskæftigelsesindsats "brobygning til uddannelse" 01-01-2023
Beskæftigelsesmaterialer 30-11-2019
Bevillingsbleer 01-04-2024
Biblioteksmaterialer - SKI 01-06-2020
Biler til Odense Kommune (dynamisk indkøbsystem) 01-06-2019
Boldbanevedligehold 01-01-2020
Brystproteser 01-05-2020
Brændstof og Fyringsolie (SKI) 01-06-2020
Cykler, tilbehør og reparationer 01-01-2019
Daglige bankforretninger 01-05-2020
Dentalprodukter til tandbehandling 01-04-2021
Dentalprodukter til tandregulering 01-09-2019
Diabetesartikler 01-11-2019
Dynamisk indkøbssystem: Miniudbud på legepladser (løbende optag) 01-06-2017
El-kørestol 01-04-2019
Elevatorservice (SKI) 01-03-2022
Engangsvaskeprodukter til ÆHF 01-06-2021
Flaskegas 01-11-2019
Flytteforretninger (KomUdbud) 01-09-2022
Forsikringsmæglerydelser til Odense Kommune 01-01-2020
Forsikringsydelser 01-01-2026
Fortovs- og brøndreparationer 01-01-2020
Fødevarer til mindre institutioner (pulje) 01-02-2022
Fødevarer til storkøkkener (SKI: 50.90) 01-06-2019
Gadeopfej og brøndopsug (Bortskaffelse) 01-04-2021
Gaderenhold inkl. ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger 01-01-2022
Gardiner og Persienner 01-08-2020
Genbrugshjælpemidler (50.98) 01-02-2020
Genbrugshjælpemidler - Arbejdsstole 01-07-2021
Genbrugshjælpemidler - sejl 01-07-2021
Genbrugshjælpemidler - Trehjulede cykler 01-07-2021
Genbrugshjælpemidler-El køretøj 15-10-2021
Genbrugshjælpemidler-rollator 15-10-2021
Genbrugshjælpemidler: glidepuder og vendelagen 01-09-2022
Grafitti 2019 01-04-2019
Grov arbejdsbeklædning og fodtøj (køb) 01-09-2019
Hovedeftersyn - kørebaner og cykelstier 01-01-2020
Håndværkerydelser 01-01-2020
Høretekniske Hjælpemidler 31-08-2021
it - SKI 50.10 Kopi og Print 01-04-2019
it - SKI 50.40 Computere og tilbehør Delaftale 1 07-09-2022
it - SKI 50.40 Forbrugsstoffer Delaftale 2 01-01-2019
it - SKI 50.43 Tablets 13-05-2021
Kids- og specialmåtter (vask og leje) 01-04-2019
Kompressionsstrømper (Kropsbårne hjælpemidler 2D) 01-09-2022
Kontormøbler, SKI 50.32 01-09-2020
Kropsbårne Hjælpemidler (3) Ortoser, bandager, korsetter mv 01-04-2020
Kørebaneafmærkning 01-01-2020
Lappe- og asfaltreparationer 01-01-2022
Legepladsinspektion 01-01-2021
Linned vask og leje 2022 (Komudbud) 01-09-2022
Materialer til skolebrug - naturfag og maskineftersyn 15-11-2019
Mestrings-og jobafklaringstilbud til sygedagpengemodtagere 01-09-2021
Miniudbud biler 01-07-2020
Møbler 1 (Konference-, hvile- og kantine) 01-07-2019
Møbler 3 (skolemøbler) 01-09-2019
Møbler 4 (Institutionsmøbler) 01-03-2020
Møbler (SKI: 50.30) 01-10-2020
Nødkald til borgere i eget hjem 01-11-2019
Oprensning af rendestensbrønde 01-01-2020
Ortopædisk fodtøj - Kropsbårne hjælpemidler 01-11-2021
Parykker og toupeer 16-03-2022
Pumpestationer 01-07-2021
Rengøringsmaskiner 2020 01-08-2020
Revisionsopgaver 01-01-2022
Ristet kaffe, kakao, te samt maskiner og service (KomUdbud) 30-06-2020
Rydning og renholdelse af broer og bygværker 2019 01-01-2020
Serviceaftale for automation og elektriske installationer på Odins Bro 01-08-2023
Serviceaftale for mekaniske og hydrauliske installationer på Odins Bro 01-08-2023
Signalanlæg 01-01-2021
SKI Hårde hvidevarer 16-12-2020
Skovservice og træpleje 01-01-2021
Skærmbriller og briller til pensionister 01-04-2020
Sløjd-materialer (KomUdbud) 01-01-2023
Snerydning, mindre stier (hvide områder) 01-10-2019
Specialkørsel faste ruter (taxakørsel) 01-08-2019
Sport 01-05-2020
Storkøkkenudstyr Isenkram og Køkkenmaskiner (SKI) 01-02-2022
Sygeplejeartikler (50.95) 01-04-2020
Tilsyn i plejeboliger samt hos hjemmeboende borgere 01-06-2020
Trafik og vejskilte 01-01-2020
Transport af hjælpemidler 01-04-2021
Udbud af beklædning til sundhedsfagligtpersonale i ÆHF 31-01-2022
udbud af facilitering af Odense Robotics Startuphub 2021 01-01-2021
Udbud af udredningsløsning til inkontinensborgere ("sensorble") 01-04-2020
Udbud vedr. drift af springvand 01-04-2019
Udrednings løsningen og absorberende produkter til kontinens området 01-05-2020
Vedligehold af Assistenskirkegården og omegnskirkegårdene 01-01-2023
Vejsalt 30-09-2021
Vejtilsyn 01-01-2022
Vikarydelser - sundhedsområdet 01-12-2019
Vintertjeneste 31-03-2019
Vintertjeneste (Park & Vej) 01-06-2020

Odense Kommune at Comdia

Supplier

Tender

Market dialog

Innovation

Leverandørliste: 781
Udbudsplan: 105
Afsluttede udbud: 119
SØV - opgaver: 1
SØV - opgaver (afsluttede): 1
Leverandører (SOEV): 7
Market Dialogues/Ide-udbud: 0
Market Dialogues (Archive): 78